Nezanedbatelnou výhodou je fakt, že je tento systém součástí kompletního systému Porotherm. V současnosti není ani zanedbatelná vysoká požární odolnost a nižší cena oproti většině ostatních stropních systémů.

Strop Porotherm se skládá z několika základních prvků. Jejich kombinací můžeme dosáhnout rozpětí stropu až do 8 m. Základním prvkem jsou stropní nosníky v délce od 1 750 mm do 8 250 mm. Po obvodě stropu se pro jednoduché ukončení desky používají věncovky VT 8 ve výšce odpovídající zvolené tloušťce stropu, ke kterým se zevnitř přikládá tepelná izolace (např. polystyrén). Mezi ně se pokládají stropní vložky MIAKO o třech základních výškách pro stropy o tloušťce 210 mm (optimální do světlosti místnosti 4 m), 250 mm (optimální do světlosti 6 m) a 290 mm pro větší rozpětí. Pro případné konstrukční řešení (komínové výměny, kolmé napojení nosníků apod.) se používají nízké MIAKO vložky.

Pro univerzální použití stropu Porotherm vyvinuli technici firmy Wienerberger řadu konstrukčních řešení. Jde např. o komínové výměny pomocí vložek MIAKO 8/62,5 (8/50) PTH či kolmé napojení stropních nosníků.

Jednoduchá konstrukce balkónu s minimalizací tepelných mostů díky vložení tepelné izolace je dnes již zcela samozřejmostí.

Výhodou stropu Porotherm jsou tyto aspekty:
- Jednoduchá montáž bez nutnosti použití těžké techniky – výhodné zejména pro stavby svépomocí a pro většinu stavebních firem
- Po zabetonování a zatvrdnutí betonu vysoká tuhost stropní desky v obou směrech
- Jednoduché řešení prostupů pro instalační šachty, komíny a schodiště
- Vysoká únosnost doplněná výbornou požární odolností
- Jednotný cihelný povrch optimální pro dokonalou přilnavost omítky
- Jednoduchá konstrukce balkónů s možností vložení tepelné izolace pro přerušení tepelného mostu
- Prakticky neomezená variabilita pro členité a nepravidelné půdorysy
- Technická pomoc pracovníků výrobce – od bezplatného návrhu skladby stropu až po technickou pomoc při realizaci

POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm.

Výhodou stropu POROTHERM je světlé rozpětí až do 8000 mm – možnost ekonomické volby ze šesti tlouštěk podle zatížení a rozpětí – vysoká únosnost – tuhá monolitická deska – snadná (i ruční) manipulace a montáž – ideální podklad pod omítku – nízké doplňkové vložky pro možnosti širšího sta tického využití stropu – snadné navrhování a stavění v kompletním systému POROTHERM.

 

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
www.wienerberger.com
zákaznická linka: 844 111 123