Nová přístavba již plně slouží ke svému účelu, tj. k míchaní výchozích surovin, tvorbě produktových směsí a k jejich následnému rozplňování do spotřebitelských obalů. V hale jsou umístěny kromě prostorů pro výrobu i plochy skladovací. Přístavba nové haly byla realizována ve stejném konstrukčním systému jako předcházející haly. Jedná se o ocelovou konstrukci, kterou tvoří rámy ocelového halového skeletu. Obvodový plášť nové haly je navržen ze sendvičových panelů. Střešní konstrukce haly je tvořena sendvičovými panely.

Den Braven rozšířil výrobu o novou halu pro epoxidové penetrace, nátěry a stěrky EPOXIN


Jednatel společnosti Den Braven production s. r. o., Ing. Jiří Mohyla říká: „Záměrem bylo rozšíření výrobní a skladovací kapacity o nové technologie, které odpovídají obchodní strategii společnosti. Navýšení kapacity bylo také nutné z hlediska postupného rozšiřování sortimentu výrobků v oblasti epoxidových hmot. Umožní nám dostatečné předzásobení, abychom mohli rychle a pružně reagovat na potřeby našich klientů a realizačních firem.“