Navzdory této situaci růst osobní a nákladní dopravy nepolevuje, ba naopak. Proto bude i nadále důležité zajistit nejen kapacitu vozovek, ale také jejich životnost. Vozovka je během provozu vystavena různým vlivům, které postupně zhoršují funkční vlastnosti, provozní způsobilost a vedou k její degradaci. Mezi rozhodující patří povětrnostní vlivy (výkyvy teplot, velké rozdíly mezi denními a nočními teplotami), nárůst dopravního zatížení a intenzita dopravy. Také je důležitá kvalita průběžné údržby a v neposlední řadě růst nákladů na výstavbu, údržbu a provoz komunikací.
Výrazně zde mohou pomoci produkty řady PROXAN®, které jsou vysoce kvalitní. Společnost BIGUMA BOHEMIA s. r. o. s více než 20letými zkušenostmi na trhu je tradičním dodavatelem produktů německého výrobce dga-Group. Díky dostatečným skladovým zásobám dokáže i v současné době zajistit požadavky zákazníků.

Historie výroby produktů PROXAN®
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG je předním výrobcem asfaltových silničních stavebních materiálů, a to už více než 40 let. Disponuje širokým produktovým portfoliem, které pokrývá všechny fáze i aspekty – od výstavby nových silnic až po jejich povrchovou úpravu a obnovu.
Dga-Group, jejíž ­produkty na našem území uvádí na trh společnost BIGUMA BOHEMIA s. r. o., je od roku 2010 vlastníkem PROXAN Dichtstoffe GmbH. Pod značkou PROXAN® jsou polysulfidové polymery vyvíjeny, vyráběny a zpracovávány na tmely už více než 40 let.
PROXAN Dichtstoffe GmbH se v roce 2019 změnil na Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG. Název společnosti PROXAN® ale zůstal zachován a stal se obchodní značkou polysulfidových produktů dga-Group.
Dortmunder Gußasphalt ­GmbH & Co. KG patří mezi přední výrobce s rozsáhlým portfoliem produktů pro polysulfidové tmely. Stavební materiály vyráběné touto společností splňují nejnáročnější požadavky stavební i vodohospodářské legislativy, čímž přispívají k trvale udržitelné a spolehlivé ochraně životního prostředí.

PROXAN® – RM3


Využití produktů PROXAN®

Polysulfidové materiály jsou v silničním stavitelství využívány jako těsnicí hmoty na vyplňování a opravu spojů a spár. Právě to jsou místa, kde se setkávají různé stavební prvky a materiály, což z nich dělá nejzranitelnější místa konstrukce náchylné k poškození. Tyto produkty poskytují trvanlivé elastomerové těsnění odolné vůči denním a sezonním cyklickým změnám teploty.
Roztažnost hmoty ve spoji spáry je důležitá z hlediska utěsnění, aby nedocházelo k průsaku a kondenzaci vody ve spáře. Proto je důležité použít správně specifikované a odborně aplikované vysoce kvalitní těsnicí hmoty. Těsnicí hmoty PROXAN® jsou odolné vůči specifickým klimatickým podmínkám s rychle se střídajícími teplotami.
Produkty PROXAN® nacházejí své využití po celé Evropě. Ve velkém byly použity například na dálničních komunikacích v Německu a Nizozemsku, také na letištích v Praze, Ostravě, Bratislavě, Frankfurtu, Mnichově, Curychu, ale také v Astaně, ve Vilniusu a na mnoha dalších místech.

Výhody produktů PROXAN®
Polysulfidová technologie je nejstarší technologie ­reaktivních tmelů. Disponuje vlastnostmi, kterých nelze dosáhnout žádným jiným materiálem. Přípravky PROXAN® jsou vysoce odolné vůči většině chemických látek, včetně ropných produktů. Jsou odolné vůči UV záření a mají vysokou absorpci pohybu až 35 % (např. akryl 8–12 %, MS-polymer >25 %, křemík >20 %, polyuretan >25 %). To je předurčuje k aplikaci na silně zatížené povrchy z asfaltu a betonu.
Vlastnosti polysulfidových těsnicích hmot PROXAN® jsou pravidelně testovány. Náročnou zkouškou BAM, během které jsou produkty vystaveny extrémním podmínkám, prochází například spárovací tmel PROXAN® – KV2 G–S. Produkty s certifikátem zkoušky BAM mají vysokou životnost v náročných podmínkách a zaručují zachování kvality po dobu minimálně 9 let.

