Jedním z materiálů, který si v posledních letech získal oblibu u širokého spektra stavebních profesionálů i koncových stavitelů rodinných domů, je pórobeton. Na aktuální situaci jednoho z největších výrobců zdících systémů z tohoto materiálu, společnosti Xella Pórobeton CZ s.r.o. jsme se byli zeptat jejího obchodního ředitele, pana Ing. Martina Poláka.

Vaše kvalitní pórobetonové zdící materiály  jsou na našem trhu velmi oblíbené. Jak byste charakterizoval jejich hlavní přednosti?

V úvodu bych rád zdůraznil, že naše materiály jsou oblíbeny nejen jako jednotlivé prvky, ale především jako kompletní zdící systém. Ten je koncipován tak, že s ním lze realizovat stavbu od sklepa až po střechu. Znamená to, že nabízíme řešení nejen pro obvodové zdi či vnitřní příčky, ale také návazný systém překladů, stropů, schodišť a dokonce i střech. Systém současně splňuje nejpřísnější nároky na tepelně izolační požadavky a působí jako energeticky úsporný celek. Vytváří příjemné klima v interiéru budovy nejen v zimě, ale i v létě. Současně vedle našeho standardního sortimentu neustále posouváme hranice výrobních možností, ať již se jedná o další vývoj v oblasti tepelně technických parametrů výrobků nebo jejich uplatnění v dalších oblastech stavebnictví, například průmyslové výstavbě. Příkladem může být řada realizací logistických a nákupních center, např. IKEA v ČR. V oblasti tepelně-technických možností nabízíme unikátní minerální izolační desky na bázi pórobetonu známé pod značkou Ytong Multipor s řadou uplatnění. Mezi ně patří například dodatečné zateplení stropů, střech, podhledů, podlah a také obvodových konstrukcí. Výhodou tohoto izolantu je jeho pevnost, která umožňuje použití například pro pochozí střechy. Multipor disponuje výbornými izolačními vlastnostmi, vysokou paropropustností a velmi jednoduchou aplikaci. Je nehořlavý, nestlačitelný a co je velmi podstatné, je snadno aplikovatelný, což zajišťuje nadstandardní produktivitu práce.

Jakým směrem se vaše inovace v posledních letech ubírají? Můžete uvést příklady vylepšení?

Všechny tyto inovace směřují k tomu, že již dnes umíme nabídnout řešení nejen pro pasivní domy, ale také nulové domy, které budou vyžadovány normami až v roce 2020.

Velmi často skloňovanými pojmy v oblasti výstavby rodinných domů jsou nízkoenergetické rodinné domy, pasivní rodinné domy nebo dokonce energeticky aktivní domy. Jsou vaše materiály vhodné i pro výstavbu takto koncipovaných staveb? Nejsou tyto pojmy jen mýtem či snahou strhnout na sebe pozornost?

Nabízíme tyto domy v několika standardech, včetně pasivních domů. Nesmíme však zapomenout, že energetickou náročnost domu nebo budovy netvoří pouze obvodový plášť, ale musí spolupůsobit řada faktorů. Patří k nim například tvar budovy, její osazení do terénu vůči světovým stranám, výplně otvorů a jejich kvalita, technologie vytápění a větrání - např. rekuperační jednotky, solární systémy apod. V tomto ohledu nám velmi pomáhá podpora našeho výzkumného centra v Německu, které má statut nezávislé zkušebny. Díky němu jsme schopni provádět neustálý vývoj a výzkum spojený s řadou testů jako např. testy na vzduchotěsnost, neprůzvučnost, protipožární odolnost a řadu jiných. Současně naše pracovníky necháváme školit a testovat nezávislou zkušebnou DEKRA. Výsledkem tohoto školení je zisk certifikátu specialisty na energetickou náročnost budovy. Z toho je zřejmé, že této problematice přikládáme velký význam a vedle kvalitních produktů dokážeme být také dobrými poradci v této oblasti. Svědčí o tom celá řada takto koncipovaných domů, které jsme z našich materiálů postavili např. u Plzně, v Židlochovicích a řadě dalších měst.

V posledních dvou letech nastal znatelný pokles stavebního trhu. Daří se vám s touto situací vyrovnat a k jakým opatřením to ve vaší činnosti vedlo?

Stavebnictví je segment ekonomiky, kde se vliv krize projevil naplno s určitým zpožděním, a jsem přesvědčen o tom, že také s určitým zpožděním odezní. I v naší společnosti cítíme pokles stavebních zakázek, zejména z důvodů nedostatku financí, obav potenciálních investorů a celkové nejistoty v řadách privátních stavitelů. O to větší důraz nyní klademe na kvalitu služeb a poradenství, které ve svém důsledku znamenají pro zákazníka úsporu. V době krize získává pro spotřebitele slovo cena stále větší význam. Naší snahou proto je, aby stavebník vnímal cenu především v širších souvislostech, zejména budoucí úspoře provozních nákladů budovy.

Co děláte pro to, aby vaše materiály byly na stavbě správně aplikovány a bezezbytku plnily svoji funkci?

Nedílnou součástí služeb, které poskytuje společnost Xella, je i pomoc přim vlastní realizaci stavby. Vedle již známého přesného založení stavby našimi Ytong mistry nabízíme další pomoc v průběhu celé hrubé stavby včetně zapůjčení pomůcek. Zde vznikla stránka www.pomahamestavet.cz,  kde se případní zájemci mohou dozvědět více. Velmi oblíbenou pomůckou, hlavně při stavbě svépomocí, je naše DVD s názvem Neuvěřitelný příběh mého domu. Toto DVD na vyžádání zašleme bezplatně případným zájemcům. Zajímavostí jistě je, že jsme se v praxi setkali s automechanikem, který si na základě podkladů čerpaných z internetu postavil celý dům sám. Mohu říci, že přesnější a precizněji provedenou stavbu jsem za svoji devítiletou praxi v naší společnosti skutečně neviděl.

Můžete jmenovat některé zajímavé stavby, ať již jde o rodinné domy, bytové domy či stavby pro administrativu a občanskou vybavenost, které vznikly s přispěním vašich materiálů?

Jsme velmi známí v oblasti výstavby rodinných domů. Zde máme ročně několik tisíc realizací po celém území ČR. Jako reference bych však rád uvedl stavby, kde by málokdo čekal, že právě zde našly naše materiály své uplatnění. Jsou jimi například výšková budova Filadelfie v Praze na Pankráci, nákupní centrum Vaňkovka v Brně nebo právě vznikající nové nákupní centrum Karolina v Ostravě a samozřejmě řada dalších.

Jaké aktivity připravuje vaše společnost před blížícím se podzimním vrcholem stavební se­zóny?

Naše aktivity každoročně bedlivě plánujeme, aby byly v souladu s dlouhodobou strategií společnosti. Tomu přizpůsobujeme i komunikaci a PR směrem k veřejnosti a médiím. Pro letošní stavební sezónu jsme zvolili motiv dům, který vyhřejete vlastním tělem, který v nadsázce ukazuje možnost energeticky úsporného stavění z našich materiálů. Podzimním vrcholem je pro nás účast na výstavě For-Arch v Praze, kde chceme představit další zajímavé novinky.

Kde vidíte budoucí možnosti rozvoje vaší společnosti?

Hlavní úlohou vrcholových manažerů je nečekat, co život přinese, ale snažit se budoucnost přímo vytvářet tím, že ukazují směr a trendy. Zde vidíme největší potenciál rozvoje v kombinaci s neustálou rozumnou optimalizací firemních procesů a nákladů.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek