Bramac, firma s vedoucím postavením na trhu střešních krytin v České republice, nyní představuje novou produktovou řadu v oblasti střešních izolací pro novostavby a rekonstrukce. Nadkrokevní izolací BramacTherm významně rozšiřuje svoji sortimentní nabídku. Izolace BramacTherm se vyrábí ve třech variantách (Pro, Kompakt, Top) a představuje profesionální systém pro odborné zpracovatele.

Pan Ing. Vladimír Nováček, ředitel společnosti Bramac, řekl k této události:

„Vstupem na trh nadkrokevních izolací bychom rádi podpořili naše partnery, především pokrývače a tesaře. Systém BramacTherm je navržen tak, aby pokrývači mohli svým zákazníkům nabídnout dokonalé řešení tepelné izolace, vysokou odbornost při pokládce, a to vše za rozumnou cenu. Očekáváme, že náš systém nadkrokevní tepelné izolace zvýší zájem investorů o tento moderní způsob zateplení střešního pláště. A to zejména v době, kdy sílí poptávka po rekonstrukcích starých střech ze strany konečných zákazníků.“

Základním principem nové produktové řady BramacTherm je nadkrokevní tepelná izolace bez tepelných mostů. Systémové varianty jsou vystavěny na bázi tenké vrstvy vysoce výkonného tepelně-izolačního materiálu – polyisokyanurátové pěny (PIR). Polyisokyanurát byl vědomě vybrán, protože je to materiál se znamenitou tepelně-izolační schopností, s vysokou únosností a s přesvědčivou ekologickou bilancí. Nadkrokevní systém zvětšuje prostor pod střechou a umožňuje využít zajímavého působení krokví v interiéru podkroví. Zároveň je rychle a čistě zpracovatelný. Se značkou Bramac získá stavitel kompletní střešní systém: od střešních tašek přes tepelnou izolaci, okapy až po solární kolektory.

Vedoucí firma na trhu střešních systémů v České republice kompletuje uvedením produktové řady BramacTherm na trh svou nabídku. Produkty budou exkluzivně nabízeny od března 2011 prostřednictvím odborníků na stavební materiály a odborníků na krytiny. Ambiciózním cílem společnosti Bramac je v průběhu tří let patřit k vedoucím firmám na trhu v segmentu nadkrokevních tepelných izolací.

Na trhu se objeví tři produktové varianty:

BramacTherm PRO
Představuje tepelně-izolační prvek pro novostavby pro zvýšení tepelného odporu navržené mezikrokevní tepelné izolace bez použití vyšších krokví nebo bez dodatečné podkrokevní vrstvy, který by byl na úkor využitelného prostoru interiéru. Je možné ho použít také při rekonstrukcí střech, pokud je zajištěna dostatečná parotěsnost/vzduchotěsnost stávající konstrukční skladby. Jedná se o polyisokyanurátovou pěnu (PIR) na horní ploše opatřenou nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy s vrchní reflexní vrstvou odrážející tepelné záření a s armovací tkaninou na spodní straně pro bezpečnější pohyb po střeše.

BramacTherm Kompakt
Je tepelně-izolační prvek využitelný především při rekonstrukci střech pro zvýšení tepelného odporu střešní konstrukce. Pomocí tepelně-izolačních desek BramacTherm Kompakt lze provést zateplení stávající střechy s mezikrokevní izolací bez dodatečného navyšování krokví nebo bez dodatečné podkrokevní vrstvy, která by byla na úkor využitelného prostoru interiéru. Při použití tepelně-izolačních desek BramacTherm Kompakt je nutné zajistit vzduchotěsnost konstrukce. Skládá se z tvrzené polyisokyanurátové pěny PIR na horní ploše opatřené nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy.

BramacTherm Top
Tento vysoce efektivní tepelně-izolační prvek se využívá především u novostaveb buď bez použití mezikrokevní izolace a zachování pohledové konstrukce krovu v interiéru, nebo jako doplněk mezikrokevní izolace. Při použití tepelně-izolačních desek BramacTherm Top je nutné použití kvalitní parotěsné fólie. Tvrzená polyisokyanurátová pěna PIR je oboustranně opatřená hliníkovou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy.

Tvrzená pěna PIR se vyznačuje vynikajícími technickými vlastnostmi a velmi dobrou ekologickou bilancí jako tepelně-izolační materiál budoucnosti.

Pro více informací navštivte www.bramac.cz.