Přednosti a výhody:
•    kompletní stavební systém od základů po stropy
•    nadstandardní tepelná izolace zdiva nové generace již při tl. 365 mm
•    systémové řešení veškerých detailů
•    minimální provozní náklady na vytápění stavby
•    provedení sendvičové konstrukce v nízkoenergetickém standardu jedním pracovním cyklem
•    přesné tvárnice (s výškovou tolerancí tvárnic ± 1,00 mm) pro tenkostěnné maltování v tl. 2,00 mm
•    malá pracnost, nízká hmotnost jednotlivých prvků
•    použití ekologických materiálů
•    vynikající akumulační vlastnosti nosné části tvárnice
•    možnost získání státní dotace
•    možnost použití pro pohledové (režné) zdivo – při výšce tvárnic 240 mm
•    tvárnice opatřena maltovací kapsou pro zvýšení smykové únosnosti (pro seismické oblasti dle ČSN EN 1998-1

Základní popis a možnosti použití:
Stavební systém LEGOTHERM v sobě zahrnuje veškeré prvky nové generace stavění. Základem systému LEGOTHERM je liaporbetonové obvodové tepelně izolační (sendvičové) zdivo tl. 365 mm, které je doplněno vnitřním nosným i nenosným zdivem, prefabrikovanými překlady a v neposlední řadě stropní konstrukcí LEGOTHERM - BSK či LEGOTHERM – panel. Systém LEGOTHERM zahrnuje též bednící a pilířové tvárnice, jako doplněk slouží komínové systémy BLK a PLEWA, které jsou součástí výroby společnosti Betonové stavby – Group s.r.o.
Veškerý sortiment je vyráběn na naprosto nové výrobní technologii (vlastní technický vývoj společnosti), která umožňuje vyrábět dokonalé přesné výrobky pro zdění na minimální tloušťky celoplošně nanášeného lepidla. Stavební systém LEGOTHERM je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, autoservisy atd.) popř. pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, čistírny odpadních vod) s velkým důrazem na úsporu energií na vytápění a s omezením do výšky max. 4 – 5 podlaží.
Základním materiálem použitým pro výrobu stavebních prvků LEGOTHERM je mezerovitý liaporbeton. Pro jeho výrobu je použit výhradně přírodní materiál – expandovaný jíl (liapor), křemičitý písek popř. kamenná drť, cement a voda. Do obvodového zdiva je při výrobě vkládána vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu (styroporu) a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek. Tato kombinace zajišťuje mimořádné tepelně izolační vlastnosti s nadstandardní akumulací tepla bez nutnosti dodatečného zateplení v nízkoenergetickém standardu. Vlastnosti přírodního materiálu Vám zajistí zdravé a pohodlné bydlení.

Betonové stavby – Group s.r.o.
Předslav 99, 339 01 Klatovy
tel.: 376 315 115, 376 314 246, fax: 376 315 654
info@betonstavby.cz, www.betonstavby.cz