V polovině dubna jsme se vydali do Břeclavi, kde jsme měli možnost hovořit s jednatelkou firmy Martinou Habancovou.

Mohla byste nám prozradit více o vaší společnosti? Založila jste ji vy?

Firmu založil můj otec v roce 2001, takříkajíc od prázdného stolu. V kanceláři s jedním stolem, židlí, telefonem a telefonním seznamem od základů vybudoval fungující společnost s desítkami zákazníků. Každý, kdo podniká a vede firmu, ví, kolik úsilí a vytrvalé práce to obnáší.
Když v roce 2007 náhle zemřel, bylo zapotřebí řešit, co a jak dál... Věděla jsem však, že prodej firmy nepřichází v úvahu.

Proč jste se rozhodla pokračovat v byznysu, jenž pro ženu není přeci jen právě typickým?

Z úcty k mému otci, k zákazníkům, kteří si ho velice vážili a cenili, a rovněž i s ohledem na spolupracovníky a všechny dodavatele. K tomu, co vybudoval, se nedalo otočit zády. Přijala jsem výzvu, vykasala si rukávy a s odhodláním jsem se vrhla do neznámých vod.

Martina Habancová – jednatelka BIGUMA Bohemia


Bylo to pro vás náročné? Jak vzpomínáte na vaše začátky?

Jednoduché to určitě nebylo. Musela jsem si nastudovat problematiku, seznámit se s trhem, a to nejdůležitější – poskytnout dodavatelům a zákazníkům jistotu, že i nadále dostanou služby, na které byli zvyklí. S úsměvem vzpomínám na zákazníka, jenž se mne na prvním setkání zeptal, jakou kosmetiku jsem přišla prezentovat. Odpověděla jsem: „Kosmetiku na silnice.“ ­Těší mě, že jsme dokázali pokračovat v tom, co zákazníci očekávali a jsem rovněž velmi vděčná za důvěru a podporu, kterou nám vyjádřili.

Jaké produkty a služby poskytujete a pro koho jsou určeny?

Našimi zákazníky jsou především stavební firmy se zaměřením na silniční stavitelství, správu a údržbu silnic, technické služby měst a obcí, vodárenské a vodohospodářské společnosti. Dodáváme jim výrobky pro výstavbu, opravu, rekonstrukci a údržbu komunikací a související doplňkové produkty. Naším cílem je napomáhat zákazníkům používat kvalitní a ověřené produkty, které jim pomohou lépe pečovat o silniční komunikace. Čím kvalitnější výstavba, oprava a údržba, tím kvalitnější a bezpečnější cesty.
Těžiště našeho portfolia tvoří asfaltové materiály používané na dálnicích, rychlostních komunikacích, silnicích I. a nižších tříd, letištích, parkovištích či čerpacích stanicích. Všude tam se naše produkty využívají. S nadhledem říkávám, že „můžeme zalít celou republiku.“

Které konkrétní produkty jsou u zákazníků nejoblíbenější?

Jsou to především asfaltové zálivkové hmoty trhlin a spár betonových a asfaltových ploch, konkrétně BIGUMA® – TL 82 a BIGUMA® – RS, kterých dodáváme několik set tun ročně. V posledních dvou letech se zvýšil zájem i o zálivku BIGUMA® – 1401 – zálivka typu N1, která se používá především k mostním římsám. K vytvoření elastických mostních závěrů je vhodná BIGUMA® – BR. Kromě toho máme zálivky určené speciálně ke kolejím či k dlažebním kostkám.
Další skupinu oblíbených produktů tvoří sanační hmoty za horka BIGUMA® – DS10 a ­BIGUMA® – DS 30 (s kamenivem) k sanaci
výtluků a nerovností a poškozených ploch na asfaltových a betonových komunikacích. Byly použity i při opravách kanalizačních vpustí. Alternativou jsou hmoty aplikované za studena, kde vynikajících výsledků dosahujeme s produkty ­BIGUMA® – Aquabit či ­BIGUMA® – Kaltasphalt special.

Letos zahajujete již 18. sezónu. Připravili jste pro své zákazníky nějaké novinky?

