Beton, který dodávala na stavbu spol. Českomoravský beton, a.s., zde hraje nezastupitelnou roli. Plní dlouhodobě svou statickou funkci nosné konstrukce, ale také vytváří jedinečné architektonické řešení.

Situace stavby

Místo, kde se vila nachází, má výhodnou polohu kousek od historického centra města Nový Jičín. Zároveň je v blízkosti vnitřních městských parků, které příznivě ovlivňují okolní klima. Velkým kladem místa je křehká síť sociálních vazeb v okolí, třeba pracovní dostupnosti, docházky do školy, rodinných vazeb a kultury. Přáním investora bylo žít hlavně hodně venku, což na malém, urbanisticky složitém pozemku nebylo jednoduché splnit.
Dvoupodlažní vila je zasazena do mírně svažitého terénu a plně jej odráží ve svém uspořádání. Vytváří vnitřní obytnou krajinu, která je směřována do sebe, do jakési obytné introvertnosti. Zároveň umožňuje průhledy do okolního světa, sousedních zahrad a ulice. Vila má tři výškové úrovně, spíše by se daly nazvat platformami. V úrovni ulice je vstupní betonová platforma, kde je umístěno zázemí. Hlavní obytná platforma se společenskou částí je o necelé patro vyvýšena nad úroveň ulice, klidová část je o další půlmetr výše. Společenská a klidová část jsou dřevěné, k sobě kolmé a navazují na travnaté ­atrium, které je jádrem celého domu. Na atrium navazuje i objekt sauny s navazujícím ochlazovacím bazénkem, který funguje i jako oddělení od ulice.

Půdorys - 1. NP (vlevo) a 1. PP (vpravo)


Funkční uspořádání

Hlavní místa vily jsou kompozičně zdůrazněny. Například nad jídelním stolem je velký kruhový otvor, který jej zvýrazňuje přirozeným světlem. Krb, symbol tepla domova, je umístěn v závěru nástupní osy do domu. V ložnici je umístěn rozměrný romantizující motiv Lysé hory.
V suterénu je vstup do domu a veškeré zázemí – dvojgaráž, technická místnost, šatna, sklady a kancelář. Nadzemní část je umístěna ve dvou úrovních – společenská část je ve stejné úrovni jako atrium, klidová část – ložnice - jsou o 50 cm vyvýšeny nad úroveň atria. Ve společenské části je jídelna, kuchyně, spíž, obývací pokoj a pracovna. Odděleně mezi oběma částmi je koupelna hosta, WC a pokoj hosta. V klidové části jsou dvě ložnice, zimní zahrada, šatna a koupelna. Jídelna je prosvětlena kruhovým světlíkem, označujícím centrum domu, v obytném prostoru je umístěn krb. Před obývacím pokojem a ložnicemi je dřevěná terasa, před pokojem hosta/pracovnou je balkón. Na západní straně atria je objekt sauny a venkovní vstup do atria z ulice. Atrium je opticky propojeno se sousední zahradou a ulicí.
Fasády domu jsou jednoduché, abstraktní, vyjadřující jeho materiálovou podstatu. Směrem do ulice je předzahrádka nahrazena dlouhým květníkem.

Marek Štěpán – atrium: „Novojičínská vila je variací na antický atriový dům.  Konkrétně  Atrium displuviatum, tedy bezokapové atrium, které popisuje Vitruvius ve svých  Deseti knihách o architektuře. Je to atrium bez sloupů a střešní voda je svedena mimo něj.“


Konstrukční a materiálové řešení

Dolní části stavby dominuje beton, horní části zase dřevo. Tedy jednoduše řečeno spodek beton, vršek dřevo. Suterén je řešen jako bílá vodostavební železobetonová vana z pohledového betonu. Dodávky betonu pro realizaci betonových konstrukcí zajišťovala betonárna v Novém Jičíně společnosti Českomoravský beton, a. s. Vedoucí betonárny Roman Volek k tomu doplňuje: „Na základy byly dodávány betony v pevnostních třídách C16/20 a C20/25. Pro realizaci pohledových železobetonových konstrukcí typu bílá vana našel uplatnění vodonepropustný beton PERMACRETE v pevnostních třídách C25/30 – XA1 a C30/37 – XA1 s maximální velikostí zrna 16 mm a 8 mm. Celkem jsme na tuto stavbu dodali 420 m3 betonu v průběhu let 2016–2017.“
Nadzemní podlaží včetně pultové střechy je konstrukčně řešeno jako dřevěné z masivních křížem lepených CLT panelů. Vnější obklad stěn je řešen akátovými dřevěnými deskami na sraz. Podlahy v interiéru jsou dřevěné dubové a betonové, venkovní terasy jsou z akátových desek. Okna jsou černá hliníková, zasklená izolačním trojsklem.

Beton a dřevo v synergii s vnitřní krajinou


Udržitelné řešení domu

Dům je řešen v nízkoenergetickém standardu. Vnitřní klima je podpořeno nuceným větráním s rekuperací. Vytápění je podlahové teplovodní v kombinaci s nástěnnými tělesy, vytápěno plynovým kondenzačním kotlem. TUV je dohřívána solárním panelem umístěným na střeše. Vzhledem k výšce podzemní vody je kolem suterénu proveden vzdušník a pod atriem je zásobník na dešťovou vodu pro závlahu.

Zdroj: Ateliér Štěpán, Českomoravský beton
Foto: Radek Úlehla / coatmen


Název stavby: Vila vnitřní krajina
Architektonické studio: Atelier Štěpán s.r.o.
Autor / architekt: Marek Jan Štěpán
Spoluautoři / projekční tým: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák, Hana Arletová, Hana Myšková
Dodavatel stavby: Tomáš STRAUB s.r.o., Abete dřevostavby s.r.o.
Dodavatel betonu: Českomoravský beton, a. s. – betonárna Nový Jičín
Projekt: 2012 – 2015
Rok dokončení: 2020
Ocenění: Nominace na titul Stavba roku 2021