Pozor na okapy

Začít můžete s okapy. Pro jejich správnou funkci je nejdůležitější plná průchodnost žlabů a odtokových rour. Překážky odstraňte silným proudem vody nebo je vymeťte mechanicky košťátkem. Pokud jsou okapy místy odřené, vyplatí se je opatřit ještě před zimou opravným nátěrem. Velmi důležité je správné uchycení žlabů v hácích, neboť sníh a led může okapy v zimě potrhat. Zkorodované a děravé okapy je lepší vyměnit. Nejedná se o žádnou závratnou investici, zvlášť pak ve srovnání se škodami, které na domě dokážou napáchat nefunkční svody. Moderní okapové systémy se navíc vyznačují vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření a dokážou odolávat velkým teplotním změnám (např. okapový systém Stabicor od BRAMACU).


Vizuální prohlídka je základ

Následně můžeme přistoupit ke kontrole samotné krytiny. Zkontrolujte, zda některá z tašek není nadzvednutá a pokud ano, umístěte ji do původní polohy. Dále se zaměřte na viditelné trhliny na taškách, poškozené kusy vyměňte. I drobné praskliny se mohou vlivem mrazivého počasí rozšířit a voda začne prosakovat do spodních vrstev střešní konstrukce. Zkontrolujte také připevnění řezaných tašek v úžlabí a nároží, neboť ty zpravidla čelí velkému náporu větru či vodních srážek.

Kontrola klempířských prvků

Nezapomeňte zkontrolovat funkčnost všech klempířských prvků, jejich napojení nebo ukončení na krytinu. Prohlédněte klempířské prvky kolem průniků, plechy komínů, vikýřů, světlíků a odvětrávacích prvků. Pro správné odvodnění střechy je také vhodné vyčistit vodní odtokové drážky, zejména u lemování kolem střešních oken, solárních kolektorů, svislých konstrukcí (atika, vikýře, atd.). Případné odřeniny a škrábance opatřete opravným nátěrem.


Ideálně dvakrát ročně

Kvalitní skládané krytiny z betonových nebo keramických, pálených tašek vám mohou bezchybně sloužit i několik desítek let. Odborníci z BRAMACU se shodují, že pravidelná kontrola bude mít na životnost krytiny pozitivní vliv. Interval kontrol závisí na místních klimatických podmínkách a na vlivech, které na střechu působí a v žádném případě by neměl být delší jak jeden rok. Ideální je načasovat jednu z prohlídek před zimou, jednu po zimě. A pokud si s pravidelnými revizemi nechcete každoročně lámat hlavu, uzavřete smlouvu o prohlídkách a údržbě přímo s pokrývačskou firmou, která vaši střechu stavěla.