Stávající budovy lze snadno rozšířit nebo dispozičně přeskupit pomocí pórobetonových prvků stavebního systému Ytong. Vhodně je doplňují štíhlé nosné akustické vápenopískové tvárnice Silka, tepelněizolační vlastnosti zásadně zlepšují minerální izolační desky Multipor. S těmito materiály může investor flexibilně renovovat, šetřit energii, zlepšovat komfort bydlení a zvyšovat požární bezpečnost. Pro renovace bytových, občanských i průmyslových budov jsou vhodné také velkoformátové prvky Ytong a Silka.

Zdařilá rekonstrukce staršího rodinného domu v Brně se stavebním systémem Ytong
Rodinný řadový dům v Brně–Žabovřeskách byl postaven v roce 1906 a v sedmdesátých letech 20. století jej předcházející majitel rekonstruoval a udělal i menší stavební úpravy. Dům byl v době, kdy jej mladý pár koupil, obyvatelný a užívali jej nájemníci. Ti bydleli v I. NP, kde byly před uvažovanou rekonstrukcí bytové prostory o velikosti 67 m2. Ve II. NP byla velká, ale neobývaná půda, v zadní části byly přístavby, typické pro řadové domy ve zdejší zástavbě, ale ty také nebyly určeny k bydlení.

Ve spodní části domu, rekonstruované v průběhu půl roku, ­realizovali majitelé novou elektřinu, rozvody vody, opravena byla také kanalizace, která byla v havarijním stavu. Zcela nově řešená je kuchyň i koupelna. Když bylo I. NP hotové, mohli se majitelé nastěhovat a začít připravovat projekt další fáze rekonstrukce, který už vyžadoval stavební povolení.

Zatímco v průběhu první fáze šli až k základům domu, ve druhé fázi začali od střechy a její kompletní přestavby. Namísto půdy tady navýšili výšku zdiva, nový je i krov a krytina. Na tyto práce si našli stavební firmu. Staré přístavky noví majitelé v rámci rekonstrukce zbourali a na jejich místě postavili na prodlouženém půdorysu novou část domu s novou plochou střechou. Propojením prostor bývalé půdy a nových přístaveb vzniklo v domě další pěkné a komfortní bydlení s podlahovou plochou kolem 110 m2. Přízemní bytová jednotka může sloužit jako bydlení pro rodiče.

Pórobetonové stavební prvky Ytong sehrály v rámci rekonstrukce významnou roli. Na obvodové stěny se zateplením byly použity tvárnice Ytong Univerzal 250 mm, na částech řadového domu sousedících s vedlejšími domy jsou přizdívky z příčkovek Ytong 100 mm. V jedné části domu, kde kvůli prostoru nebylo možné instalovat zateplení, jsou tvárnice Ytong Lambda YQ 450 mm, které mají požadované tepelněizolační vlastnosti i bez zateplení. V zadní části se zcela novými přístavbami využil mladý pár z komplexního systému stavebních prvků Ytong pro hrubou stavbu kromě tvárnic a příčkovek Ytong i strop Ytong Ekonom. Část stropu bude využívána jako terasa, zbytek bude ­realizován ve formě zelené střechy. Na oknech počítá mladý pár s venkovními okenními žaluziemi, a tak už v době rekonstrukce zabudoval do domu podomítkové žaluziové kastlíky Ytong, které tvoří schránku pro dodatečnou montáž venkovní stínicí techniky.


Stavební prvky z Ytongu využili i autoři konverze staré střední průmyslové školy na sídlo Městského úřadu ve Staré Turé
Autorem konverze Střední průmyslové školy elektrotechnické (­SPŠE) ve Staré Turé na administrativní budovu a sídlo městského úřadu byl architektonický ateliér Pavlech architekti. Pro vytvoření zešikmených ploch, které spolu se změnou tvaru oken podpořily vertikalitu nové fasády a přinesly do ní hru světla a stínu, využili architekti pórobetonové ­tvárnice Ytong.

Ing. arch. Marek Pavlech k projektu konverze staré školy na nový městský úřad řekl: „V prvním nadzemním podlaží jsme navrhli prosklenou část fasády a výrazný nový vstup z obou stran budovy. Na fasádě od ulice jsme jednoduchou úpravou navrhli nový výraz – okna jsou užší a sahají až po úroveň podlahy. Šlo nám o vytvoření zešikmených ploch na fasádě, které by fasádu „rozehrály“ a umožnily by na ní hru světla a stínu. Vybouraly se i parapety (byla to střední škola) a spolu se zúžením oken tak fasáda získala vertikalitu. Na opačné fasádě jsme okenní otvory zachovali, ale použili jsme nová okna s odlišným dělením. ­Použitím úprav hlavní fasády získala budova nový, moderní a reprezentativní vzhled.
Zešikmení oken bylo realizováno s pórobetonovými tvárnicemi Ytong a důvod jejich použití byl v jednoduché realizaci, snadném a rychlém opracování. Stavební systém Ytong je ve stavbě zastoupen i v interiéru, a to příčkami Ytong. Výhodou byla skutečnost, že architekti mate­riály Ytong znali a pracovali s nimi poměrně často. Pórobetonové produkty Ytong jsou použity také ve vedlejší budově a také v dalších budovách, které ateliér navrhoval. Jejich velkou předností je podle Ing. Arch Marka Pavlecha i skutečnost, že s nimi umí pracovat ­realizační firmy.

Xella zjednodušuje jednotlivé kroky v procesu renovace a má řešení pro každý typ rekonstrukce
S materiály společnosti Xella se úspěšně rekonstruují nejen rodinné domy či stavby občanské vybavenosti. Renovovat s nimi lze také vila domy s několika bytovými jednotkami, bytové domy nebo hotely. Produkty Silka, Ytong a Multipor jsou vysoce kvalitní, každý má přitom své vlastní specifické vlastnosti a výhody. Přesto jsou vzájemně 100% kompatibilní a v objektu vytváří ucelený stavební systém bez tepelných mostů.

Další informace o rekonstrukcích s materiály Ytong, Silka a Multipor najdete na www.xella.cz.