Pro příklad nemusíme chodit daleko. Hned několik největších staveb naší současnosti využívá beton v masivním rozsahu a bez jeho přítomnosti by byl jejich vznik nemyslitelný. Těmito stavbami jsou dálnice D3 na Českobudějovicku, dálnice D4 na Příbramsku, nejdelší železniční tunely v ČR v Ejpovicích na Plzeňsku a také rekonstrukce a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově.

Výhradním dodavatelem betonu na tyto významné stavby jsou betonárny skupiny Českomoravský beton, jednoho z největších výrobců čerstvých betonových směsí v ČR. Důvody jsou jednoduché. Zkušenosti, zázemí a know-how skupiny dávají zákazníkům jistotu bezpečného zvládnutí i těch nejnáročnějších požadavků, které jsou na ni z jejich strany kladeny. To je v dnešní době velkých kvalitativních požadavků a nekompromisních termínů značnou konkurenční výhodou.
Klíčovými stavbami z hlediska našeho dalšího ekonomického rozvoje jsou dálnice. Kromě dnes velmi sledované probíhající rekonstrukce dálnice D1, na které se také podílí skupina Českomoravský beton dodávkami betonových směsí, probíhá rovněž výstavba nových úseků dálnic.

Největší stavební ruch lze nyní zaznamenat v oblasti jižních Čech v blízkosti Českých Budějovic, kde probíhá výstavba hned několika úseků dálnice D3, která má po svém dokončení spojit Prahu s jižní hranicí ČR v Dolním Dvořišti. Také tato rozhodující stavba vzniká s přispěním betonu od skupiny Českomoravský beton. Stavba je zásobována z betonárny společnosti TBG SWIETELSKY, s. r. o., člena skupiny Českomoravský beton, v Českých Budějovicích. Vedoucího betonárny, pana Bc. Michala Kačura jsme se v uplynulém období zeptali, na kterých úsecích se svými dodávkami podílejí. Ten záhy vysvětluje: „V uplynulém období jsme byli výhradními dodavateli betonových směsí při výstavbě dálničního úseku D3 Borek – Úsilné, který je již v provozu. Zde jsme dodali cca 30 000 m3. Aktuálně řešíme dodávky betonových směsí na úsek D3 Borek – Ševětín, kde předpokládáme dodat cca 4 000 m3 transportbetonů. Specifičnost těc­hto dodávek spočívala zejména v tom, že veškeré dodávky betonů pro ŘSD musí příslušná oddělení ŘSD také schválit. To se týkalo nejen samotného betonu, ale i vhodnosti naší provozovny. Pracovníci ŘSD taktéž schvalují veškeré průkazné zkoušky ke všem třídám dodávaných betonů. Probíhá to tak, že vlastnosti jednotlivých typů betonů, které vyrobíme na naší betonárně, nejdříve odzkouší akreditovaná laboratoř společnosti Betotech a následně je ještě jednou na stavbě před uložením do konstrukce přezkouší stavební dozor ŘSD. Zkoušena je zejména konzistence betonu, jeho teplota (nesmí klesnout pod 10 °C) a obsah vzduchu v betonu. Garance přesných vlastností betonů dodávaných na tuto sledovanou stavbu byla o to důležitější, že řada betonáží zde probíhala za zhoršených klimatických podmínek,“ upozorňuje pan Kačur a dále pokračuje. „Pevně věřím, že naše zkušenosti z výstavby D3 budeme moci zúročit i při budování dalších úseků D3,“ uzavírá naše setkání pan Michal Kačur.

Dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118


V loňském roce dokončený úsek dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118 zajistil mimo jiné i bezpečnou a plnohodnotnou jízdu motorových vozidel s ohledem na zlepšení životního prostředí v přilehlé obci Dubenec a jeho okolí. Na tuto stavbu dodávala betony také skupina Českomoravský beton, tentokrát z betonárny v Příbrami. Vedoucí betonárny, pan Ondřej Huml upřesňuje: „Na tuto stavbu jsme v průběhu výstavby, která probíhala v letech 2015-2017, dodali z naší betonárny více než 5 000 m3 KSC (kamenivo stmelené cementem) a 5 000 m3 transportbetonu,“ a dále také dodává: „Důkazem dobře odvedené práce všech zúčastněných stran je i aktuálně získané ocenění Cena za dopravní infrastrukturu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018.“

Další, zcela mimořádnou stavbou, je výstavba nejdelších železničních tunelů na území ČR v Ejpovicích na Plzeňsku. Délka každého z jednokolejných tunelů činí cca 4 150 m. Ražba prvního z tunelů u Ejpovic byla zahájena 1. února 2015. Oba tunely pak byly slavnostně uvedeny do provozu v průběhu těchto dnů. Dodávky betonů na tuto významnou stavbu zajišťovala také betonárna skupiny Českomoravský beton – TBG ­Plzeň Transportbeton s. r. o. Její prokurista, Ing. Roman Pánek k akci dodává: „Na stavbu dvou jednokolejných železničních tunelů III. železničního koridoru v úseku Rokycany – Plzeň u Ejpovic jsme dodávali skutečně širokou paletu nejrůznějších betonových směsí. Patřily k nim kupříkladu podkladní betony, stříkané betony, vyráběné pro suchou či mokrou aplikaci a dále pak konstrukční betony, které jsme dodávali hlavně na výstavbu mostů v daném úseku trati. Zde byly stavbou požadovány i některé z našich značkových produktů, jakými jsou speciální provzdušněné betony nebo samozhutnitelné betony EASYCRETE® SV (SCC),“ vysvětluje Ing. Pánek. Zajímalo nás také, zdali si stavba vyžádala i některé speciální úpravy receptur betonu. Ing. Pánek s odpovědí dlouze neváhá, když říká: „Ano. Pomoc technologa jsme využili jak při vývoji nově připravovaných receptur betonových směsí u stříkaných betonů, tak betonů pro dynamicky namáhané mostní konstrukce i při vývoji samozhutnitelného betonu. Tento beton byl později využit při budování pevné jízdní dráhy obou tunelů. V průběhu celé výstavby byla nutná koordinace výsledků hodnot čerstvého betonu, jak na betonárně (laboratoř ­BETOTECH), tak i na stavbě samotných tunelů (laboratoř SQZ),“ uzavírá Ing. Pánek.

Rekonstrukce a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze


Velmi sledovanou stavbou v Praze je Rekonstrukce a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Zde je výhradním dodavatelem betonů na tuto stavbu společnost TBG ­Metrostav s. r. o., člen skupiny Českomoravský beton. Stavba byla v těchto dnech uvedena do zkušebního provozu. Jak se podařilo zvládnout dodávky betonu na tuto stavbu, to již byla naše otázka na ředitele společnosti TBG ­Metrostav, pana Ing. Jakuba Šimáčka. Ten k průběhu akce říká: „První dodávky betonů na tuto stavbu jsme zahájili na jaře roku 2016. Vedle velkého množství běžných betonů jsme zde dodávali také betony pevnostní třídy 25/30 s omezeným průsakem tlakovou vodou i řadu našich speciálních značkových produktů. K nim patřily kupříkladu samozhutnitelné betony ­Easycrete nebo vodonepropustné betony pro bílou vanu Permacrete. Během dvou let výstavby jsme pro tuto stavbu vyrobili celkem 160 000 m3 betonu,“ upřesňuje Ing. Šimáček. Na náš dotaz, jak se TBG ­Metrostav podařilo zkoordinovat dodávky betonu, Ing. Šimáček dále poznamenává: „Musím říci, že stavba byla svým rozsahem zcela mimořádná. V jednu chvíli stavbu obsluhovalo až 16 jeřábů. Z tohoto důvodu bylo nutné koordinovat postupy prací na stavbě s dodávkami betonu. To se nám podařilo velmi dobře z důvodu, že disponujeme dostatečným množstvím techniky. Nasazena byla všechna naše čerpadla betonu a stavbu permanentně zásobovalo velké množství našich mixů. Díky tomu se nám podařilo vše skloubit dohromady a plnili jsme harmonogram dodávek přesně tak, jak si stavba přála,“ uzavírá Ing. Šimáček.

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
www.transportbeton.cz