V poslední době realizuje vaše společnost čím dál více pokládek stropních předpjatých panelů. Mohl byste nám přiblížit, jak probíhá taková dodávka?

Stačí nám zaslat výkresovou dokumentaci vašeho objektu. Na jejím základě staticky navrhneme nejvhodnější typ panelu, vyhotovíme kladečský plán a cenovou nabídku na dodávku stropních panelů včetně dopravy a montáže. V okamžiku, kdy bude mít stavební firma založeny všechny svislé nosné konstrukce, přijede náš technik na obhlídku staveniště a zaměření stavby. Následně dojde k upřesnění rozměrů stropních panelů a stanoví se velikost jeřábu vhodná pro pokládku. Vyrobené stropní panely na stavbu dovezeme (máme vlastní dopravu, případně vlastní jeřáb). Jejich pokládku provádějí naši zkušení šéfmontéři. Maximální délky panelů, které dodáváme, jsou do 13 m (resp. při využití nadměrné dopravy může být délka až 18 m).

V současné době se vaše společnost podílí na výstavbě dvou bytových domů v Hodoníně. Mohl charakterizovat tyto stavební akce?

Na začátku roku 2016 jsme započali spolupráci s firmou FCC STAV, která tehdy zahajovala stavbu bytového domu na ulici Marxova v Hodoníně. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený polyfunkční bytový dům s rovnou střechou. V domě se nachází 12 bytových jednotek včetně parkovacích stání a komerční prostory. Konstrukce je řešena obousměrným stěnovým nosným systémem z keramického páleného zdiva. Tato stavba byla zahájena v 1. čtvrtletí 2016 a dokončena loni na podzim.
Z naší strany se jednalo o kompletní vyhotovení kladecích výkresů na všechna patra BD. V úzké spolupráci s investorem došlo k finálním úpravám projektu stropní konstrukce.
V současné době dodáváme panely na právě probíhající stavbu bytového domu na ulici Očovská v Hodoníně, což je osmipodlažní podsklepený polyfunkční bytový dům. Dům nabízí 30 bytových jednotek včetně parkovacích stání a ani zde nechybí komerční prostory. Konstrukci tvoří skeletový-rámový systém v kombinaci se stěnovým. Celý skelet je monolitický železobetonový s vnitřními vyzdívkami. Stavba byla zahájena v 1. čtvrtletí 2018 a její dokončení je plánováno na 4. čtvrtletí 2019. Na tuto stavbu naše firma zhotovila návrh kladecích výkresů z panelů Spiroll. Nyní pracujeme na návrhu kompletní schodišťové věže. Celková plocha panelů je zde cca 3500 m2.


Jak řešíte dodávku panelů pro tuto stavbu?

Logistiku dopravy řešíme s investorem společně dle aktuálního průběhu výstavby. Vzhledem k velké vzdálenosti používá FCC STAV kamiony na vytížení. Naše firma pak plán konkrétních nakládek z výrobního závodu HANS Prefa Lysá nad Labem. Každé podlaží si vyžádá 6 a více doprav.

Jaký počet pokládek jste schopni zajistit za jeden rok?

V letošním roce provedeme okolo 250 pokládek panelů, a to od malých garáží, až po větší bytové domy. Působíme po celé České republice. Za více než 25 let činnosti máme vybudovánu již stálou klientelu z řad drobných i větších stavebních firem. Mnoho zakázek také realizujeme na doporučení již provedených akcí soukromých investorů.

Jaké jsou vaše plány pro budoucí období?

Hlavně díky kvalitně odvedené práci našich zaměstnanců, za což jim patří velké uznání, držíme vysoko nastavenou laťku. V současné době máme již stabilizovaný kolektiv i strojový park. S kvalitním a moderním zázemím, které máme k dispozici, pak do budoucna chceme naše služby udržet na vysoké úrovni. To ale ať hodnotí naši zákazníci…

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický


Investor: FCC TRADE s. r. o.
Architekt: Ing. arch. Rostislav Maňák
Zhotovitel: FCC STAV s. r. o.
Dodavatel předpjatých panelů: firma Miroslav Šmíd

Choceradská 6, 251 62 Svojetice
tel.: 777 344 945-9
www.miroslavsmid.cz