Na základě poznatků za více než 18 let výroby a používání těchto stropních konstrukcí je firmou Betonové stavby – Group s.r.o. předkládán současnému stavebníkovi a projektantovi ucelený univerzální konstrukční systém, který je možné použít pro veškeré typy staveb či rekonstrukce s důrazem na jeho vysokou kvalitu, dobré užitné vlastnosti, jednoduchou montáž a nízkou pořizovací cenu. Bezproblémová je i kombinace s cihelnými popř. pórobetonovými stěnovými systémy.

Stropní konstrukce BSK – PLUS, BSK – STANDARD a BSK – MAX se skládají z betonových stropních vložek a destiček, dále pak z betonových filigránových stropních nosníků v. 180, 220 a 270 mm tvořených prostorovou ocelovou svařovanou příhradovinou s dolní betonovou skořepinou pro osazení stropních vložek a destiček a nadbetonovanou krycí deskou tl. 40 nebo 60 mm (u stropu BSK – MAX  max. tl. 90 mm).

Stropní konstrukce BSK jsou určeny pro veškeré typy staveb (rodinné domy, rekonstrukce a přístavby, průmyslové stavby, bytová a občanská výstavba ,… ) při světlosti podpor až do max. 8000 mm (max. 9400 mm při tl. stropu 350 mm). Stropní konstrukce typu BSK je možné použít jak v běžném, tak i ve vlhkém prostředí uzavřených objektů. Při použití stropní konstrukce typu BSK ve vlhkém prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu dosahuje hodnoty mezi 60 – 80 %, je nutné použít na spodním podhledu stropu omítku tl. min. 15 mm. V běžných případech se používají díky naprosté rovinnosti spodního podhledu sádrové či vápennosádrové jednovrstvé omítky v tl. max. 5 - 6 mm.

Přednosti a výhody :
-         použití na jakoukoliv stavbu díky vysoké únosnosti jednotlivých prvků z nich sestavených (běžně až 10 kN/m2)
-         jednoduchá ruční montáž  bez použití těžké mechanizace (velký jeřáb, bednění) – např. hmotnost stropní vložky  SV-P/16 je 20 kg, hmotnost stropního trámce délky 7,0 m cca 116 kg, stropy jsou proto vhodné i do rekonstrukcí a staveb s omezeným přístupem techniky
-         krátké dodací lhůty (prakticky obratem) díky modulové řadě skladových trámců
-         zdravotní nezávadnost – ekologický materiál
-         dokonale rovný podhled pro minimální tloušťky omítek (jednovrstvé natahované tl.5-6 mm) – velký rozdíl oproti klasickým technologiím jednak v úsporách na  vlastní omítkové směsi a dále ve snížené pracnosti
-         bezkonkurenční nízká pořizovací cena
Strop BSK – PLUS  cca 497 – 745,- Kč/m2 - pro rozpětí až 6400 mm
Strop BSK – STANDARD  cca 578 – 780,- Kč/m2 - pro rozpětí až 7200 mm
Strop BSK – MAX  cca 648 – 813,- Kč/m2 - pro rozpětí až 8000 mm
( uvedené ceny platí pro cenovou úroveň I.Q. roku 2012)

-         podepřená stropní konstrukce BSK je při montáži stropních vložek plně pochozí. Po zmonolitnění zálivkou a nadbetonování 40, 60 mm vznikne souvislá, nedělitelná stropní konstrukce vhodně roznášející zatížení lehkých variabilních příček bez dalšího dovyztužení (síťování)
-         jednoduché řešení provádění prostupů pomocí příčných výměn (např. instalačních šachet, výměn u komínů, apod. )
-         nižší spotřeba zálivkového betonu oproti např. obdobným cihelným technologiím
-         řešením ztužujících věnců v místě uložení stropní konstrukce dochází k úplnému spojení věnce se stropem a strop následně působí jako vodorovné deskové ztužení objektu.
-         možnost vedení vodorovných instalací (elektro, ZTI) dutinami stropních vložek
-         výborná zvuková izolace –Rw´ =  53 – 57 dB
-         zvýšená požární odolnost
-         kompletní bezplatný poradenský servis ( zpracování cenových nabídek, návrhy stropních konstrukcí na základě zaslaných projektových podkladů, zaškolení na stavbách, stavební servis)

K dodávkám stropních konstrukcí BSK je možné v současné době čerpat tento servis a výhody :

-              dodávka stropů v rámci celé ČR za 1,- Kč (platí v případě objednání min. 70 m2 stropu)
-              možnost zapůjčení montážních podpěr a hranolů
-              bezplatné zpracování prováděcí projektové dokumentace a cenové nabídky
-              dodávka stropní konstrukce na „míru“ do max. 7 – 10 dní
-              zaškolení na stavbách
-              možnost dodávky případných ocelových nosníků, obezdívky, betonových směsí atd. za zajímavé ceny
-              možnost dodávky stropních konstrukcí na „klíč“ vlastní prováděcí stavební firmou

Betonové stavby – Group s.r.o.
Předslav 99, 339 01 Klatovy
tel.: 376 315 115, 376 314 246, fax: 376 315 654
info@betonstavby.cz , www.betonstavby.cz