Díky tomu, že se společnost nikdy neodchýlila od své tradice dodávat výrobky nejvyšší kvality, těší se zaslouženému zájmu zákazníků. V současnosti firma E. HAWLE&Co. vlastní šest samostatných výrobních závodů v Evropě, Rusku, Turecku a čtyři přímá obchodní zastoupení v Evropě a Spojených arabských emirátech.

Významnou součástí holdingu je i český výrobní závod HAWLE ­Armatury, spol. s r. o., v Jesenici u Prahy. V době, kdy se na tuzemském trhu, vodárenství nevyjímaje, objevuje produkce nejasného původu splňující beze zbytku jediné kritérium – nejnižší cenu, je krédem společnosti zachovat serióznost a kvalitu.

„Pokud chcete opravdu kvalitu s patřičným servisem, jsme tu, a to i v době nejnižších cen. K nejnižší ceně je totiž třeba připočíst životnost, uspořené náklady na práci, provoz a servis. Vždyť komunikace, vodovodní síť a kanalizace musí fungovat spolehlivě a nepřetržitě,“ říká jednatel Ing. Josef Janský a dodává: „Musím však, a rád, podotknout, že ve vodárenství je celá řada investorů a provozovatelů, kteří kvalitu vyžadují a dokáží si ji obhájit.“

Nadstandardní kvalita? Samozřejmost!
Dlouhá životnost, bezporuchový provoz, snadná montáž i ovládání, to jsou požadavky, které firma HAWLE považuje za prioritní. Díky tomu je schopna poskytnout nadstandardní záruční lhůty a pojištění škod vzniklých vadou výrobku. Znamená to být neustále v kontaktu s potřebami praxe, komunikovat s investory a provozovateli nejen na úrovni manažerů, ale i s pracovníky, kteří ve výkopu s armaturami pracují, s projektanty, kteří je pro jednotlivé realizace navrhují. A samozřejmě věnovat náležitou pozornost i vlastnímu vývoji, konstrukci a pečlivému testování výrobků.

Proto je také společnost HAWLE členem GSK (Sdružení těžké protikorozní ochrany armatur a tvarovek práškovým navrstvením), které stanovuje nejvyšší standardy kvality povrchové úpravy materiálů proti korozi v oblasti trubních rozvodů vody, plynu a jiných médií, a držitelem známky kvality RAL-GSK.

Do detailů
Firma HAWLE nabízí kompletní řešení pro vodárenský trh, počínaje širokým portfoliem měkce těsnicích šoupátek (včetně monoblokového šoupěte typu A s bezkonkurenční pevností a dokonalou protikorozní úpravou), zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily, soupravy pro pitnou, užitkovou i odpadní vodu, hydranty podzemní i nadzemní ve variantách tuhých a objezdových, kompletní nabídku armatur pro montáž domovních přípojek, navrtávací pasy a opravné třmeny, přírubová spojení s jištěním tahových sil, trubní ISO fitinky, tvarovky aj.

Nabídka výrobků jde skutečně až do nejmenších detailů, za všechny jmenujme například inovativní sestavu pro domovní vodoměry z nerezové oceli, která splňuje požadavky na snadnou montáž i v šachtách, dostatečnou pevnost, spolehlivý uzávěr i možnost nainstalování plomby. Nebo dvojitě excentrickou motýlovitou uzavírací klapku ÖZ-KAN/HAWLE pro použití v čerpacích stanicích, čistírnách odpadních vod, nádržích, rozvodech kapalných médií nebo v chladicích okruzích elektráren. Případně též automatický samočisticí filtr HAWLE-OPTIFIL oceněný na posledním veletrhu ­VOD-KA 2013.

Kromě široké dostupnosti armatur a příslušenství je samozřejmostí i pohodlný a cenově výhodný nákup prostřednictvím e-shopu. Stálou pozornost věnuje firma HAWLE i softwarové podpoře.

Již standardně pro své zákazníky vytváří kompletní řešení v podobě kladečských schémat, pravidelně aktualizuje profesionální Kladečský plán ­HAWLE kompatibilní s platformou AutoCAD, letošní novinkou jsou 3D výkresy, jež jsou, stejně jako ostatní software, volně ke stažení na webových stránkách www.hawle.cz.

Regionální obchodně techničtí poradci společnosti HAWLE jsou připraveni poradit každému zákazníkovi při zpracování projektů a kladečských schémat i při hledání nejvýhodnějších technických řešení na míru v nestandardních podmínkách.

www.hawle.cz