Na těchto principech postavila svoji činnost i společnost Sika. Firma s více než stoletou tradicí dnes patří mezi největší firmy na světě v oblasti lepení, izolací a zesilování konstrukcí. Její produkty přitom směřují do dvou rozhodujících odvětví ekonomiky. Průmyslu a stavebnictví.

Ve stavebnictví nacházejí výrobky ze Siky uplatnění v oblasti přísad do betonů, malt i cementů, dále při sanaci betonových konstrukcí a zesilování jejich únosnosti. Sika vyrábí také lepící tmely na lepení obkladů a podlahovin, tmely pro těsnění i zalévání spár, široké spektrum podlahových systémů s uplatněním v průmyslu, potravinářství, skladových centrech i parkovacích domech. Významnou specializací firmy Sika je také výroba hydroizolačních fólií na bázi PVC a flexibilních polyolefínů. Na novinky v činnosti obchodní jednotky střešních a spodních izolací společnosti Sika CZ jsme zeptali vedoucího obchodně-technického úseku regionu Čechy, pana Ing. Daniela Veselého.

Doznal sortiment hydroizolačních materiálů dodávaný vaší společnosti nějakých změn?

Portfolio materiálů vyráběných společností Sika zůstává takřka beze změn. Již několik let naše produkty vznikají na nejmodernější lince svého druhu v Evropě ve švýcarském Düdingenu. Naším prvořadým úkolem a velkou snahou je udržet standardní kvalitu hydroizolačních materiálů Sikaplan a Sarnafil.

Proč je udržení kvality pro Siku v současné době tak důležité?

Nyní, kdy se nacházíme v období hospodářské recese, je mnohem menší poptávka po investicích. Z tohoto důvodu ubývá realizovaných projektů. To vytváří velký tlak na cenu materiálu. Nepřiměřené snižování nákladů pak samozřejmě může vést ke snižování kvality samotného produktu a některé materiály na trhu pak nemusí dosahovat standardních parametrů. Toto ale rozhodně není cesta Siky, pro niž je kvalita i nadále největší prioritou.

Pro realizaci jakých typů střech jsou vaše materiály vhodné?

Naše materiály jsou vhodné pro všechny typy zastřešení. Ať již jde o střechy mechanicky kotvené, střechy zelené, přitížené, šikmé nebo ploché střechy v pozemním či průmyslovém stavitelství, má Sika vždy připraveno optimální řešení.
Navíc disponujeme i velmi kvalitními izolacemi pro spodní a tunelové stavby. V uplynulém období jsme do našeho výrobního sortimentu zařadili i novou, tekutou izolaci.
Kdy byla tato nová tekutá izolace uvedena na trh?
Tuto tekutou střešní hydroizolaci (Liquid Applied Membrane) s názvem SikaRoof MTC jsme poprvé představili na loňském ročníku výstavy Střechy Praha.

Jak se dařilo tomuto novému produktu na českém trhu?

V loňském roce bylo realizováno několik zajímavých projektů. K nim patřila například rekonstrukce střechy objektu v areálu Chemopetrolu v Litvínově. Střecha byla pokryta bitumenovými pásy v několika vrstvách. Na střeše byla vyvedena řada technologií, jako jsou například větrání, odsávání a vedení potrubí. Podmínkou rekonstrukce bylo použití bezplamenné technologie z důvodu velkého rizika požáru. Celá rekonstrukce byla velmi rychle provedena v době cca 4 týdnů. V letošním roce na výstavě Střechy Praha 2012 představíme nové řady tohoto materiálu. Zajímavostí jistě je, že některé výrobky ze sortimentu tekutých izolací může snadno aplikovat i majitel střechy např. rodinného domu svépomocí. V rámci výstavy Střechy Praha chystáme proto i praktickou ukázku práce s těmito materiály na našem stánku.

Dařilo se vaší společnosti v uplynulém roce?

I přes složitou situaci ve stavebnictví nás těší, že se nám podařilo udržet a v některých oblastech i navýšit naše tržní podíly. Největší projekt, který byl proveden z našich materiálů, byla výstavba logistického parku a areálu pro developera CTP s názvem Černovické terasy. Jako horní hydroizolační vrstva zde byla použita naše nejpoužívanější střešní fólie ­Sikaplan-15 G.

Je cena materiálu v současné době vždy limitujícím faktorem?

Naštěstí ne. Někteří investoři nekladou důraz pouze na cenu, ale rozhodující je pro ně kvalita a systémové řešení. Takovým investorem byla například společnost Lidl, která si pro pokrytí střech svých prodejen vybrala materiál na bázi špičkových flexibilních polyolefinů s názvem Sarnafil TS tl. 2 mm.

Z nám dostupných informací víme, že vaše hydroizolace zajišťují také těsnost tunelu Blanka, který je nyní ve výstavbě. Jak pokračuje tato významná akce?
Máte pravdu. V těchto dnech se dokončuje také hydroizolace tunelu Blanka v Praze. Ten je celý izolován naší špičkovou tunelovou fólií ­Sikaplan-WP tl. 3,1 mm. Ta je určena právě pro hydroizolace spodních a tunelových staveb.

Co nového připravuje vaše společnost pro nadcházející stavební sezónu?

V médiích je nyní často frekventovaným tématem zdraví škodlivý azbest. Na tento problém zareagovala také naše společnost. Již nyní jsme schopni nabídnout zajímavý systém určený pro rekonstrukce střešních plášťů, kde jsou použity azbestové panely. S pomocí našich materiálů dokážeme takovou střechu zateplit a sanovat bez broušení i vrtání a tím zabránit uvolňování nebezpečných karcinogenních látek do ovzduší. V rámci této technologie navíc není nutné azbestové prvky nákladně demontovat a likvidovat.

Jak vidíte stavební trh v roce 2012?

V současné době se naše společnost účastní řady výběrových řízení na dodávku střešních materiálů. Podle množství poptávek mohu říci, že naše stavebnictví v příštím roce nejspíše nečeká žádný další dramatický meziroční pokles tržeb.

Na jaké silné stránky sází vaše firma?

Naše firma neprodává pouze materiál, ale komplexní řešení včetně technického a poradenského servisu. Tyto služby nejsou určeny pouze a výhradně pro realizační firmy, ale také majitelům budov, investorům, architektům a dalším zájemcům o naše materiály či provedení střechy. Pokud investor akceptuje komplexní řešení střechy dle našeho postupu, pak jsme samozřejmě schopni poskytnout i delší garance na dodaný materiál.

Na co by si měli dát investoři pozor, aby jim střecha sloužila dlouhá léta?

Samozřejmě nejen na výběr materiálu a kvalitní zpracování technického řešení střechy, ale také na výběr osvědčeného dodavatele. Při výběru dodavatele je nutné přikládat velkou váhu referencím a historii firmy, která pro ně bude pracovat. Firma, která působí dlouhodobě na trhu, je pro investora určitou jistotou pokračování její činnosti a následného řešení případných reklamací vyplývajících ze smluvních podmínek. Společnost, která si věří, sama poskytne investorovi např. delší záruku na poskytnuté práce, či kratší termín její realizace. Mnohdy je proto lepší akceptovat o něco vyšší cenu renomované firmy, než později marně reklamovat zatékající střechu u nedohledatelných jednotlivců.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

Sika CZ, s.r.o.,
dodavatel stavební chemie
Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
tel.: 546 422 464, fax: 546 422 400
sika@cz.sika.com, www.sika.cz