Výrobní sortiment zahrnuje moderní a spolehlivé kanalizační poklopy a kruhové vtokové mříže dle ČSN EN124 se vstupním průměrem 600 mm, které jsou určeny pro zakrytí vstupních šachet kanalizací, jímek, odlučovačů, samovsakovacích a retenčních systémů.
Na základě průzkumu, který vycházel ze zkušeností výrobce i provozovatelů komunikací s poklopy dlouhodobě dostupnými na trhu, firma KASI připravila postup, jakým způsobem by měli provozovatelé optimálně provést výběr poklopu v třídě D400, přičemž tento postup umožní orientační zhodnocení kvality daného poklopu. A jaké vlastnosti od poklopů vyžadují provozovatelé? V první řadě by měl být poklop co nejméně hlučný při přejezdech automobilů, životnost všech jeho částí co nejdelší, také by měl být zabezpečen proti krádeži kovových částí a jednoduše zabudovatelný při rekonstrukcích i pokládání nových vozovek. Dalším požadavkem jsou samozřejmě co nejnižší investiční náklady, ale také záruka servisu a možnost výměny částí poklopu během jeho životnosti.

Postup při výběru vhodného poklopu v třídě D400
1. Tlumení pohybu víka v rámu
Hlavní příčinou pohybu je přísavný efekt pneumatik automobilů při přejezdu víka. Efekt se zvyšuje se zatížením na nápravu a s rychlostí vozidel. Vedlejší příčinou je pak pružnost víka při jeho dynamickém zatížení. Řešením problému je:
Minimalizovat pohyb víka zvýšením síly k přitažení víka do rámu, zvolit vhodný reliéf víka, použít systém tlumení s tlumící vložkou, provést opatření proti destrukci tlumící vložky a zvolit vhodný materiál tlumící vložky.
2. Přenos zatížení z rámu do nosné konstrukce (např. šachty, roznášecího prstence či živice)
Pro všechny typy rámů je důležitá velikost dosedací plochy rámu. Čím menší tato styčná plocha je, tím více se zvyšuje riziko destrukce spoje rámu s nosnou konstrukcí.
3. Zajištění víka proti krádeži
4. Použité materiály z hlediska životnosti
5. Dosažitelnost náhradních dílů
6. Záruka kvality výroby

 

Kruhové kanalizační poklopy z litiny - výrobce KASI
Kruhové kanalizační poklopy z litiny - výrobce KASIPoklopy třídy D400 Europa nabízí nový evropský standard
Žhavou novinkou firmy jsou poklopy řady EUROPA, které díky svým vynikajícím užitným vlastnostem mohou při správném zabudování velmi dlouho a dobře sloužit. Tyto poklopy splňují nejvyšší požadavky provozovatelů a zároveň jim šetří peníze. Pojďme si shrnout výhody poklopů Europa.
Horizontální i vertikální tlumení pohybu víka v rámu je zajištěno tlumící vložkou z EPDM odolnou proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám. Nadstandardní velikost dosedací plochy 839 cm2 mezi víkem a rámem snižuje opotřebení tlumící vložky a zvyšuje její účinek. Nový „T“ design víka snižuje přísavný efekt a minimalizuje hlučnost poklopu způsobenou přejezdy automobilů. Pružina z nerezové oceli přitahuje víko do rámu a minimalizuje jeho vertikální pohyb. Proti krádežím nabízí tyto poklopy kombinaci dvou řešení:
•    nerozebíratelné spojení víka s rámem nerezovým čepem
•    umístění znaku provozovatele na víku poklopu
Je možné vybírat ze tří druhů rámů (litinový, litino-betonový, samonivelační), které umožňují osazení do standardně vyráběných betonových šachet, roznášecích prvků plastových šachet, a jsou tak vhodné jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce. Bezpečný vstup je zajištěn aretací otevřeného víka v 90°.
Při použití vhodných materiálů (tvárné litiny, nerezové oceli, betonu třídy C35/45 – XF4 odolného proti solím a rozmrazovacím látkám dle EN206-1), EPDM a také díky moderním výrobním závodům na nejvyšší světové úrovni je při dobře zvoleném typu rámu a správném zabudování zaručena dlouhá životnost poklopu.

S využitím materiálů KASI s.r.o.
Ing. Jiří Zahradnický

 

Kasi spol. s r.o.
Chrudimská 1602, Přelouč 535 01
tel.: 466 501 755
e-mail: obchod@kasi.cz, www.kasi.cz