Žižkovští radní se ztotožnili s návrhem architektonického ateliéru ABV a pro finální povrchovou úpravu části fasád panelových domů zvolili elegantní šedé cihlové obkladové pásky. Rekonstruovány budou i další součásti obvodového pláště panelových domů, k nimž patří okna, střechy, lodžie a další. Díky těmto opatřením ušetří obyvatelé domů nejen za vytápění, ale mohou se těšit i ze zcela ojedinělého estetického pocitu, který jim toto, na panelák originální, řešení fasády bude denně přinášet.

Architektura cihly má na Žižkově mnohaletou tradici. Dokládá to i cihlová fasáda jedné ze žižkovských dominant – kostela Svatého Prokopa. Rekonstrukce fasád panelových domů na tuto architekturu v nejlepším slova smyslu navazuje a generačně ji propojuje.

Dodavatelem lícových cihlových obkladových pásků na tuto akci je společnost LIPEA, s. r. o. Ta je výhradním dovozcem lícových cihel a obkladových pásků německého výrobce firmy FELDHAUS KLINKER s více než 150 letou tradicí v oboru.  

Cihlové obkladové pásky, které byly instalovány na Žižkově, jsou šedé barvy a hrubého, mírně plastického povrchu – typ R 835 argo mana. To dodává žižkovskému bloku paneláků zcela odlišný vzhled od podobných staveb kdekoliv jinde v ČR. Pásky jsou vyrobeny z pálené hlíny, jejich tloušťka je 9 mm. Díky nim bude fasáda panelových domů výrazně odolnější proti proražení, oděru a méně náročná bude i její údržba.

Není tedy pochyb o tom, že toto řešení bude při revitalizaci panelových domů použito v mnoha dalších městech u nás.