Samotné mikrotrubičky jsou používány pro instalaci optických mikrokabelů a svazků optických vláken zafukováním proudem vzduchu. Jejich hlavní funkcí je mechanická ochrana v nich uložených mikrokabelů a svazků vláken.

Společnost Mateiciuc a. s. která se řadí mezi přední tuzemské výrobce ochranných trubek, vyrábí mimo jiné korugované chráničky DUOFLEX a DUOHARD, ochranné trubky OPTOHARD a PYROSTOP, v neposlední řadě i mikrotrubičky MIKROHARD. Mikrotrubičky lze ­kompletovat s různými variantami dalších ochranných trubek do tzv. systémů MULTIDUCT.

V současnosti reprezentují systém MULTIDUCT dva základní typy:
-    MULTIHARD DB
-    MULTIPACK DB
Označení DB (direct burried) informuje zákazníka, že se jedná o výrobky, které poskytují dostatečnou mechanickou ochranu umožňující přímou pokládku do země.

Svazky MULTIHARD DB tvoří standardní (tenkostěnné) mikrotrubičky DI, předinstalované v silnostěnné ochranné trubce 40/34 (mm). Tyto mikrotrubičky mohou být s vnitřní stěnou hladkou nebo drážkovanou, včetně kluzné vrstvy snižující tření při zafukování optických kabelů. Kombinace rozměrů mikrotrubiček je libovolná, v závislosti na vnitřním průměru trubky. Rovněž barevná škála a varianty vnitřního povrchu mikrotrubiček jsou vyráběny podle požadavků zákazníka. V tomto výrobku je využit vnitřní prostor ochranné trubky tím nejefektivnějším způsobem, neboť tohoto stupně vyplnění není možno dosáhnout při dodatečném zafukování mikrotrubiček v již položených potrubních systémech.

Tloušťka stěny ochranné trubky a použitého materiálu umožňuje přímou pokládku svazků do země. Předinstalované mikrotrubičky šetří čas při instalaci. Svazek má velkou výhodu ve zpevnění celé své konstrukce proti ohybu. Sestava nemá tendence se vlnit při pokládce do výkopu. Čím méně ohybů – zvlnění, tím snadnější zafukování a předpoklad možnosti delší zafouknuté délky.

Svazky MULTIPACK DB jsou tvořeny ze zodolněných mikrotrubiček DB, které jsou uloženy v tenkostěnné ochranné trubce. Tyto jsou také vyráběny s vnitřní stěnou hladkou, nebo drážkovanou včetně kluzné vrstvy snižující tření při zafukování optických kabelů. Rovněž zde je téměř libovolná kombinace rozměrů mikrotrubiček v závislosti na vnitřním průměru ochranné trubky. Tloušťka stěny mikrotrubiček a použitého materiálu umožňuje přímou pokládku svazků do země.
I tato varianta nabízí stejné výhody pokládky jako je uvedeno u svazků MULTIHARD DB.

Obě varianty svazků MULTIHARD DB i MULTIPACK DB lze dle požadavku zákazníka značit popisem. Rovněž jednotlivé mikrotrubičky mohou být identifikovány stejným způsobem.  

Standardní balení bývá na vratných dřevěných bubnech.

Firma Mateicicuc a. s. si je vědoma, že rozvoj a budování nových optických komunikačních sítí má před sebou značný potenciál. Z toho důvodu společnost věnuje velkou pozornost vývoji nových a inovaci stávajících výrobků tohoto segmentu výrobního portfolia.
Na www.mat-plasty.cz můžete získat více informací k těmto výrobkům.

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411 ,
fax: 556 730 417
e-mail: marketing@mateiciuc.cz, www.mat-plasty.cz