Dvoupalivový hořák WGL 40-A
Zcela nově vyvinutý typ dvoupalivového hořáku s výkonem od 125 do 550 kW používá digitální management hořáku a je vybaven LCD displejem. Pomocí displeje se pohodlně provádí uvedení hořáku do provozu a optimalizace a analýza dat. Pro vyhodnocení údajů je k dispozici příslušný software a adaptér k připojení na notebook. Příslušenství dvoupalivového hořáku tvoří multiblok, ve kterém jsou integrovány 2 magnetické ventily (třídy A), regulace tlaku plynu, hlídač tlaku plynu a na vstupu kazetový plynový filtr. Hlídač tlaku plynu namontovaný na meziprostor plynových ventilů provádí mimo kontroly min. tlaku plynu též automatickou kontrolu těsnosti plynových ventilů. Do dodávky patří plynový kohout s termickým pojistným uzávěrem, spojovací potrubí, olejový filtr, připojovací hadice a trysky. Sdružená digitální regulace palivo-vzduch se provádí elektronicky pomocí krokovacích servopohonů.

Olejové čerpadlo má vlastní motor, který není ve funkci při plynovém provozu. Volba provozu plyn/olej je možná přepnutím kolébkového přepínače na tělese hořáku, příp. lze použít dálkové přepnutí z místa vzdálené obsluhy.

Průmyslový hořák WK 80
Hořáky řady WK lze sestavit až z pěti samostatných bloků jako je: vlastní hořák, samostatný ventilátor, čerpadlový blok při spalování oleje, blok ohřívače oleje a příp. pult nebo skříň elektroovládání. Nové průmyslové hořáky mohou nyní ve výkonovém rozsahu až 28 MW spalovat všechna běžná paliva a jsou k dispozici i ve dvoupalivovém provedení nebo s možností simultáního spalování. WK 80 je nejsilnější hořák v typové řadě velikostí 40/50/70 a 80. V Evropě je to jediný hořák této výkonnostní třídy, který je už z výroby homologován a certifikován, čímž odpadá schvalování na místě provozu. Ve swirl-provedení lze s WK 80 u teplovodních a horkovodních kotlů s krátkou spalovací komorou vyhovět požadavku na zkrácení plamene.

Plynové hořáky monarch WM-G 10/20/30 LN
Plynové hořáky s extra nízkými emisemi a výkony až do 5400 kW jsou nyní k dispozici u WM hořáků v LowNOx provedení. Nabízí flexibilitu při spalování všech běžných topných plynů nebo propan-butanu.
Zcela nově zkonstruované směšovací zařízení umožňuje splnění přísných požadavků na emise (emisní třída 3) podle EN 676 tzn. ≤ 80 mg/kWh.
Digitální manager hořáku přesně a trvale dávkuje palivo a vzduch ke spalování pomocí sdružené digitální regulace klapek krokovacími motory. Při požadavku je možné provedení s regulací otáček ventilátoru pomocí frekvenčního měniče.

Hořáky monarch WM 10/20/30 multiflam®
Nové hořáky WM v provedení multiflam® jsou vybaveny speciálním směšovacím zařízením, kde dochází k předmísení paliva a vzduchu a intenzivní vnitřní recirkulaci spalin a tím k optimálnímu spalování směsi paliva se vzduchem. Přitom dochází k ochlazení plamene a k omezení vzniku oxidů dusíku. Primární hlavní tryska ve směšovacím zařízení zabezpečuje stabilitu plamene, rozdělení paliva umožňují koncentricky uspořádané menší sekundární trysky. Hořáky jsou k dispozici v plynovém, olejovém a dvoupalivovém provedení. Zajímavé je nízkonákladové provedení třístupňové regulace u paliva topný olej. Existuje zde možnost volby digitálního manageru W-FM 100/200, W-FM50 nebo W-FM54, podle počtu elektronicky ovládaných akčních členů. Hořáky splňují u paliva topný olej EL, zemní plyn a propan-butan emisní třídu 3 podle EN 267, příp. EN 676, tzn. u paliva plyn ≤ 60 mg/kWh a u paliva olej ≤ 120 mg/kWh.

Ing. Jiří Hlavsa, WEISHAUPT s.r.o. Praha