Vhodný je všude tam, kde je požadována jednoduchá stavební technologie, rychlá výstavba a výborná tepelně izolační schopnost.
Zdicí systém LIVETHERM lze využít na nízkopodlažní objekty a objekty do čtyř až šesti podlaží. Tvárnice je výhodné také použít na obvodové vyzdívky skeletů. Speciální tvárnice jsou určeny pro zvukově izolační stěny, příčky a další konstrukce.

Systém LIVETHERM doplňuje a nahrazuje zdicí systémy IZO – PLUS a SUPER IZO, vyráběné v letech 1993 – 2011.

Popis systému LIVETHERM
Systém LIVETHERM zahrnuje tvárnice pro obvodové zdivo, tvárnice pro nosné zdivo, tvárnice pro vysokopevnostní a akustické zdivo, betonové cihly, tvárnice pro příčky, prefabrikované betonové překlady, překlady s tepelnou izolací a věncové tvárnice.
Základní zdicí prvky systému ­LIVETHERM jsou vyráběny ve dvou základních provedeních. To představuje tvárnice pro obvodové zdivo a tvárnice pro nosné zdivo. Systém dále doplňují další prvky pro zdění objektů.

Prvky pro obvodové zdivo
Prvky jsou vyráběné z betonu nebo liaporbetonu.
Nosná část je dána betonovým blokem vylehčeným svislými dutinami uzavřenými horní spojovací destičkou. Tepelně izolační část tvoří vrstva polystyrenu. Z vnější strany je tvárnice zakryta krycí betonovou vrstvou. Betonové jsou dodávány pod označením TOB-400 v pevnostech P6 a P10.

Liaporbetonové jsou prodávány pod označením TOL-400 o pevnostech P6 a P10.

Celková šířka zdiva je 400 mm. Základní půdorysný rozměr po délce je 300 mm. Základní výška zdicích tvárnic je 198 mm, uvažované pro maltu na tenkovrstvém zdění se spárou do 3 mm. Doplňková výška je 190 mm, určená pro tzv. režné zdivo, vytvořené spárováním. Výrobní výška splňuje kategorii tolerance dle EN 771-3 a to D3 ± 1,5 mm a D4 ± 1,0 mm. Odpovídá výrobkům na stabilních linkách, respektive ji mírně převyšuje.
Vnější ochranná betonová vrstva je 25 - 40 mm, tepelná izolace z polystyrénu je v tloušťce 125 mm, nosná část je z betonu nebo liaporbetonu v tloušťce 235 mm až 250 mm (menší rozměr je bez ozubů pro uchycení polystyrenové izolace)

Prvky pro nosné a akustické zdivo
Tvárnice jsou vyráběné z betonu v pevnostní třídě P6 a P10 s označením TNB a dále z liaporbetonu v pevnostní třídě P6 s označením TNL.
Tvárnice jsou dodávány pro zdivo v tloušťkách 175, 240, 300 a 400 mm. Jejich skladebná šířka je 300 mm, u těžší tvárnice pro zdivo tloušťky 400 mm činí šířka 250 mm. Výška tvárnic se vyrábí ve dvou variantách – pro použití tenkovrstvé malty je 198 mm, pro užití klasické malty 190 mm.
Tvárnice mají svislé otvory ve dvou až čtyřech řadách podle jejich šířky. Jsou zařazené do skupiny 2 zdicích prvků podle Eurokódu 6.

Prvky pro příčky
Prvky pro příčky jsou vyráběné pod označením TPB 120 jako betonové v třídě pevnosti P6 a nebo jako lia­porbetonové TPL 120 s pevností P4. Tvárnice jsou určeny pro příčky tloušťky 120 mm. Výška tvárnice je 198 mm nebo 190 mm podle druhu navržené malty.

Výroba betonových tvárnic
Tvárnice LIVETHERM jsou uměle vyrobený stavební materiál. Vznikají vybetonováním ve formách za užití klasického betonu nebo liaporbetonu a vložením vhodného polystyrénu. Výroba probíhá na otevřené ploše v závodu v Předslavi u Klatov.

Výhody systému
Systém LIVETHERM zahrnuje prvky pro komplexní řešení svislých a vodorovných konstrukcí zděných objektů po stránce nosné, dispoziční a stavebně fyzikální. Umožňuje použitím vícevrstvých tvárnic rychlé a účelné stavění obvodových stěn. Další prvky systému jsou určeny pro výstavbu vnitřních stěn, příček, překladů, věnců a pilířů a jsou doplněny polomontovanými betonovými stropy a dalšími speciálními výrobky.

Obvodová tvárnice v sobě zahrnuje zároveň nosnou i tepelně izolační funkci zdiva. Výhody jsou zřejmé:
-    betonová část bloku přebírá zatížení a svoji vysokou pevností (P7, P10 popř. P15) zajišťuje nosnost zdiva,
-    tepelná izolace z polystyrenu ochraňuje nosnou část zdiva před vnějšími účinky rozdílných teplot a splňuje ustanovení tepelně technických norem (tj. podle ČSN 730540-2:2012) pro doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U až po hodnoty potřebné pro energeticky úsporné objekty,
-    vnější krycí betonová vrstva vytváří vnější ochranu tepelné izolace a začišťuje zdivo. Může být použita v surové finální podobě nebo opatřena omítkou.

Použití vícevrstvé tvárnice pro vnější stěny zrychluje a zjednodušuje výstavbu. Pro více zatížené vnitřní stěny lze použít tvárnice sestávající pouze z betonové vrstvy. Zdivo vyniká vysokou pevností v tlaku a výbornými zvukově izolačními vlastnostmi.

Pro další období je připravováno obvodové zdivo s tepelnou izolací z polyuretanu. Použití této izolační hmoty umožní zvýšit tepelně izolační vlastnosti zdiva a umožnit výstavbu nízkoenergetických a pasivních objektů. Součinitel prostupu tepla u stěn se předpokládá pod hodnotu 0,14 W/m2K.

Další prvky systému
Výrobce dále nabízí prvky i pro další použití: na stropní konstrukce, schodiště a základové bednicí dílce. Vzniká tak ucelený systém konstrukcí určených pro většinu nosných a dělících konstrukcí objektu.
Ucelená nabídka systému LIVETHERM dnes pokrývá potřebu návrhu stavby pro všechny svislé a vodorovné konstrukce. Zahrnuje svislé nosné stěny, obvodové stěny, stropní konstrukce, schodiště, příčky, akustické tvárnice, dílce a vyzdívky pro spodní stavbu a základy.

Celý systém LIVETHERM je určen podle sloganu výrobce pro lidi s vlastním názorem. Podrobnější údaje jsou uvedeny v podkladech výrobce.

Autor: Ing. Luděk Vejvara Ph.D. – předseda ČKAIT Plzeň.

Betonové stavby – Group s.r.o.
Předslav 99, 339 01 Klatovy
tel.: 376 315 115, 376 314 246, fax: 376 315 654
info@betonstavby.cz

Obchodní a technická kancelář Praha:
Ringhofferova 1, Praha 5 – Zličín (tel.: 376 360 164)
www.livetherm.cz, www.betonstavby.cz