Co stálo u zrodu myšlenky podnikat v oborech těžby nerostných surovin a výroby transportních betonů?

S ohledem na dosažená vysokoškolská vzdělání v oborech strojního inženýrství a podnikové ekonomiky se mé podnikání v oblasti těžby nerostných surovin dá definovat jako podnikatelská příležitost. Společnost ZEPIKO spol. s r. o. jsem založil v roce 1992 a v roce 2000 jsme dosáhli počtu 5 pískoven v rámci Jihomoravského a Olomouckého kraje, které provozujeme nadále. S ohledem na sílící vliv nadnárodních společností na surovinové zdroje v rámci ČR jsem považoval za nezbytné zajistit pro vlastní pískovny trvalé odbytiště materiálů, proto jsem v roce 2000 založil firmu TRANSBETON s. r. o. Od tohoto okamžiku vznikla de facto koncernová skupina firem zvaná ZEPIKO GROUP, kam dnes patří i naše společnosti zabývající se investicemi do nemovitostí a jejich komerčními pronájmy.

V čem shledáváte Váš úspěch v podnikání?

Jsme rodinná firma bez jakéhokoliv zahraničního kapitálu. Naše rodina nezískala žádný majetek ani dědictvím, ani restitucemi. Vše, co dnes vlastníme a provozujeme, jsme vybudovali vlastní pílí, permanentními reinvesticemi provozních financí, modernizacemi technologických a strojních zařízení a v neposlední řadě chováním řádného hospodáře. Každý stroj či zařízení v pískovně či betonárně musí být vždy v reprezentativním stavu, v korporátní grafice a pracovníci na provozovně, domíchávačích a čerpadlech musí respektovat firemní kulturu, individuální přístup k zákazníkům a pravidla kvality. Rád bych zdůraznil, že všechny naše betonárny jsou na vlastních pozemcích s vlastní infrastrukturou a domíchávači betonu.

Lze ve výrobě čerstvých betonů mít nějakou konkurenční výhodu?

Jsme progresivní společnost, která klade vysoký důraz na kvalitu služeb a dále na výzvy, které přináší trh. Dokážeme se rychle rozhodovat i v procesech majících na firmu strategický vliv. K charakteristice služeb nutno dodat, že péči o zákazníka, bez ohledu na jeho odběratelský potenciál, věnujeme stejné úsilí jako kvalitě našich výrobků. Se zákazníky komunikujeme k jejich maximální spokojenosti, péče o kvalitu výrobků prostřednictvím technologa je také každodenní součástí dodávek betonů. Obecně je známo, že přední výrobci čerstvých betonů – naši konkurenti – vyrábí podobné výrobky, pouze je odlišují produktovými názvy převážně v anglickém jazyce. My nazýváme výrobky „pravými jmény“, tak aby zákazník byl ihned obeznámen s naším sortimentem. Z hlediska výzev vyskytujících se na trhu jsme učenliví, ochotní a přizpůsobiví požadavkům zákazníka. Mimo běžné betony dle ČSN EN 206 vyrábíme cementobetonové kryty pro dálniční sítě a komerční sféru, betony s vyšším požadavkem na moduly pružnosti a pevnosti v tlaku a ohybu, úzce spolupracujeme s Akreditovanou laboratoří při VUT FAST a ADMAS a společně vyvíjíme nové generace betonů s využitím pro vodohospodářství apod.


Má společnost Transbeton s. r. o. ve svém portfoliu výrobků nějaké speciální betony?

Mezi náš sortiment patří celá řada speciálních betonů, které vyrábíme na každé z našich betonáren již mnoho let. V první řadě je to tzv. „podlahový beton“, který značíme klasicky C 16/20 a C 20/25 v konzistenci S4-S5 a nazýváme „litý podlahový potěr“ (ve zkratce LPP 20 a LPP 25). Tento výrobek dodáváme nejčastěji do staveb rodinných a bytových domů. Další specialitou je „lehký beton“ vyráběný z keramického kameniva Liapor, který se nazývá „LiaporBeton“. U tohoto výrobku máme certifikaci mj. na třídu LC 30/33 D 1,6 XC2 (pozn. objemová hmotnost této pevnostní třídy činí 1 600 kg/m3).
S tímto lehkým betonem máme letité zkušenosti, zejména v Brně z něj bylo postaveno několik objektů. Dalším speciálním produktem je „barevný beton“, označovaný také jako „architektonický beton“. Jedná se převážně o konstrukční beton, barevně specifikovaný architektem s požadavkem na vysokou kvalitu pohledovosti betonu. Barevný beton jsme dodávali jak do objektů, tak i do venkovních ploch. Nepopíratelně praktickými betony jsou „samozhutnitelný beton“ a „samorozlévací beton“. Jak názvy napovídají, v prvním případě jde především o konstrukční beton do úzkoprofilových či do vysokých stavebních konstrukcí, kde vibrování betonu při ukládce buď není vhodné nebo jej nelze provést. V druhém případě se jedná o konstrukční beton vyšší konzistence, která umožní rozlití betonu např. do základových pasů a jiných fundamentů menších plošných výměr bez nákladné čerpací techniky.

Jaká aktuální témata řeší Transbeton s. r. o.?

