Rotační tváření plastů je specifická metoda výroby bezešvých dutých plastových výrobků, která má řadu výhod.
Výrobky jsou pevné (při návrhu výrobku je možné využít zpevňujících profilovaných žeber) a bezešvé, protože vznikají jako těsný celek při jedné výrobní operaci.

Naše výrobky z programu „Voda a kanalizace“, to jsou především Nádrže na dešťovou vodu, Vodoměrné šachty
a Šachty pro tlakovou kanalizaci.

Kdo chce být k přírodě vstřícný a přitom ušetřit, tak jímá dešťovou vodu pro její další použití v domě a na zahradě. Stále větší sucha sužují nejenom zemědělce, ale také běžné zahrádkáře. Jestliže obecní úřad vydá v létě zákaz používání pitné vody k zavlažování zahrad, nezbývá než jen tiše sledovat, jak nám hyne úroda a doufat v brzký déšť.
To je důvod, proč je potřeba se naučit co nejefektivněji zacházet s dešťovou vodu.
K tomu se využívají akumulační jímky, které se umísťují do země, kde neruší a nepřekáží, voda se v nich nepřehřívá a řasy nemnoží. Přítok z okapu je vybavený filtrem k zachycení pevných nečistot a v jímce je buď ponorné čerpadlo, nebo jen sání automatické vodárny. Když je vody příliš, odtéká přepadem do trativodu. Akumulační jímky, které není nutné obetonovat ani při zvýšené hladině spodní vody, lze propojit do baterie, a zvětšit tak akumulovaný objem. Tyto jímky nabízíme o různých velikostech počínaje objemem 1 m3 a v sestavách až do 10 m3.

Nádrž VARIO (vlevo) na jímání vody o objemu 2,1 m3.Filtrační šachta (vpravo) je vybavena filtračním košem, víkem a průchodkou DN160 pro připojení nátoku (na obrázku prodloužena korugovanou trubkou).


Vodoměrné šachty nabízíme v průměrech 1000 mm a 1200 mm s výškou podle potřeby zákazníka – v tomto případě se jedná o klasické šachty, kde je vodoměr umístěn u dna šachty.

Dále nabízíme řadu GEO, která je založená na principu sdílení tepla z nezámrzné hloubky v kombinaci s izolací větší části nad zámrznou hloubkou. Vzniká tak malá kompaktní šachta na vodoměr s umístěním vodoměru tak, že je možné s ním manipulovat z úrovně země (velká výhoda pro provozovatele vodovodních řadů projevující se sníženými náklady na odečty a výměny vodoměrů).

Konstrukce našich ­výrobků odpovídá požadavkům ČSN 755411:2006, jsou tedy dodrženy všechny zákonné požadavky včetně průměru vstupních otvorů 600 mm.

Všechny naše jímky a šachty jsou monolitické, ­vodotěsné, chemicky i mechanicky ­odolné a dlouhodobě stabilní – použitý materiál nekoroduje, nedrolí se, hladké stěny jímek se snadno čistí.

Naši kvalitní výrobu, schopnost dodávat přesně podle požadavků zákazníků i nadstavbové služby v oblasti pomoci vývoje výrobků, výroby forem a přípravků oceňují naši obchodní partneři doma i v zahraničí.