Cílem odborníků na údržbu vozovek je nalézt udržitelná řešení, která uspokojí aktuální potřeby správců dopravní infrastruktury a zároveň minimalizují negativní dopady na životní prostředí, společnost a ekonomiku. BIGUMA BOHEMIA, DGA Group a ­Dito Group tvoří skupinu předních společností a odborníků na řešení pro údržbu betonu a asfaltu. Tato skupina společně dokázala díky vysoké úrovni odborných znalostí a rozsáhlému portfoliu prací na letištích, vojenských leteckých základnách, dálnicích a v logistických parcích napříč Evropou vyvinout integrovaná udržitelná řešení, která jsou přizpůsobena klimatickým a ekonomickým výzvám v dopravním průmyslu.
Kromě inovativních technických řešení nabízí také materiály, které se aktuálně používají pro údržbu dálnic a letišť po celém světě.
BIGUMA BOHEMIA působí
na českém trhu od roku 2001 a pyšní se širokým portfoliem materiálů pro výstavbu, údržbu a sanaci silnic a letišť. Společnost je partnerem DGA pro Česko a Slovensko.
„Jsme odborníci na řešení pro opravu a údržbu betonových a asfaltových vozovek. Nabízíme řešení, která zvyšují odolnost a životnost dopravních ploch a snižují požadavky na další údržbu.
Vzhledem k tomu, že každý projekt je jedinečný a vyžaduje individuální přístup, správně zvolené technické řešení a materiály jsou naprosto klíčové. Hledáme dokonalou rovnováhu mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním faktorem, se kterou budou naše řešení efektivní a dlouhodobá. Naši klienti z Česka a Slovenska se mohou vždy spolehnout, že obdrží technickou podporu a materiály na údržbu a kvalitně odvedenou práci tam, kde je potřeba.
Dopady změny klimatu na dopravní infrastrukturu lze ­zmírnit následovně: zvolte inovativní a efektivní technická řešení, použijte odolné materiály pro stavbu vozovek s vysokým koeficientem teplotní roztažnosti a zajistěte kvalitní údržbu, která respektuje prováděcí práce vykonané za pomocí nejmodernějších technologií. Tyto tři faktory udržitelné údržby respektují životní prostředí, zvyšují kvalitu prací a podporují ekonomický růst, což v důsledku vede k vytváření pracovních míst a navyšování příjmů firem i státu.“

Martina Habancová, Biguma Bohemia


Kvalitní materiály s vysokým koeficientem teplotní roztažnosti
Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje životnost betonových vozovek, je kvalita utěsnění spár. Těsnicí materiály s vysokým koeficientem teplotní roztažnosti se lépe přizpůsobí pohybu betonu a snižují riziko selhání a vzniku trhlin. Německá společnost DGA Group pro tyto účely vyrábí těsnicí hmoty PROXAN®-KV 2/PROXAN®- KV 3 s vysokým faktorem celkové deformace až 35 % šířky spáry. Výrobky se vyznačují vysokou odolností vůči minerálním olejům a chemikáliím. Polysulfidová těsnicí hmota má ve srovnání s bitumenovou delší životnost díky své vynikající odolnosti vůči UV záření a povětrnostním vlivům. To v praxi znamená, že ji není nutné tak často měnit, což z dlouhodobého hlediska šetří čas a peníze.
Polysulfidová těsnicí hmota PROXAN®-KV 2/PROXAN®- KV 3 je vysoce účinný těsnicí materiál s unikátním chemickým složením s obsahem polysulfidových polymerů a nabízí ve srovnání s jinými typy těsnicích hmot několik výhod navíc.
Jedním z největších benefitů je životnost. Na rozdíl od bitumenových těsnicích hmot, u kterých časem probíhá degradace, může polysulfidová těsnicí hmota vydržet desítky let a nabízí dlouhotrvající utěsnění s odolností vůči vodě, chemikáliím a UV záření. Za tuto extrémní odolnost mate­riál vděčí hustému zesítění polysulfidových polymerů. Polysulfidová těsnicí hmota má vynikající elastické vlastnosti, takže dokáže odolat pohybům a vibracím, aniž by praskla nebo se rozlomila, snadno se nanáší a je vhodná pro použití v různých teplotách a povětrnostních podmínkách. Díky své dlouhé životnosti se polysulfidová těsnicí hmota řadí mezi oblíbené typy řešení projektů, které mají specifické požadavky na kompresi vůči pohybu kvůli vibracím, vodě, UV záření a chemikáliím.
DGA – Dortmunder Gußas­phalt GmbH & Co. KG je předním výrobcem bitumenových a polysulfidových stavebních materiálů již více než 50 let. „V rámci skupiny DGA Group vyrábíme širokou škálu produktů pro výstavbu silnic a ochranu budov v pěti závodech: dva závody Dortmund, Greiz, Großröhrsdorf a Vierlinden.
Naše výrobky ­zpracované za tepla a za studena pokrývají všechny fáze a aspekty výstavby silnic od nových cest přes povrchové úpravy až po restaurování. V oblasti pozemního stavitelství naše řešení na ochranu budov chrání nové i staré materiály. Výrobky, které prodáváme pod značkami BIGUMA®, DOBAU®, PROXAN®, NILA® a COLZUMIX®, zaručují rychlé a jednoduché zpracování a dlouhou životnost.“

