Výstavba lávky probíhala od dubna do července a zbudována byla hlavně z důvodů rozšiřování sousedního mostu v blízkosti křižovatky U Janíků na tři jízdní pruhy. Chodci i cyklisté se tak nyní mohou přecházení přes most zcela vyhnout. Bližší informace o stavbě nám sdělil Ing. Zdeněk Bahner, vedoucí střediska mosty z firmy REPONT.

Lávka o jednom poli, která se nachází v intravilánu města Rožnov pod Radhoštěm, převádí chodník přes koryto řeky Bečvy. Délka přemostění je 31 m a šířka pochůzí plochy 3 m.

Konstrukční řešení
Lávka je navržena jako ocelový oblouk vetknutý do monolitických železobetonových opěr, který je spřažen s železobetonovou deskovou mostovkou. Tato ŽB mostovka je na opěrách uložena na všesměrná elastomerová ložiska. Lávka je založena hlubině vždy na 8 ks velkoprůměrových ŽB pilot pro každou opěru. Základy i opěry jsou provedeny jako monolitické železobetonové.
Lávka je dále opatřena ocelovým mostním zábradlím s integrovaným LED osvětlením kotveným do povrchu římsy. Na povrchu římsy i mostovky je proveden přímo-pojížděný ochranný hydroizolační nátěr. Součástí stavby bylo i vybudování navazujících chodníků a umístění 4 ks sloupů veřejného osvětlení.

Průběh realizace
Veškeré práce na spodní stavbě probíhaly pod ochranou zaberaněných štětových stěn. Ocelová konstrukce, která je do opěr zakotvena prostřednictvím kotevních trnů, byla osazena na provizorní podpěry ve fázi vybetonovaných základů a vyvázané výztuže opěr. Poté byly zabedněny a vybetonovány i opěry.

Spřažená železobetonová mostní deska byla bedněna, armována a betonována na samostatné ocelové příhradové konstrukci. Následně byly osazeny mostní závěry, proveden pojížděný hydroizolační systém ­Sika Cardeck Elastic I a osazeno zábradlí včetně rozvodů pro integrované LED osvětlení.

Integrované LED osvětlení je ozdobou nové lávky
Integrované LED osvětlení je sestaveno z nejmodernějších komponent portfolia společnosti Robe ­Lighting s. r. o. Sestava obsahuje 42 kusů liniových LED svítidel ArcLine Outdoor mini osazených RGB (červená, zelená, modrá) čipy. Celek je řízen pomocí kaskády programovatelných zdrojů ArcPower, které umožňují proudově řídit svítidla. Technické řešení zábradlí s integrovaným LED osvětlením zpracoval Ing. arch. Karel Janča z Rožnova pod Radhoštěm.

Systém osvětlení je poté možné naprogramovat na nejrůznější barevné kombinace v závislosti na svátcích či ročním období. Je zde možné řídit intenzitu osvětlení v rozsahu 0 % až 100 %, barevný mix a saturaci barev a v neposlední řadě dynamiku časových proměn jednotlivých scén.

Celé zařízení je spínáno na základě dálkového ovládání veřejného osvětlení a má maximální příkon pouhých 1,7 kW (v plné bílé intenzitě), avšak aktuální příkon s ohledem na používanou scénografii je pouze 0,8 kW. Je to dáno naprogramovanými scénami, které jsou sestaveny s maximálním ohledem na životní prostředí a pocity spoluobčanů bydlících v blízkosti lávky.
Redakce videoportálu www.tvstav.cz tuto zajímavou lávku navštívila jak ve dne, tak v noci. Videoreportáž s komentářem pana Ing. Bahnera můžete zhlédnout po načtení QR kódu pomocí mobilního zařízení.

Ing. Jiří Zahradnický

Repont s. r. o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 571 611 252, fax: 571 620 911
e-mail: info@repont.cz, www.repont.cz