S ohledem na stále se zvyšující nároky na snižování energií a potažmo finance vynakládané v dnešní době na energii pro ohřev TV, je bezesporu jedním z hlavních řešení tohoto problému, využití potenciálu solárního záření. Solární energie neškodí přírodě a tím pádem jde o ekologicky a ekonomicky šetrné řešení.
je uceleným solárním beztlakovým systémem pro ohřev TV termickými solárními kolektory a je možno ho zapojit v kombinaci s plynovým kotlem nebo elektrickým kotlem značky Protherm. HelioSet se skládá ze dvou deskových horizontálních kolektorů HelioPlan, bivalentního 250l zásobníku, který je vybaven regulační jednotkou, a dalšího příslušenství nezbytého pro správnou funkci celého systému.

Přednosti solárního systému HelioSet…
Dnešní nabídka různých termických solárních systémů je velice pestrá, ale neřeší důležité aspekty dnešního stavebnictví, kde se většinou zapomíná na vytvoření technické místnosti pro veškeré domovní technologie. Systém HelioSet na tuto část myslí a jeho síla je v kompaktním zásobníku TV, který je pro své rozměry nenáročný na prostor. Jednoduché je konstrukční řešení pro správné uchycení solárních kolektorů na různé druhy střešní krytiny. Také vybavenost zásobníku je pestrá, obsahuje totiž všechny potřebné prvky pro instalaci takového solárního systému jako je např. integrovaná regulační jednotka, vysokoúčinné oběhové čerpadlo, solární nemrznoucí kapalina apod.

Moderní technologie….
Je-li aktivován solární systém HelioSet, začne vysokovýkonové oběhové čerpadlo vytláčet solární kapalinu do solárních kolektorů a probíhá cirkulační cyklus mezi kolektory a výměníkem v zásobníku. Po skončení tohoto procesu, tedy po dosažení požadované teploty TV, steče solární kapalina samospádem zpět do zásobníku, kde se shromažďuje v topné spirále s velkým objemem. Konstrukčně je zásobník koncipován jako bivalentní z důvodu možného ohřevu TV, pokud není solární záření dostačující. Za těchto okolností je poté regulačním prvkem solárního zásobníku aktivován externí zdroj.

Výhody Heliosetu:
•    beztlakový systém zamezuje možným problémům s protimrazovou ochranou ale i přehříváním v letním období
•    jednoduchá a rychlá montáž – odpadá komplikované tlakové plnění nemrznoucí kapalinou a následné odvzdušnění
•    jednoduchá obsluha pomocí integrovaného regulátoru
•    nenáročný na prostor díky kompaktnosti bivalentního zásobníku a jeho rozměrům
•    systém nevyžaduje další komponenty jako jsou: expanzní nádoba, odvzdušnění, apod.

Kombinace, která osloví…
Díky nové technologii a regulačnímu prvku umožňuje HelioSet již zmíněnou možnou kombinaci s různými typy systémových kotlů pro ohřev TV např. s elektrickým kotlem Protherm RAY. Taková kombinace je velice zajímavou nabídkou pro moderní výstavbu rodinných domů či rekonstrukcí. Vzhledem k jednoduchosti a cenové dostupnosti této varianty, je i z montážního hlediska nejjednodušším systémem v přípravě TV a vytápění.

Samozřejmostí je i kombinace s plynovými kotli značky Protherm, jako je nový kondenzační kotel Panther Condens či nekondenzační plynové kotle Panther v.18, v.19.

Na závěr...
Součástí produktů značky Protherm je i široká nabídka příslušenství.
Nový solární set HelioSet je registrovaný v rámci národního dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM.