Společnosti Sika patří celosvětové prvenství ve výrobě lepidel, izolací, těsnění, prostředků pro zesilování nebo ochranu konstrukcí i dalších produktů z oblasti stavební chemie. Ve své více než staleté historii přišli pracovníci firmy s řadou pokrokových řešení i inovací a jejich výrobky jsou s úspěchem aplikovány snad ve všech koutech naší planety.

Ne jinak je tomu v České republice, kde právě v letošním roce Sika oslaví již 20 let úspěšného působení na zdejším stavebním trhu.

Sortiment výrobků společnosti Sika je zaměřen na dvě rozhodující oblasti průmyslu. První z nich je automobilový a strojírenský průmysl, kde jsou využívána převážně průmyslová lepidla. Druhou je stavebnictví, v němž jsou aplikována lepidla, přísady do betonu, tmely, sanační a ochranné nátěry a komplexní šíře produktů pro hydroizolace.

Jsou to právě hydroizolace, v nichž Sika disponuje vynikajícími hydroizolačními fóliovými systémy jak na bázi měkčeného PVC, známé pod obchodním názvem Sikaplan®, tak i flexibilních polyolefínů u řady Sarnafil®. V uplynulém období firma dále rozšířila svůj sortiment o vysoce kvalitní tekuté hydroizolace SikaRoof® MTC. Ing. Daniel Veselý k tomu dodává:

„Více než padesát let zkušeností z aplikací na těch nejsložitějších střechách světa je dnes k dispozici zákazníkům také v České republice. O tom, že je o ně zájem, nejlépe vypovídá řada významných realizací po celém území ČR a spolupráce s významnými investory i renomovanými montážními firmami. K těm nejznámějším patří například rekonstrukce střechy známého pavilonu „Z“ na brněnském výstavišti, střechy logistických center VGP, střechy průmyslového parku s názvem Černovické terasy pro společnost CTP v rozsahu více jak 100  tis.  m2, centrála společnosti Kaufland v Praze na Vypichu, střechy obchodních center Tesco v Plzni na Borských polích i Ejpovicích v řádu desítek tisíc metrů čtverečních či naše účast na realizaci střechy nejvyšší průmyslové budovy v ČR při rekonstrukci elektrárny Ledvice. Nerad bych opomenul fakt, že naše střešní fólie kryjí i řadu výrobních hal společnosti Škoda Auto, kam dodáváme průmyslová lepidla a tmely a také systémy průmyslových podlah.“

Jsou vaše hydroizolace vhodné pouze pro hydroizolaci střech?

Naopak. Jsou vhodné všude tam, kde je vyžadována spolehlivá hydroizolační schopnost po mnoho let. A nemusí jít zrovna jen o střechy. Z našich materiálů jsou nyní kompletně izolovány například tubusy tunelového komplexu Blanka v Praze. S úspěchem jsou naše hydroizolace využívány také pro izolace spodních staveb dvojitým sektorovým systémem. Již dříve jsme tímto způsobem izolovali spodní stavbu Administrativního centra Gemini v Praze. Nyní tento náš hydroizolační systém chrání před spodní vodou i jednu z Friesových bud v Krkonoších. Pro tyto účely spodních izolací využíváme zejména naše fólie charakteristické svou výraznou žlutou signální vrstvou s označením Sikaplan®
WP 1100.

Změnil se v poslední době sortiment hydroizolací nabízený společností Sika?

Sortiment ve své podstatě zůstává beze změn. Držíme se osvědčených výrobních technologií, dlouholeté receptury a tradice. Ta je prověřena mnoha tisíci úspěšných aplikací přímo na stavbách. Z vlastní zkušenosti víme, že střechy z našich materiálů bez poruchy fungují někde již déle než 30 let. Se stále větším ohlasem u investorů se setkává i námi dodávaná tekutá hydroizolace SikaRoof® MTC. První stavbou, kde byla tato hydroizolace s úspěchem aplikována, je jedna ze střech výrobního areálu společnosti Chemopetrol Litvínov. Po roce provozního zatížení lze říci, že tekutá hydroizolace se zde plně osvědčila. S úspěchem jsou těmito materiály izolovány například dnes již velmi dobře známé Freedomky. Bezesporu je to díky velmi snadné aplikaci hydroizolace, ke které stačí pouze nanášecí váleček a přečtení pracovního návodu.

