Do provozu jsou začleňovány stroje a zařízení, které zlepšují logistické zabezpečení a zajištění staveniště, přípravu vlastních stavebních hmot a materiálů a jejich přímé nasazení na konkrétním pracovišti. Zjednodušení manipulace s těžkým materiálem, snížení pracovní náročnosti a počtu pracovníků, snížení energetické náročnosti při práci a dokonce i snaha o naprostou energetickou a zásobovací samostatnost - to jsou trendy moderní doby, které společně výrazně zefektivňují stavební činnost.

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., patří mezi výrobce stavebních hmot, kterým není uvedená filozofie cizí. I díky tomu úspěšně působí na středoevropských trzích. Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., dodávají stavební materiály a suroviny nejen pro velké průmyslové stavby, ale také pro rodinné domy a objekty bytové výstavby. V portfoliu produktů lze nalézt výrobky pro sanační systém, balkonový systém, koupelnový systém, omítky a omítkové barvy, zateplovací systém obvodového pláště budov a prostředky stavební chemie. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., jsou také držitelem certifikátu zavedení environmentálního managementu a dodržování standardů podle ISO 14001:2004.

Jednou ze zavedených novinek jsou samonivelační anhydritové potěry. Díky svým vlastnostem a zpracovatel­nosti během krátké doby se staly výraznou a úspěšnou položkou v nabídce stavebních hmot. Homogenní struktura a vynikající mechanické vlastnosti anhydritového potěru umožňují totiž aplikovat až o 25 % tenčí podlahovou vrstvu než v případě betonu. Nízký koe­ficient tepelné roztažnosti umožňuje odlévat velké plochy s větším rozestupem dilatačních spár. Vynikající viskozita hmoty v tekutém stavu a tepelná vodivost zaručují skvělé parametry pro instalace podlahového vytápění. Anhydritový potěr se tak stal doslova ideálním materiálem pro snadné, rychlé a efektivní lití a zhotovení podlahových desek v interiérech rodinných domů, bytových domů, administrativních a obchodních center a na stavbách lehkého průmyslu.

Velký zájem o dodávky anhydritových potěrů a technologií na skladování a zpracování surovin ze strany stavebních firem vedl k rozhodnutí zakoupit a nasadit jedinečné mobilní zařízení TRANSMIX. Automatická licí linka na anhydritové potěry je spolu se zásobníky surovin součástí návěsu tahače, který dopraví na staveniště suroviny, namíchá z nich anhydritový potěr a v tekutém stavu jej pomocí čerpadla a hadic dopraví až do místnosti, ve které se odlévá podlahová deska. Při stavbě rodinného domu nebo u rozsáhlejších ploch větších staveb je mnohem výhodnější použít právě tuto přepravní a míchací technologii dodavatele stěrky. Zatímco běžně se využívá přípravy potěrů ze zásobníků pomocí malých míchaček, Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., přicházejí s revolučním řešením přesně na míru. Pomocí tohoto speciálního mobilního strojního zařízení TRANSMIX zajistí dopravu suché směsi přímo na místo aplikace a tahač s návěsem a celou výrobní technologií přímo na staveništi míchá směs v požadované kvalitě a jen v nezbytně potřebném množství. Odpadá tak fyzicky náročná manipulace se stavebním materiálem, odpadají náklady na pronájem sila či další pomůcky a technologické prostředky.

TRANSMIX je energeticky nezávislý, k činnosti potřebuje pouze zdroj vody. Čerpadlo dopraví hmotu do výšky až 30 m, anebo do vzdálenosti až 150 m. V závislosti na dopravní vzdálenosti od firmy dokáže osádka vozu připravit během jediného dne až 1000 m2 podlah. Jeden závoz vystačí na plochu asi 300 m2 při tloušťce vrstvy kolem 40 mm. Krátký pracovní čas a minimální nároky na pracovní sílu redukují náklady na stavbu a snižují pracnost. Zákazník také platí pouze množství směsi, které prošlo hadicí. Zbytek nepoužitých surovin si odváží vozidlo zpět. Přípravu směsi, čerpání, zhotovení potěru a čištění stroje si zajišťuje posádka vozu sama.

Již nedlouho po nasazení první jednotky TRANSMIX se ukázalo, že i přes plné vytížení a vyčerpávající nasazení dlouho nevystačí odolávat rostoucímu zájmu zákazníků, kteří oceňují zejména operativnost, energetickou soběstačnost a minimální manuální pracnost. Výsledkem je stále se rozšiřující flotila vozidel TRANSMIX. Díky nim se zvyšuje operativnost nasazení, takže vůbec není problémem obsloužit zákazníky na celém území Čech i Moravy.


Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Kunčice nad Labem 150
543 61 Kunčice nad Labem
objednávky:
tel.: +420 499 455 212, -208
fax: +420 499 455 112
e-mail: obchod@kvk.cz
infolinka: 800 158 527
www.kvk.cz