Sortiment materiálů firmy Sika pro oblast stavebnictví je stále širší. V současné době nabízí materiály pro izolace spodních staveb, přísady do malt a betonu, sanační malty, tmely, lepidla, těsnicí hmoty, ochranné nátěry na betonové a ocelové konstrukce, podlahové systémy, hydroizolace, střešní fóliové systémy a v neposlední řadě také vysoce specializované systémy na zesilování konstrukcí, např. mostů apod.
Čelní postavení zaujímá společnost Sika na trhu hydroizolačních systémů na bázi PVC a flexibilních polyolefínů (FPO). S pomocí těchto materiálů byla v minulosti na území ČR realizována řada významných staveb. Z objektů, které vznikly v posledním období, můžeme jmenovat například střechy logistického centra VGP v Praze-Horních Počernicích, outletového centra v Praze-Tuchoměřicích nebo rekonstrukci střechy obchodního centra G v Liberci.
Předností hydroizolačních systémů Sika je jejich snadná a rychlá pokládka, dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu. Tyto přednosti oceňuje stále větší spektrum významných investorů. Dokládá to i poslední prestižní zakázka střešního pláště při výstavbě obchodně administrativního centra společnosti Kaufland v Praze na Vypichu nebo logistického centra téže firmy v Olomouci. Na obou těchto stavbách byly využity pro ukončení izolačního souvrství ploché střechy právě fóliové systémy firmy Sika.
Ve svém inovačním úsilí pokračuje firma Sika i v současné době. Potvrdila to i její účast na letošní výstavě Střechy Praha 2011, kde jsme o novinkách v sortimentu Sika měli možnost hovořit s vedoucím divize hydroizolací, panem Ing. Danielem Veselým.

S jakými novinkami přichází Sika na letošní výstavu Střechy Praha?

Na počátku letošního roku jsme začali do ČR dovážet fólii z nové výrobní linky, která byla uvedena do provozu před necelými třemi lety. Jedná se o fólii Sikaplan –G 03. Tato fólie je totožná s předchozími modely fólií, má shodné fyzikální a chemické vlastnosti i tloušťky. Zpočátku jsme čekali na zpětnou vazbu z prvních aplikací fólie od izolatérských firem. Jejich reakce však byla v drtivé většině případů pozitivní. To se u nás odrazilo především v tom, že jsme nezaznamenali žádnou reklamaci na tento produkt. Z toho je zřejmé, že laťka úrovně kvality našich hydroizolačních fólií je stále velmi vysoko. Spuštění nové linky nám naopak umožnilo pružněji reagovat na požadavky odběratelů, které jsme schopni uspokojit i v případě zajištění velkých akcí a odběru velkých objemů.

Jaké akce byly z vašich materiálů realizovány v právě uplynulém období?

Dlouhodobě spolupracujeme s významným investorem, firmou Tesco. Ta v loňském roce realizovala řadu nových regionálních prodejen, kde jsme s úspěchem aplikovali naše střešní fólie. Dále jsme provedli několik rekonstrukcí velkých prodejen pro stejného investora v Plzni. Poslední prodejnou, kde byly naše fólie nasazeny při rekonstrukci střechy, byla prodejna Tesco na Borských polích v Plzni. V současné době probíhá také rekonstrukce střešního pláště velkoprodejny Tesco přímo na dálničním přivaděči při vjezdu do Plzně. Zde jsou také použity naše střešní fólie. Tuto střechu realizuje firma Testa z Letohradu.

V čem vidíte přínos ve vaší účasti na výstavě Střechy Praha?

Této výstavy se již tradičně účastníme. Chceme se zde sejít především s našimi zákazníky, otevřeně s nimi hovořit o jejich problémech i plánech do nadcházející stavební sezóny.

Podílela se vaše divize dodávkami fólií i na výstavbě staveb dopravního charakteru?

Již dříve jsme realizovali naše fóliové systémy při výstavbě metra. V poslední době byly naše hydroizolační systémy úspěšně aplikovány při výstavbě pražského okruhu, konkrétně Cholupického tunelu. Tato stavba byla vloni zprovozněna a nyní již slouží automobilové veřejnosti.

Jak hodnotíte aktuální vývoj na stavebním trhu a s tím svoji budoucnost?

Situace ve státním sektoru prozatím příliš optimisticky nevypadá. Avšak z našeho pohledu se soukromý sektor odrazil ode dna a připravuje řadu investic do rozvoje svých aktivit. V tom samozřejmě vidíme příležitost a chceme se jí aktivně chopit. Zlepšuje se například situace v automobilovém průmyslu i řadě dalších odvětví. Dalšími připravovanými stavbami jsou například Hornbach Ostrava, Logistické areály VGP Parks apod. Příležitost vidíme i v provádění rekonstrukcí staveb. Zajímavou příležitostí bude jistě rekonstrukce střech na objektech, kde vznikly solární elektrárny. Zde byly překotně budovány solární parky, ale jsem přesvědčen o tom, že investoři zde podcenili hydroizolační funkci střechy a po dobu životnosti elektrárny, která je 20 let, jim střecha určitě nevydrží. Střechy byly také vystaveny pohybu techniky, materiálu a řemeslníků, který mohl způsobit poškození stávajících střech, které nebyly konstruovány jako střechy pochozí pro následnou instalaci čehokoliv. Navíc instalací elektrárny vznikla na střeše spousta nových detailů a ty bude nutné skutečně odborně ošetřit. I zde je z mého pohledu prostor pro náš rozvoj a aplikaci našich nových materiálů.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek

Sika CZ, s.r.o. - dodavatel stavební chemie
Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
tel.: 546 422 464,
e-mail: sika@cz.sika.comwww.sika.cz