Od dubna letošního roku jsme se rozšířili o další 4 betonárny. Stali jsme se tak největší ryze českou (bez zahraniční kapitálové účasti) společností vyrábějící čerstvý beton v ČR. K dnešnímu dni vlastníme 12 betonáren. Aktuálně jsou dvě pobočky dočasně mimo provoz. V březnu letošního roku byla kompletně zmodernizována betonárna Znojmo. Původní technologie o výkonu 45 m3/hod byla nahrazena moderním mísícím centrem o výkonu 80 m3/hod se zařízením pro ohřev záměsové vody pro celoroční provoz. Dále, v měsíci červnu letošního roku, bude zmodernizována betonárna Hustopeče, jejíž původní technologie o výkonu 45 m3/hod bude nahrazena moderním mísícím centrem o výkonu 80 m3/hod. V neposlední řadě, ve 2. pololetí tohoto roku bude modernizována betonárna Holešov, jejíž původní výkon 40 m3/hod
bude zvýšen na 50 m3/hod, bude doplněno zařízení pro ohřev záměsové vody pro celoroční provoz a budou rozšířeny skladovací kapacity betonárny pro pojiva a kamenivo. Společnost se mimo oblast investic do „zvelebování“ svých areálů dále zabývá přípravou na dílčí výstavby nových dálničních úseků a vozovek 1. třídy, případně na modernizace a rekonstrukce silniční infrastruktury v rámci svého působiště.


Co byste chtěl vzkázat svým stávajícím či budoucím zákaz­níkům?

V první řadě bych chtěl všem našim zákazníkům, ať firmy ­ZEPIKO spol. s r. o. nebo firmy TRANS­BETON s. r. o., poděkovat za projevenou důvěru. Od mnohých v rámci zpětné vazby víme, že ačkoliv je cena za výrobky a služby vždy na prvním místě, obrací se na nás opakovaně také kvůli kvalitě našich výrobků a kvalitě našich služeb. Oceňovanou službou např. pro maloodběratele je naše „betonová kalkulačka“ na webové stránce www.transbeton.cz/betonova-kalkulacka, která slouží stavbám k rychlé orientaci v ceně a dostupnosti našich výrobků. Všem potenciálním zákazníkům bych chtěl poděkovat za to, že se na nás s důvěrou obrátí a dají nám šanci jim dokázat, že patříme mezi špičkové tuzemské firmy.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Miroslav Bindač


VZNIK A VÝVOJ spol. TRANSBETON s. r. o. OD ZALOŽENÍ PO SOUČASNOST


2000
Založení společnosti TRANSBETON s. r. o.
Zakoupení areálu v Hustopečích, okr. Břeclav, s původní betonárnou SB 20 o výkonu 20 m³/hod.

2003
Zakoupení areálu ve Skalici nad Svitavou, okr. Blansko, s původní betonárnou SB 20 o výkonu 20 m³/hod.
Zakoupení areálu v Brně s původní betonárnou Stetter M1 o výkonu 40 m³/hod.

2006
Modernizace betonárny Hustopeče, výměna původní technologie SB 20 za novou, moderní horizontální betonárnu Stetter H1-RS o výkonu 55 m³/hod.
Výstavba nového areálu a betonárny v Mikulově, okr. Břeclav, zprovoznění technologie SB 30 o výkonu 30 m³/hod.

2008
Modernizace betonárny Brno, výměna původní technologie Stetter M1 za novou, moderní věžovou betonárnu Stetter V2-M o výkonu 90 m³/hod.
Výstavba nového areálu a betonárny ve Znojmě, zprovoznění technologie Stetter H1 o výkonu 45 m³/hod.

2010
Zakoupení rozsáhlého průmyslového areálu v Přerově s původní věžovou betonárnou o výkonu 50 m³/hod. Tento areál byl komplexně revitalizován a připraven pro budoucí modernizaci původní betonárny.

2012
Modernizace betonárny Přerov, výměna původní technologie Stetter V0,75 za novou, moderní věžovou betonárnu MERKO VB 1,5 D o výkonu 75 m³/hod.

2014
Modernizace betonárny Mikulov, výměna původní technologie SB 30 za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS o výkonu 75 m³/hod.
Zakoupení areálu v Kroměříži s původní betonárnou SB 20 o výkonu 20 m³/hod.
Zakoupení areálu v Holešově, okr. Kroměříž, s původní betonárnou Stetter H1 o výkonu 45 m³/hod.

2015
Modernizace betonárny Skalice nad Svitavou, výměna původní technologie SB 20 za novou, moderní horizontální betonárnu Stetter 2,0 RS o výkonu 80 m³/hod.
Modernizace betonárny Kroměříž, výměna původní technologie SB 20 za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS o výkonu 75 m³/hod.

2017
Modernizace betonárny Znojmo, výměna technologie Stetter H1 o výkonu 45 m³/hod za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS o výkonu 80 m³/hod.
Zakoupení areálu v Kopřivnici, okr. Nový Jičín, s původní betonárnou CE 55 o výkonu 40 m³/hod.
Zakoupení areálu v Křižanovicích, okr. Vyškov, s původní betonárnou ELKOMIX-60 QUICK MASTER 30 m³/hod.
Zakoupení areálu ve Vyškově – betonárna mimo provoz.
Zakoupení areálu ve Vsetíně – betonárna mimo provoz.
Modernizace betonárny Hustopeče, výměna technologie Stetter H1-RS za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS o výkonu 80 m³/hod.
Modernizace betonárny Holešov, úprava skladovacích kapacit kameniva a pojiv, zvýšení výkonu na 50 m³/hod, doplnění o ohřev záměsové vody pro celoroční provoz.

TRANSBETON s. r. o.
Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
e-mail: info@transbeton.cz
www.transbeton.cz