Za více než 20 let však realizovala stavební akce po celé České republice. Firma se zaměřuje především na pokládku stropních předpjatých panelů, realizaci betonových jímek jak hranatých tak kulatých, jímek Gama, betonových trub. Dále provádí zemní a demoliční práce, práce jeřábem a nabízí i vlastní autodopravu.

Od letošního roku se firma začala zabývat dodávkami malých železobetonových prefabrikovaných mostků, které jsou vhodné pro přemostění na místních komunikacích v kompetenci obcí, jako jsou např. brody či potůčky vedoucí k chatovým oblastem, zahrádkářským koloniím, nově vznikajícím obytným zónám atp. Velmi často jsou tato místa problematická z hlediska omezení resp. nemožnosti průjezdu dopravní obsluhy o vyšší hmotnosti jako např. svoz komunálního odpadu nebo požární vozidla.
Železobetonové prefabrikáty, které zhotovuje dle výrobní dokumentace partnerská firma Dywidag Prefa v Lysé nad Labem, však splňují podmínky pro pojezd nákladními automobily. Mostek vyhovuje zatížení 13 t na nápravu při rychlosti pojezdu 5 km/hod.
Největší výhodou tohoto řešení je rychlost vyhotovení díla, která se pohybuje řádově v týdnech. Mostek je sestaven ze čtyř prefabrikátů (viz ­foto). Do základu jsou umístěny dva prefabrikáty, do nichž jsou pak uloženy dvě pojezdové monolitické desky. Vlastní montáž probíhá za pomoci jeřábu patřičné velikosti. A jak probíhá realizace? Nejprve je zapotřebí zhotovit základy, u nichž je doba provedení samozřejmě odvislá od konkrétní situace v daném místě. Následuje uložení pojezdových desek, úprava nájezdů a okolního terénu. Při optimálních podmínkách (dobrý přístup ke stavbě, dobré počasí) je akce provedena do
6 týdnů.

V Srbíně mají nový mostek
Jednou z prvních realizací tohoto řešení provedla firma Miroslav Šmíd v ulici U Požáru, která spojuje obce Srbín a Louňovice. Dodaný mostek zde nahradil stávající brod přes Louňovický potok, který se vlévá do rybníku Požár. Pro všechny motoristy byl přejezd přes brod hodně obtížný zejména při větších dešťových srážkách, kdy býval průtok potoka vydatný.
„Obecní úřad v Mukařově se rozhodl situaci vyřešit a oslovil naši firmu, která navrhla řešení situace a vybudovala kvalitní mostek z betonových prefabrikátů a litého betonu umožňující přejezd i nákladních vozidel“, podotýká Mgr. Miroslav Martinů z firmy Miroslav Šmíd. Jako bonus nad rámec rozpočtu byla upravena i část příjezdové asfaltové komunikace.

Celková doba výstavby trvala 6 týdnů, přičemž cena předaného díla byla ve výši 350 000,- Kč včetně DPH. „Cena je přijatelná mimo jiné i proto, že výstavba mostku probíhala v blízkosti naší firmy a tedy náklady na veškerou použitou techniku a její přesun byly minimální“, dodává pan Martinů.
Firma Miroslav Šmíd se s Vámi ráda podělí o získané zkušenosti na této stavbě, popř. zajistí zhotovení mostku „na klíč“.

Miroslav Šmíd - stavební a přepravní firma
Choceradská 6, 251 62 Svojetice
tel.: 323 610 000, fax: 323 610 001
e-mail: kontakt@miroslavsmid.cz, www.miroslavsmid.cz