Ne jinak tomu bude i v letošním roce, kdy má vzdělávací projekt Beton University na programu další tři semináře, které se postupně uskuteční 23. 5. 2023 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích, 10. 10. 2023 v Uherském ­Hradišti a 24. 10. 2023 v hotelu Clarion v Ústí nad Labem. Začátek seminářů je plánován vždy v 9 hodin a pro tento rok bude mít jediné, nicméně o to zásadnější téma s názvem „Betony blízké budoucnosti“. Jak již napovídá samotný název tématu semináře, bude se tentokráte podrobně zabývat dopady výroby betonu na životní prostředí a snižování uhlíkové stopy ve stavebnictví.

Snižování emisí CO2, udržitelnost ve stavebnictví a cirkulární ekonomika
Pojmy, jakými jsou cirkulární ekonomika, snižování emisí CO2 ve výrobním procesu, jsou dnes i ve stavebnictví stále více skloňovanými termíny. To je důvodem, proč je i seminář Beton University zaměřen na směsné cementy vyráběné s nižšími emisemi CO2, betony z recyklovaného kameniva a udržitelnou architekturu. Účastníci seminářů tak budou mít možnost seznámit se s inspirativními projekty z oblastí využívajících tyto technologie, čímž pomáhají snižování dopadu klimatických změn na životní prostředí.
Obsahem seminářů „Betony blízké budoucnosti“ budou přednášky na téma směsné cementy a důvody zvyšování jejich podílu na trhu, nebo také beton z recyklovaného kameniva. Dozvíte se také, jaké jsou nové výzvy pro výrobce přísad do betonu v kontextu šetrnosti k životnímu prostředí, nebo jaká je udržitelnost a uhlíková stopa různých materiálů. Mezi přednášejícími se objeví jako obvykle spousta zajímavých hostů, kteří se s vámi podělí o novinky z dané oblasti i příklady z praxe.
Semináře vzdělávacího projektu Beton University jsou určeny pro architekty, projektanty, pracovníky stavebních společností, studenty, investory, pedagogy, novináře i pro další širokou odbornou veřejnost.
Cílem projektu je vytvořit platformu pro setkávání odborníků pracujících ve stavebnictví, která poskytuje ideální možnost dozvědět se aktuální novinky z oboru a zkonzultovat zde své praktické zkušenosti s předními osobnostmi českého stavebnictví.