Tuto sezónu máme skutečně velké množství novinek. Z hlediska portfolia produktů jsme rozšířili sortiment o materiály, které prošly zkouškami BAM. BIGUMA® - Connect byla úspěšně testována s 10 zátěžovými cykly bez jakýchkoliv námitek. Lze ji použít bez adhezního nátěru, je vysoce odolná vůči teplotním deformacím a také velmi pružná. BIGUMA® – N2 PLUS je zálivka typu N2 dimenzovaná pro možnou změnu šířky spáry až o 35 %, obzvláště vhodná pro typ konstrukce se zvýšenými pohyby spár. PROXAN® – KV2 G-S je zálivka za studena odolná vůči ropným produktům, PHM a kyselinám speciálně připravená pro letištní plochy. Další letošní novinkou je asfaltová zálivka pro dlažební plochy BIGUMA® – N10 v barevném provedení červená, zelená a šedá.
Kromě produktových novinek letos prošlo změnou i naše logo. Nové logo společnosti lépe vystihuje růst, vývoj a pokrok naší firmy. V nejbližších dnech hodláme rovněž spustit nové modernizované webové stránky, na nichž se zákazník velmi rychle a snadno zorientuje a najde hledané informace.

Asfaltová zálivka pro dlažební plochy BIGUMA® - N10


Vraťme se ke zmiňovaným materiálům se zkouškou BAM. V čem jsou tyto produkty zajímavé a čím se liší od ostatních produktů?


Tyto produkty splňují náročná kritéria systémového zkoušení vlastností, vyvinuté Spolkovým institutem pro materiálový výzkum a testování v Berlíně (BAM), k získání „praktického důkazu o použití systémů pro těsnění spár“. Dle BAM by systém těsnění spár měl být testován za podmínek, které se co nejvíce podobají realitě během celého životního cyklu.
Za tímto účelem je těsnicí systém spár ve zkušebně vystaven různým sezónním povětrnostním podmínkám (podzim/zima: chlad, vlhkost, zatížení v tahu, jaro/léto: teplo, UV záření, tlak) a podroben dynamickému dopravnímu zatížení. Po každém cyklu je kontrolována těsnost spoje s podtlakem až do 0,55 bar. Těsnicí systém spár musí tuto simulovanou sezónní zátěž vydržet po dobu nejméně 9 cyklů bez poškození.
V Německu je již po dobu 2-3 let test výkonnosti stále častěji vyžadován u velkých betonových ploch na dálnicích a letištích. To platí jak pro horké, tak pro studené zálivky.

Jaké další služby poskytujete svým zákazníkům a v čem vidíte hlavní výhody vaší společnosti?

Abychom mohli zákazníkovi navrhnout optimální řešení a doporučit mu vhodný produkt, je pro nás důležité poznat jeho požadavky a situaci, kterou potřebuje řešit. S ohledem na ekonomické a technické možnosti pak navrhneme řešení splňující normy, TP a TKP. Kromě široké škály materiálů a doplňkového sortimentu jako jsou těsnicí profily pod zálivky, řezací a čistící kotouče spár a související stroje a nástroje, poskytujeme také technické poradenství. To zajišťují přímo pracovníci naší firmy nebo je možné zprostředkovat odborné poradenství našich dodavatelů. Můžeme rovněž zapůjčit potřebné technické vybavení, případně zaškolit pracovníky. Jedna věc je kvalita materiálu, ale velice důležitá je i správná aplikace produktů a dodržování technologických postupů. Všechny naše produkty jsou pro český trh certifikovány a splňují podmínky uvádění stavebních výrobků na trh.

Spolupracuje BIGUMA Bohemia i s partnerskými společnostmi?

Důvěru jsme získali u společnosti HERMES TECHNOLGIE. Blízkost naší problematiky a možnost vzájemného využití produktů přerostlo v zajímavou spolupráci. Našim zákazníkům umíme nabídnout ucelený systém Hermes pro trvalá a ekonomická řešení problematiky propadlých armatur v komunikacích. Provedli jsme celou řadu praktických ukázek a zaškolení personálu. V uplynulých letech jsme se společně zúčastnili různých odborných výstav a konferencí či seminářů. Na obdobném principu bychom rádi rozvíjeli spolupráci i s dalšími dodavateli.

Je ještě něco, co byste ráda dodala na závěr?

Chtěla bych ještě jednou zmínit, jak velmi si vážím důvěry a podpory každého jednoho zákazníka a dodavatele. Je to důkazem, že i v náročném konkurenčním prostředí umíme přinést požadované hodnoty a vytvářet trvalou obchodní spolupráci. Úspěšným se člověk ani firma nerodí. Úspěšnými se stávají. A to je dlouhodobý proces. Naším cílem není jen prodávat, ale vytvářet dlouhodobá partnerství založená na korektní spolupráci, kde se může jeden na druhého spolehnout. Přesně v duchu našeho sloganu „S námi máte úspěch na cestě,“ přičemž za úspěch považuji, pokud se nám společně s našimi zákazníky daří měnit cesty k lepšímu a vytvářet hodnoty pro společnost a lidi.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

BIGUMA BOHEMIA, s. r. o.
Bratislavská 2808
690 02 Břeclav
www.biguma.cz