Dešťovou vodu přitom můžeme využít k zalévání zahrady, splachování toalet a také praní prádla a dalším činnostem. Navíc tak můžeme snížit spotřebu vody pitné až o 50 %.

LIKVIDACE DEŠŤOVÉ VODY
Co se týká druhého důvodu – likvidace dešťové vody, ten nastane v případě, že správce kanalizace nám prostě nepovolí vypouštět dešťovou vodu do veřejné kanalizace, pokud ta nemá v konkrétní lokalitě dostatečnou kapacitu. V takovém případě nám Stavební úřad stanoví likvidaci dešťové vody jako jednu z podmínek výstavby na pozemku. Nesmíme též zapomenout, že s masivnější výstavbou okolo měst zároveň přibývá střech a zpevněných ploch, čímž klesá podíl ploch, na kterých by se mohla dešťová voda přirozeně vsakovat do terénu a stát se součástí přirozeného koloběhu vody v lokalitě. Proto též klesá hladina podzemních vod a naopak roste ze strany úřadů tlak na co nejšetrnější způsob likvidace dešťových vod.

S vysycháním podzemních vod souvisí i vysychání studen. Zejména v létě při extrémních vedrech je tento problém citelný.

Občasné letní bouřky bohužel stav spodní vody nevyřeší, neboť voda po vyschlé zemi odteče. Oproti tomu nádrž na dešťovou vodu se naplní, protože do ní steče voda ze střechy.

V PODZEMNÍCH NÁDRŽÍCH SE VODA NEKAZÍ
A pokud již chceme (nebo musíme) schraňovat dešťovou vodu na svém pozemku, určitě nebudeme chtít, aby se nám rychle kazila. A právě proto se ukázaly nejvhodnějším řešením nádrže podzemní – voda v nich zachycená nám nabídne mnohem širší využití, jelikož je v těchto nádržích ve tmě a má nízkou teplotu (analogie kopané studny, kterou shora zakrýváme). Proto se voda v podzemních nádržích nekazí a nemnoží se v ní bakterie a řasy. V podzemních nádržích zachycenou dešťovou vodu využijeme nejen k zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety a praní prádla (dešťová voda je pro praní prádla ideální – je měkká a dobře se v ní proto rozpouští prací prostředky a špína se lépe uvolňuje při jejich menší spotřebě). Pokud je navíc dešťová voda čerstvá, pomůže i při úklidech v domácnosti, zalévání pokojových rostlin (opět je pro ně vhodnější stejně jako pro ty zahradní než voda z vodovodního řadu) atp.

Kapacita (objem) nádrže
Při pořizování podzemní nádrže je třeba dobře zvolit její kapacitu. Velikost (objem) samotné sběrné nádoby je dobré odvodit od úhrnu srážek v nejdeštivějším měsíci v dané lokalitě a od plochy, odkud chcete vodu sbírat. K výpočtu je též dobré přidat předpokládanou spotřebu dešťové vody podle počtu osob v domácnosti.

Výbava nádrže Delfin
Jedním z kompletních řešení pro zachytávání a zpětné využití dešťové vody jsou nádrže DELFIN RAIN. Tyto nádrže jsou vyráběné z polyethylenu metodou rotačního tváření. Jsou díky tomu bezešvé a tedy 100% těsné, samonosné a snadno se očišťují. Na tyto nádrže je poskytována záruka 10 let!

Výbavou nádrží DELFIN RAIN je systém dvojité filtrace, díky které do nádrže vstupuje čistá dešťová voda bez hrubých nečistot. Tím nám odpadá časté čištění nádrže, jednoduše není co čistit. Voda je do nádrže sváděna z okapů potrubím na hrubý vstupní filtr, který je umístěn před nádrží a poté prochází přes tlustou filtrační tkaninu.

Vtok dešťové vody je umístěn u dna, díky čemuž dochází k prostoupení kyslíku již zachycenou vodou. To zajistí, že voda zůstane v nádrži déle čerstvá, bez zápachu. V tomto případě sice nejde o výbavu, ale o velice chytré řešení.

Voda se z nádrže čerpá buď čerpadlem umístěným přímo v nádrži, nebo sacím potrubím do automatické tlakové stanice (ta může být třeba ve sklepě). Při nedostatku vody v nádrži pak bude voda na splachování (resp. domovní využití) přivedena z vodovodního řádu, nebo studny.

Nádrže DELFIN RAIN jsou nabízené o objemu 4000 litrů a mají rozměry: D 2,35 m, Š 1,7 m a V 2,02 m

Pro novostavby i starší domy
Určitě je ideální rozhodnout se pro nádrž na dešťovou vodu ještě před výstavbou, jelikož je třeba zajistit speciální rozvod vody k pračce a záchodu, případně do sklepa atd. Ovšem běžně se tyto nádrže usazují na pozemky u starších domů, pouze je to o něco pracnější. V tomto případě ale doporučujeme naplánovat zároveň i další stavební úpravy, abyste neměli v domě a na pozemku nepořádek vícekrát za sebou.

CZ PLAST s. r. o.
Kostěnice 173, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 768 640
e-mail: obchod@czplast.com , www.czplast.com