Disponuje váš sortiment i materiály vysoké kvality pro náročné zákazníky?

Sika vedle těchto tekutých hydroizolací a fóliových izolací na bázi měkčeného PVC dodává také špičkové hydroizolace na bázi flexibilních polyolefínů pod obchodním značkou Sarnafil®. Polyolefíny jsou považovány za plast nové generace. Kvalitativně je lze zařadit o stupeň výše, než fólie na bázi měkčeného PVC. Mají například delší životnost, vysokou chemickou odolnost, jsou ekologické, protože neuvolňují změkčovadla, snáší se s asfaltovým i polystyrénovým podkladem bez nutnosti separace. Fólie tohoto typu však vyžadují vysoce odborné zpracování a je nezbytně nutné, aby je pokládala kvalifikovaná, proškolená firma.

Jaké jsou největší přednosti vámi dodávaných hydroizolací?

Naše materiály jsou vhodné jak pro běžné typy plochých střech, tak i pro architektonicky zajímavé moderní stavby. Dají se jimi izolovat zajímavé tvary střech, materiály jsou i v různých barevných variantách. Navíc nejsme limitováni žádným nutným spádem střechy. U našich fóliových systémů je velkou výhodou jejich vysoká propustnost vodních par, což nám umožňuje realizovat jednoplášťové střechy bez nutnosti vytváření provětrávacích mezer a podobně. To má vliv jak na úsporu materiálu, tak i na rychlost provádění, statiku a díky tepelné izolaci i velmi příjemné klima v podstřešních prostorách domu. Fólie je bezúdržbová po celou dobu své životnosti. Naše materiály jsou však vhodné také pro zelené a jinak zatížené střechy. To otevírá prostor pro využití plochy střechy například k rekreačním účelům.

Mnoho lidí bude uvažovat v souvislosti s pokračováním akce Zelená úsporám také o zateplení a rekonstrukci střechy panelových domů. Jaké máte zkušenosti v této oblasti?

Naše materiály jsou běžně používány pro rekonstrukce střech všech typů objektů, to znamená i bytových a panelových domů. V loňském roce jsme realizovali mnoho staveb a rekonstrukcí střech těchto objektů například v Trutnově, Praze, Brně a mnoha dalších městech ČR.

Které z vámi realizovaných střech byly z vašeho pohledu technicky nejnáročnější?

Technologicky velmi zajímavou realizací byla rekonstrukce střešního pláště objektu pro společnost Madeta v Plané nad Lužnicí. Na stávajícím podkladu nebylo možné fólii ani tepelnou izolaci mechanicky kotvit. Navrhli jsme zde proto náš lepený systém. Rekonstrukce proběhla tak, že na stávající asfaltový podklad byl našimi lepicími materiály nalepen izolant na bázi pěnového polystyrenu a na takto vyrovnanou střechu byla následně nalepena hydroizolační fólie Sikaplan® SGK 1,5 mm.
Aplikační firma Izofol z Žirovnice, která akci provedla, si velmi rychle osvojila provádění této technologie a s úspěchem ji použila i na další akci rekonstrukce střechy, tentokráte společnosti Aqualine v Libčevsi a Bělušicích. Je to také jedna z možností, jak s úspěchem rekonstruovat například střechy panelových domů.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Sika CZ, s. r. o.
dodavatel stavební chemie
Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
tel.: 546 422 464, fax: 546 422 400
sika@cz.sika.com, www.sika.cz