Největším a nejvíce diskutovaným prvkem výrobního sortimentu jsou poklopy na revizní šachty. Na ty jsou provozovateli kanalizačních sítí kladeny vysoké požadavky, zejména v souvislosti s řešením přenosu zatížení kol vozidel při přejezdu poklopu. Přenos sil probíhá jak z víka na rám poklopu, ale následně také z rámu na další zařízení. Rozhodně nelze brát na lehkou váhu klapání víka v obydlených částech obcí resp. pokles poklopu v komunikaci, který pak degraduje tlumiče aut.

Hlavní vlastnosti poklopů, které vyžadují provozovatelé kanalizačních sítí

- Co nejmenší hlučnost poklopu při přejezdech automobily.
- Dlouhá životnost všech částí poklopu.
- Zabezpečení proti krádeži kovových částí.
- Jednoduchá zabudovatelnost a ustavení při rekonstrukcích či při pokládání nových vozovek.
- Co nejnižší investiční náklady.
- Záruka servisu a možnosti výměny částí poklopu během jeho životnosti.
V návaznosti na výše uvedené požadavky přišla společnost KASI v uplynulé době na trh s novinkou, která je schopna nároky investorů a provozovatelů splnit, a sice technologií KASI-PUR.Hlavní výhody a přínosy technologie KASI-PUR pro správce a provozovatele

Většina šachtových poklopů obsahuje pouze vložku tlumící vertikální pohyb. V nové generaci poklopů s polyuretanovou tlumicí vložkou KASI-PUR, je tato konstruována ve tvaru písmene „L“ a je pevně spojena s povrchem víka. Tato nová tlumicí vložka tlumí jak vertikální, tak horizontální pohyb víka v rámu a zamezuje jakémukoli kontaktu litinových částí víka a rámu.
Nová výrobní technologie umožňuje zpřesnit výrobní tolerance. Dle normy DIN EN124 může být mezera až 9 mm. S novou PURovou těsnicí vložkou může být mezera snížena až na 0 mm. To zabraňuje vniknutí větším objektům, jako jsou například kameny. Díky tomu je spára čistší a otevření víka je pro obsluhu mnohem jednodušší. Další výhodou je ochrana proti nadměrnému opotřebení tlumicí vložky díky jejímu omezenému pohybu.
Polyuretanová tlumicí vložka je aplikována v tekuté formě a díky mikroskopickým nerovnostem litinového povrchu se pevně spojí na celé styčné ploše. Po vytvrdnutí je pak vysoce odolná vůči rozmrazovacím prostředkům, solím, UV záření a chemickým látkám jako je např. benzín či olej.
Díky nové technologii KASI-PUR víko perfektně pasuje do rámu a nehrozí tak žádné klapání poklopu. Víka s PUR vložkou navíc mohou být použity do standardních rámů, což je ideálním řešením pro výměny vík! Vysoká odolnost vůči abrazi zaručuje dlouhou životnost poklopu.
Výrobky vybavené technologií KASI-PUR jsou v současné době zabudovávány do komunikací. „Dnes již máme velmi mnoho staveb, kde jsou osazeny prvky s novou technologií a jelikož pečlivě sledujeme ohlasy uživatelů, dobře víme, že jsme přišli s velmi kvalitním řešením a vylepšením zařízení, která jsou nejzranitelnějším a jediným pozorovatelným místem podzemních sítí v komunikacích,“ říká Petr Trnka z technické podpory firmy KASI.
Společnost KASI přechází postupně na PUR technologii u všech svých výrobků. „Právě probíhá testování posledního produktu a pokud vše půjde dle našich předpokladů, na jaře uvedeme na trh novou řadu poklopů s pantem opatřených tlumicí vložkou KASI-PUR s názvem Europa 9,“ dodává Petr Trnka.

Kasi spol. s r. o.
Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
tel.: 466 501 755
e-mail: obchod@kasi.cz
www.kasi.cz