Zajistit připojení k internetu pomocí této technologie však vyžaduje přivedení optického kabelu až k rodinnému či bytovému domu či jinému objektu. To znamená protáhnout kabel, popř. chráničku v zemi a rozkopat terén, což se nikomu příliš nezamlouvá.

Naštěstí vývoj nových produktů i technologií pokračuje také v oblasti silničních a liniových staveb. Příkladem může být technologie zvaná microtrenching. Jedná se o efektivní, snadné a úsporné řešení pro zafrézování optického kabelu ze skelných vláken nebo mikrotrubiček do asfaltových a betonových ploch jako jsou silnice, chodníky nebo např. parkoviště.
Mezi hlavní přednosti této technologie patří zejména rychlost pokládky kabelů a oproti standardnímu výkopu odpadá nutnost odvozu nebo odklizení vybagrovaného materiálu. Samozřejmě se díky této technologii ušetří nemalé prostředky za výplňové hmoty jako je štěrk, beton a asfalt, které by v případě klasického výkopu bylo nutné použít v daleko větším množství.

Jedním z kvalitních materiálů, který slouží jako finální vrstva systému povrchové úpravy drážky po položení kabelů touto technologií, je materiál ­BIGUMA® – Microtrenching SE, který je dostupný i na českém trhu prostřednictvím společnosti BIGUMA BOHEMIA, s. r. o.
Ta působí na českém trhu v oblasti silničního stavitelství již od roku 2001. Nabízí široké portfolio vysoce kvalitních materiálů německé společnosti DGA, která je ve svém oboru uznávaným partnerem na evropském trhu. Produkty jsou určeny na realizaci oprav, rekonstrukci a sanaci vozovek, na sanaci spár a trhlin asfaltových a betonových vozovek, na provádění elastických mostních dilatačních závěrů.


Materiál BIGUMA® – Microtrenching SE je polymery modifikovaná asfaltová hmota, která byla speciálně navržena pro utěsnění drážek a komor asfaltových povrchů o šířce 2–6 cm a hloubce od 2 do 10 cm. ­BIGUMA® – Microtrenching SE obsahuje speciální kombinaci polymerů a spolu s příměsí tříděných minerálních plniv splňuje požadavky na vysokou stabilitu a roztažnost. Takto ošetřené řezné drážky a komory jsou okamžitě pochozí a pojízdné motorovými vozidly.
V závislosti na použitém systému musí být drážka mezi úrovní, ve které byly položeny kabely a vrchní vrstvou, přiměřeně vyplněna. Výběr materiálu stejně jako i metoda, pomocí které jsou vrstvy vytvořeny, se liší v závislosti na použitém systému. Je však nezbytné, aby došlo k dostatečnému stlačení vloženého materiálu a aby byla drážka vyplněna okamžitě. Jen tak můžeme zabránit poškození stávající vozovky. V závislosti na povětrnostních podmínkách, dimenzování drážky a způsobu plnění by měla být směs nanášena po vrstvách. Finální vrstvu materiálu BIGUMA® – Microtrenching SE se doporučuje nanášet pomocí aplikačního (potěrového) nástavce, který na obou stranách přes tenkou vrstvu přesahuje drážku. Hotová vrstva směsi má již na povrchu podkladovou drsnost. Abychom zajistili celkovou dostatečnou drsnost, měl by být povrch aplikované opravné hmoty za horka zakryt mírně bitumenizovanou vysoce kvalitními drtí o frakci 1/3 mm nebo 2/5 mm.

Tuto technologii využijí především telekomunikační a IT společnosti, vládní organizace a zejména firmy realizující inženýrské sítě, které mají k dispozici potřebné technické vybavení.

Ing. Jiří Zahradnický

www.biguma.cz