SYNOFLEX,
patentovaná multitolerační spojka, vyvinutá a vyráběná firmou HAWLE, je určena pro potrubí ze všech materiálů používaných ve vodárenství. Tato velmi adaptivní spojka má toleranci úhlového vychýlení až 8°, tj. ±4° na každé hrdlo. Další výhodou je 100% jištění proti posunu.

V čem spočívá spolehlivost spojky SYNOFLEX?
Spojka SYNOFLEX využívá k zajištění tahových sil kovových prvků, které jsou integrovány v plastových částech. Tyto kovové prvky, přesněji kovový prach, vytváří díky metodě práškové metalurgie jemný, velmi tvrdý segment, který zcela přesně zapadá do plastového nosiče, s nímž vytvoří jeden celek. Právě tento jednolitý celek zajišťuje, že jisticí prvky nelze při nasazování na trubku vytrhnout.

Jedinečné konstrukční řešení
umožňuje, že svěrný kroužek je velmi pružný, a to zejména při vyosení, kdy jak těsnění, tak jisticí segmenty dosedají na trubku po celé své ploše. Šrouby lze navíc montovat i otočené o 180°, jejich hlavy jsou zároveň zajištěny proti pootočení.


Spojky SYNOFLEX
jsou určeny pro rozsah vnějšího průměru potrubí DN 50–400. Umožňují spojení trubek z litiny, PE, PVC, oceli, azbestocementu a samozřejmostí tohoto produktu firmy HAWLE je zaručená ochrana proti korozi. SYNOFLEX lze využít ve variantách multifunkční spojka hrdlo-hrdlo, koncovka a spojka hrdlo-příruba. Flexibilní těsnění z elastomeru, stejně jako všechny ostatní použité materiály, odpovídá ČSN pro pitnou vodu.

Nejčastější využití spojek SYNOFLEX v praxi:
- trubní rozvody pitné, užitkové i odpadní vody,
- opravy potrubí,
- čistírny odpadních vod,
- čerpací stanice.

Spojky SYNOFLEX
jsou součástí katalogu projekčních kladečských schémat. Při řešení konkrétních situací v terénu je zákazníkům k dispozici tým obchodně-technických poradců. Samozřejmostí je nákup v e-shopu, prostřednictvím konsignačních skladů firmy HAWLE i velkoobchodních partnerů.

www.hawle.cz