Stefaan Haerinck, DGA Group


Kvalitní a pravidelné servisní práce
V důsledku nárůstu dopravního provozu a velkých teplotních výkyvů se na různých letištích a betonových dálnicích objevila potřeba provádět častější a rozsáhlejší údržbu. Ta může být zvláště nákladná zejména u betonových letištních vozovek, kde hlavní roli hrají faktory jako bezpečnost provozu, časová náročnost a kvalitní údržba.
Dito Group je odborná společnost zabývající se údržbou a stavebními pracemi na letištích, silnicích a v logistických parcích. Při své práci uplatňuje vysoce odborné znalosti v oblasti opravy a údržby všech dopravních ploch, inovativní techniky oprav, rychle tuhnoucí materiály a nejmodernější technologie, které zaručují odolné vozovky a rychlou realizaci.
„Při výměně a opravě betonových letištních ploch je nezbytně nutné dbát na údržbu spojů.“ Trhliny, porušené hrany a rohy vedou ke škodám způsobeným cizími předměty. Neadhezivní těsnicí hmota propouští vodu, která způsobuje poškození mrazem. Následná degradace samotného betonu vede ke ztrátě pevnosti a odolnosti, způsobuje korozi výztužné vložky v betonových konstrukcích, což konstrukci v důsledku oslabuje a zkracuje její životnost.
Jednou z nejdůležitějších fází, na kterou se při utěsňování spár zaměřujeme, je příprava povrchu na utěsnění.
Tento proces zahrnuje důkladné vyčištění spoje, jeho vysušení a odstranění všech nečistot a uvolněného materiálu. Tato fáze je naprosto nezbytná pro to, aby těsnění udrželo svou přilnavost na okrajích hran v průběhu času.
Přesnost a rychlé provedení zajišťují nejmodernější technologie pro řezání spár v betonu a odstranění staré těsnicí hmoty. Poté je potřeba spoje utěsnit polysulfidovou těsnicí hmotou s vysokou odolností celkové deformace 35 %. Pokud jsou všechny podmínky splněny, výsledkem je dlouhodobé a udržitelné řešení, které minimalizuje četnost zásahů oprav a snižuje náklady na údržbu.“

Alexandru Proca, Manažer v Dito Group


Případová studie – Kalibrace a utěsnění spojů pomocí těsnicí hmoty PROXAN®-KV 3 na rozsáhlé vojenské letecké základně v Evropě
V této případové studii si představíme hlavní výhody, které projektu přinesly správně zvolené technické řešení, dobře navržený proces realizace a zkušení pracovníci.
Cílem projektu bylo vybudovat rozsáhlou vojenskou leteckou základnu se strategickým významem pro NATO, u které se v průběhu let předpokládal vysoký provoz vojenských letadel. Hlavním požadavkem klienta bylo, aby letištní plocha byla po celou dobu své životnosti odolná a vyžadovala minimální údržbu.
V rámci projektu se provedla rehabilitace ranveje, výstavba pojezdových drah a odbavovacích ploch.
Úloha Dito Group spočívala v kalibraci a utěsnění 180 000 m spojů na všech betonových letištních plochách, tzn. na ranveji, odbavovacích plochách a pojezdových drahách.
Vzhledem k tomu, že základna se nachází v oblasti, kde v průběhu roku dochází k velkému kolísání teplot mezi vysokými teplotami v létě a nízkými teplotami v zimě, očekávali jsme výrazné pohyby v namáhání spojů spáry. Naším úkolem bylo navrhnout technické řešení s minimálními a krátkými servisními zásahy dle požadavků klienta.
U tohoto projektu jsme mohli na všech pojezdových plochách používat dva typy materiálů pro utěsnění spár: za tepla nanášenou bitumenovou těsnicí hmotu nebo za studena nanášenou polysulfidovou těsnicí hmotu PROXAN® -KV 3. Bitumenová těsnicí hmota je z hlediska pořizovací ceny příznivější, ale ve srovnání s polysulfidovou těsnicí hmotou podléhá rychleji stárnutí, vyžaduje častější údržbu a nenabízí tak spolehlivé utěsnění. Konečné rozhodnutí mezi těmito dvěma typy závisí na konkrétních potřebách projektu a klienta. V tomto případě jsme jako nejlepší technické řešení doporučili použít těsnicí hmotu PROXAN® -KV 3 na všechny povrchy, jelikož umožňuje bezpečné odstranění námrazy díky své vysoké odolnosti vůči minerálním olejům, chemikáliím, a povětrnostním podmínkám, a také na ranvej pro svou kvalitu během doby životnosti.
Spolehlivé utěsnění se ovšem neobejde bez kvalitního provedení. Specializovaný tým ­Dito Group provedl řádnou přípravu povrchu spáry včetně čištění, vysušení a nanesení základního nátěru, který zajistil dobrou přilnavost těsnicí hmoty k betonu. Uplatnili jsme správné techniky nanášení, které jdou ruku v ruce se správnými nástroji a vhodnou hloubkou a šířkou aplikace těsnicí hmoty. Výsledkem takové práce je pak konzistentní a rovnoměrné utěsnění spár. Stručně řečeno, použití vysoce kvalitních těsnicích hmot a správných technik nanášení je pro dosažení účinného utěsnění betonových spár rozhodující, jelikož se významně podepíší na životnosti a odolnosti betonových konstrukcí.


Aktuální stav projektu v roce 2023
Po 5 letech leteckého provozu se stav spojů nezměnil. Nevykazují žádné závady a nevyžádaly si další údržbu.
Po 10 letech intenzivního používání s vysokým provozem letadel si projekt vyžádal malý zásah na 1 % všech utěsněných spojů, který spočíval v údržbě drobných degradací vzniklých v důsledku pohybů betonu. Těsnicí hmota nevykazuje žádné známky stárnutí či degradace. Zásluhou vysoce kvalitní kalibrace je stav spár vynikající a bez trhlin, porušených hran a rohů. Z poslední kontroly na začátku května roku 2023 vyplývá, že všech 180 000 m spojů je ve velmi dobrém stavu a očekává se u nich dlouhá životnost.