Tímto způsobem naše firma zkvalitňuje a rozšiřuje možnosti směrem k zákazníkům. Díky dotacím v poslední době určitě registrujeme nárůst po těchto výrobcích,“ říká v úvodu Mgr. Miroslav Martinů.

Firma Miroslav Šmíd kromě betonových jímek realizuje i dodávky a montáže stropních panelů „na klíč“. Disponuje velkým strojovým parkem na zemní práce, a také jeřáby L30t, L50t, které využívá i nad rámec montáží jímek, panelů.

„Ačkoliv se architektonická a projekční kancelář R-PLAN zabývá především pozemním stavitelstvím, nedílnou součástí její činnosti je také řešení nakládání s dešťovými a splaškovými vodami. Lidé se nás často ptají, jestli se vyplatí investovat do systému, který bude lépe využívat dešťovou vodu a za jak dlouho se tato investice vrátí. Naší odpovědí je jednoznačné ano, protože se investice vrátí hned několikrát,“ říká Ing. Roman Chytal, jednatel společnosti R-PLAN.


Realizaci systému lze pokrýt až z 50 % uznatelných nákladů prostřednictvím dotace Dešťovka! Návratnost systému se bude odvíjet od více aspektů. Jednak záleží na lokalitě, ve které bude systém instalován, protože cena pitné vody z vodovodních řadů se zpravidla liší ve městech a na vesnicích. Dále bude záležet na tom, zdali bude dešťová voda zpětně využívána pouze pro zálivku zahrady, nebo také k napouštění bazénů, splachování toalet atd. a v jaké míře se bude dešťová voda pro tyto účely používat. Je třeba si však uvědomit, jak se mohou v budoucnosti vyvíjet ceny za pitnou vodu. Zásoby spodních i povrchových vod, které jsou využívány jako zdroje pitné vody, nejsou nevyčerpatelným zdrojem. Lze tedy očekávat v návaznosti na vysychající Česko znatelné zdražení pitné vody.
Tou největší odměnou při hospodárnějším nakládání s dešťovými vodami je však to, že každý z nás může pozitivně ovlivnit celkovou situaci v naší zemi. Je zde jednoznačná potřeba zadržení vody v krajině a k tomu jistě nepřispívají např. meliorace, současné (ne)členění krajiny, betonová koryta řek a potoků, která vodu z krajiny velice rychle odvádí. Nehledě na to, že pokud jsou koryta řek a potoků vybetonována či jinak zpevněna, trasy narovnány, zavdává to v době prudkých dešťů povodním. Tyto věci však málokdo z nás dokáže ovlivnit, avšak nakládání s vodami v našich domácnostech ovlivnit můžeme.

„Právě z výše uvedených důvodů nám dává smysl dotace Dešťovka, které se naše firma aktivně věnuje. Zpracováváme odborné posudky, které je nutné předložit pro schválení dotace,“ přibližuje Ing. Roman Chytal a dále dodává:

„Existují tři systémy, které lze využít. Jedná se o systém pro akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady, systém pro akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady a také třetí systém, který využívá přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. Je však nutné dodržet podmínky, které pro získání dotace musí být splněny. Tyto podmínky jsou blíže rozepsány na webových stránkách www.vodanasucho.cz. Je možné nás kontaktovat pro bezplatné posouzení, zda váš záměr splňuje podmínky pro získání dotace a až následně zpracovat odborný posudek.“Při nakládání s veškerými vodami je třeba mít i do budoucna na paměti to, že dešťová voda je jedním z nejcennějších zdrojů, které máme, a je potřeba s ní co nejefektivněji nakládat, a zachovat tak dostatek vody pro navazující generace.

Choceradská 6, 251 62 Svojetice
tel.: 777 344 949
www.miroslavsmid.cz