Výsledky obou částí poukázaly na příznivý vliv stínicí techniky na energetickou bilanci budovy a byly použity jako podpůrné argumenty při jednání se Státním fondem životního prostředí České republiky.

Jednání zástupců SPST a Státního fondu životního prostředí (SFŽP) z ledna roku 2018 měla pozitivní dopad na připravované změny v programu Nová Zelená úsporám, což se projevilo v novinkách platných od
16. října 2018. Díky naší argumentaci je tak nově na stínicí techniku poskytnuta samostatná podpora, a to formou bonusu ve výši 500 nebo 1 000 Kč na 1 m2 stíněné plochy.

Částka se liší dle způsobu ovládání stínicí techniky:
- manuálně ovládané prvky (a to jak mechanické, tak motorické ovládání např. pomocí tlačítek či dálkového ovladače) mají nižší podporu, a to 500 Kč/m2 zastíněného okna;
- vyšší částka 1000 Kč/m2 zastíněného okna se týká stínicích prvků s automatikou, tzn. že je stínění ovládáno na základě vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření, časového denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce.

Podle aktuálních informací ze SFŽP jsou navíc tyto částky v krajích Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém navýšeny o 10 %.

Bližší informace naleznete na www.svst.cz v sekci Aktuality.

Ing. Štěpánka Lubinová
výkonná manažerka SPST
www.svst.cz