PROXAN® – KV 2 G / ST
Spárovací tmel PROXAN® – KV 2 G / ST je používán na těsnění vyfrézovaných spár nebo spár mezi betonovými díly, s roztažností až do 35 % šířky spáry. PROXAN® – KV 2 G (tekutá forma) je určen pro sklon spáry do 3 %, přičemž PROXAN® – KV 2 ST (tuhá forma) je určen pro sklon nad 3 %. K hlavním oblastem použití patří výstavba silnic, mostů a tunelů. Kromě mechanického zatížení, jež vzniká během jízdy a projíždění nebo při pohybech konstrukcí vlivem tepelné roztažnosti, je těsnící hmota odolná i vůči chemickým vlivům, jako jsou například paliva znečišťující vodu. PROXAN® – KV 2 G / ST je testován a externě kontrolován na chemickou odolnost podle DIN EN 14188-2 a TL Fug-StB.

PROXAN® – KV 2 G-S


PROXAN® – KV 2 G-S

Těsnicí hmota na spáry, s roztažností až do 35 % šířky spáry, která jako jediná disponuje zkouškou BAM, zaručuje kvalitu po dobu minimálně 9 let. Je obzvlášť vhodná pro dopravní plochy z betonu, při výstavbě dálnic a letových provozních oblastí s vysokými nároky na absorpci pohybu. Těsnicí hmota se vyznačuje vysokou odolností, proto spolehlivě brání pronikání látek znečišťujících vodu a vodní zdroje. PROXAN® – KV 2 G-S je tekutý a samonivelační, takže se velmi snadno aplikuje a zpracovává.

PROXAN® – KV 2 R
Rychle reagující dvousložková těsnicí hmota PROXAN® – KV 2 R se používá především k vyplňování spár při výstavbě kolejnic. Výrobek je tekutý, středně viskózní a vhodný na vodorovné spáry s maximálním spádem 10 %. Díky svým elastickým vlastnostem optimálně absorbuje pohyby mezi kolejnicí a přilehlou vrchní vrstvou, kterou je beton, asfalt nebo dlažba. Při správném použití PROXAN® – KV 2 R utěsní spoj kolejnice, čímž zabrání pronikání cizích těles a vlhkosti.

Primární nátěry PROXAN®
Nátěry PROXAN® se používají společně s polysulfidovými těsnicími hmotami PROXAN®, protože výrazně zvyšují jejich přilnavost. Lze je aplikovat na předpřipravené různé povrchy, čímž vznikne homogenní a dostatečně stabilní povrch pro aplikaci těsnicích hmot. V nabídce společnosti ­BIGUMA BOHEMIA s. r. o. naleznete různé nátěry s rozmanitým využitím. Pro PROXAN® – KV 2 R je vhodným nátěrem PROXAN® – CP – SR, přičemž PROXAN® – CP – S a PROXAN® – CP – P jsou vhodné pro těsnicí hmoty na savé a PROXAN® – CP – G na nesavé podklady. Kromě nátěrů nabídka společnosti zahrnuje také stroje a nástroje k aplikaci hmot.

PROXAN® – RM 3
PROXAN® – RM 3 je pigmentovaná dvousložková reakční opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice, která je plněna spe­ciálním křemičitým pískem. Tato opravná malta se ve spojení s adhezním můstkem (PROXAN® – HRM 3) používá na obnovu betonu. Díky vysoké chemické odolnosti je produkt obzvlášť vhodný na místech, kde nelze vyloučit působení chemikálií, například v zařízeních pro skladování, plnění a manipulaci s látkami znečišťujícími vodu (systémy LAU). PROXAN® – RM 3 zaručuje spolehlivou opravu a také rychlou a snadnou aplikaci.