Připravili jsme pro vás celkem šest dvouhodinových webinářů, které postupně probíhaly v období od května do června. Ve 12. ročníku Beton University jsme se věnovali dvěma tematickým celkům, a to Architektura v betonu a Konstrukce a betony pro jejich zhotovení. Po registraci a přihlášení do svého účtu na webových stránkách Beton University máte nyní možnost zhlédnout všechny webináře zpětně i s možností vyplnění testu a dotazníku.

Záznamy webinářů Konstrukce a betony pro jejich zhotovení

Tři webináře tématu „Konstrukce a betony pro jejich zhotovení“ jsou zaměřené na navrhování a provádění betonových konstrukcí, bílé vany, UHPC, betony pro zakládání staveb a praktické příklady. Na závěr je připravena společná diskuze přednášejících.

1. webinář Vodonepropustné konstrukce – BÍLÉ VANY
Praktické informace pro navrhování a provádění staveb, betony pro bílé vany, příklady realizací.

2. webinář Konstrukce a ultra-vysokohodnotné betony
Specifikace a požadavky na beton, vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, příklady z praxe.

3. webinář Konstrukce a betony pro zakládání staveb
Navrhování a provádění staveb včetně složení betonu v různých podmínkách, praktické příklady.

Více o Beton University uvidíte na videu.

Veškeré další informace o jednotlivých přednáškách, prezentujících a také publikace ke stažení a kontakty naleznete na stránkách www.betonuniversity.cz.