„Díky této investici budeme schopni ještě pružněji reagovat na potřeby trhu a nabídnout všem zákazníkům příjemnější prostředí pro výběr a nákup zboží v naší v centrále,“ říká Josef Cacák, marketingový a produktový manažer firmy Hawle Armatury.

Za plného provozu

Díky pečlivé přípravě a celé řadě opatření se podařilo skloubit rozsáhlou stavební akci s plným provozem firmy tak, že nebyl omezen rozsah výroby, prodejních aktivit ani zákaznického servisu. Za to patří velký dík všem zaměstnancům, kteří od počátku roku vše zvládají ve zhoršených pracovních podmínkách.
Přestože rozsah služeb ­zůstal nezměněn, zákazníkům, ­kteří v průběhu letošního roku osobně navštívili jesenickou centrálu, nemohl probíhající stavební ruch uniknout. Součástí opatření k zajištění plynulého chodu výroby i prodeje je i několik velkých bílých stanů, které v areálu společnosti Hawle vyrostly. Šest z nich, umístěných v blízkosti výrobní haly, bylo určeno jako provizorní sklady materiálu pro výrobu. Další stany na zelených plochách v areálu posloužily jako dočasné sklady hotových výrobků. Pracoviště dělení materiálu pro výrobu „nerez“ bylo dočasně přemístěno do provizorní přístavby. Pracoviště kompletace opravných třmenů, včetně specializovaného zařízení na nátěr plechů, se přesunulo do pronajatých externích prostor. Více než 3500 palet původního skladu bylo nutné rovněž přestěhovat do pronajatých skladů.

Celý nový trakt čítá celkem 3023 m2, z toho 2807 m2 představuje skladová hala, ve které jsou v těchto dnech již nainstalované regály. Úložné prostory sahající do výšky 10,5 metru pojmou na 8500 paletových míst.


V současné době však již probíhá postupné stěhování hotových výrobků i polotovarů pro výrobu do prvních instalovaných regálů v nové skladové hale a nejbližší dny budou ve znamení likvidace provizorních stanových přístřešků.

Na shledanou v novém

Tato investiční akce spojená s významným rozšířením skladových prostor umožní společnosti nejen navýšit skladové kapacity, ale též zjednodušit vnitřní provoz v areálu. To vše se v konečném důsledku pozitivně promítne i do aktivit spojených s distribucí, prodejem a servisními službami pro zákazníky.
„Děkujeme za trpělivost vám všem, kteří jste při příjezdu do našeho jesenického areálů byli vystaveni dílčímu omezení kvůli probíhajícím stavebním pracím. Těšíme se, že vás už brzy budeme moci přivítat v moderním, pohodlném a funkčním zákaznickém centru,“ dodává Josef Cacák.