KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
Kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ, s Evropským technickým schválením podle ETAG 004, jsou určeny jak pro dodatečné zateplení obvodových plášťů stávajících budov, tak pro zateplení novostaveb. Tyto výrobky jsou na trh dodávány již řadu let. EKO-STZ působí jako kompaktní celek, přičemž jednotlivé složky byly vyvinuty tak, aby jejich vzájemné spolupůsobení umožnilo dosažení optimálních mechanických vlastností, maximální užitnosti a životnosti zateplovacího systému. Systém EKO-STZ P je s izolací z expandovaného polystyrenu (EPS) a EKO-STZ M využívá jako tepelný izolant desky z minerálních vláken. Kvalita těchto námi dodávaných systémů byla potvrzena v letošním roce, když byly systémy zařazeny do kvalitativní třídy „A“ dle rozšířených a náročnějších požadavků stanovených ­Cechem pro zateplování budov (CZB). Zařazení do této kvalitativní třídy předpokládá mnohaleté zkušenosti s výrobou a aplikací zateplovacích systémů jak na našem trhu, tak i v zahraničí, včetně jejich certifikací dle evropských norem a odzkoušených konstrukčních detailů.

Novinkami pro letošní rok bude zařazení systémů EKO-STZ D a EKO-STZ C na trh. Tyto nové systémy jsou těsně před dokončením certifikačního procesu. Systém EKO-STZ D je určen pro zateplení pláště dřevostaveb s možností volby izolantu z EPS (jako u EKO-STZ P) nebo minerální vlny (jako u EKO-STZ M). Systém EKO-STZ D vylepšuje tepelnou pohodu ve stávajících dřevostavbách, případně navyšuje tepelnou izolaci u nových dřevostaveb. Finální provedení fasád je pomocí široké škály námi dodávaných dekorativních omítek, kde po aplikaci omítky na zateplovací systém nelze rozeznat klasickou „zděnou“ a dřevěnou stavbu.

Systém EKO-STZ C (P i M) nabízí zateplení plášťů budov s využitím cihelných pásků jako finální povrchové úpravy. Nejedná se tedy jen o části ploch jako např. sokly, ale celých fasád. Zde je kladen důraz na únosnost a stabilitu izolantu s ohledem na váhu obkladu. Výhodou cihelných obkladových pásků je jejich mimořádně vysoká stálost, omyvatelnost a minimální špinění. Navyšuje se tím variabilita architektonického ztvárnění fasád z námi dodávaných zateplovacích systémů.

DEKORATIVNÍ OMÍTKY
Dekorativní omítky EKOLAK jsou nabízeny v široké škále struktur, zrnitostí a hlavně v nepřeberné paletě barevných odstínů. Sortiment omítek obsahuje 3 akrylátové – EKOPUTZ, KC PUTZ a STRUKTUR ­PUTZ, 3 silikonové – EKOPUTZ SILIKON, KC ­PUTZ SILIKON a STRUKTUR PUTZ SILIKON a 3 silikátové – EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ ­SILIKÁT a STRUKTUR PUTZ SILIKÁT. V současnosti jsou preferovány silikonové varianty, které jsou schopny odolávat zvýšenému klimatickému namáhání a znečištění ovzduší při současném zachování paropropustnosti.

FASÁDNÍ BARVY
Kompletní řešení fasádních úprav tvoří fasádní barvy v provedení akrylátové, silikonové, silikátové. Fasádní barvy vynikají výbornou kryvostí, zpracovatelností, přídržností, omyvatelností i skvělou propustností vodních par. Barvy jsou vhodné pro aplikaci na všechny typy běžných podkladů.
Spolupráce s projektanty, autorizovanými inženýry, aplikačními firmami a dalšími odborníky je jedinou a léty ověřenou cestou, jak Vám můžeme nabídnout co nejkomplexnější služby.

COLORLAK, a.s.
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
tel.: 572 527 111
e-mail: info@colorlak.cz, www.colorlak.cz