Na 15 cestách, které projektanti navrhli díky této metodice, majitelé komunikací ušetřili 8 milionů korun. Jako první ověřovalo metodiku v praxi brněnské krajské ředitelství Lesů ČR. Přibližně stejná délka a stejný povrch, rozdíl jen v ceně. Jeden kilometr lesní cesty navržené bez nové metodiky vyjde brněnské krajské ředitelství Lesů ČR na více než 1,9 milionu korun. Nedaleko přitom bude brzy stát stejně dlouhá cesta, projektovaná podle metodiky z Mendelovy univerzity. Stát bude o téměř 730 tisíc korun méně.

Lesní cesty, cyklotrasy i turistické stezky

„Kromě finanční úspory budeme spořit také materiál. Cesta tak bude ekologičtější, nebudeme do lesa navážet zbytečně velké množství neobnovitelného materiálu. Celkově můžeme ušetřit 30 - 35 procent nákladů, i proto jsme u nás metodiku zavedli a testujeme ji,“ uvedl Martin Urbanec z jihomoravského krajského ředitelství Lesů ČR s tím, že podnik celkově zatím na sedmi cestách ušetřil přes 1,7 milionu korun.

Jak dodává, hlavním aspektem je, že metodika plně respektuje kritéria účelovosti a intenzity dopravy. Jiným způsobem tak mohou být projektované cesty s celodenním a celoročním pohybem automobilů, cyklostezky nebo vozovky, po kterých několikrát do roka projedou těžká těžební auta. Podle toho pak metodika pomůže projektantům na základě geotechnického průzkumu vybrat nejvhodnější materiál a technologie.

„Projektanti nízkokapacitních cest neměli doposud k ruce žádný vhodný návod, který by jim mohl sloužit jako vodítko. Řídili se tak proto pravidly pro silnice vyšších tříd. Ta byla často pro tyto cesty zbytečně „přísná“, nereagovala na specifika těchto cest, takže vozovky byly předimenzované a požadované hodnoty nebylo často ani možné v daných přírodních podmínkách bez zlepšení podloží dosáhnout,“ vysvětlila jedna z autorek výzkumu Lenka Ševelová. Materiál a technologie tak proto často neodpovídaly podloží.

Směrnicím se teď vyhýbat nemusí

Že podobný manuál projektantům chyběl, potvrzuje také Petr Marčák z projektové společnosti Regioprojekt, která začala jako první vloni metodiku využívat. „Podle metodiky jsme navrhli 15 cest, na nákladech se díky ní ušetřilo přes 8 milionů korun,“ uvedl.

„Potřebovali jsme podklady, který odpovídají skutečným požadavkům nízkokapacitních komunikací. Pro projektanty je to konečně návod, díky kterému nemusí stavbu zbytečně naddimenzovávat, ani obcházet směrnice, a který je zároveň transparentní nejen pro projektanty, ale i zhotovitele a investory,“ uvedl Ivan Beneš ze společnosti Ekostavby, která se podílela na vzniku metodiky a začala podle jejích návrhů jako první stavět.

Nový manuál z Mendelovy univerzity chce investorům cest – což jsou především města a obce, lesníci, stát, ale i soukromí investoři, nabídnout nástroj, který jim pomůže vyhodnotit nejlepší technologie a materiál za optimální cenu.

Nový software

S návrhy od září pomůže projektantům i investorům nový software, který rovněž vyvinuli výzkumníci na Mendelově univerzitě. „Software jim zásadně usnadní práci, po zadání všech kritérií vypočítá optimální způsob výstavby, tak aby cesta byla kvalitní, s nejlépe zvolenými materiály pro danou oblast, zároveň ale ekonomická a ekologická,“ vysvětlila Lenka Ševelová. Se svými kolegy vede školení, prostřednictvím kterých chce investory a projektanty s novou metodikou seznamovat. „Osvěta je velmi důležitá. Přáli bychom si také, aby se do budoucna pravidla stala pro stavbu a rekonstrukci nízkokapacitních vozovek závazná,“ dodala Ševelová.

Součástí osvěty je také experimentální lesní odvozní cesta Kuběnka, na které probíhá od roku 2012 testování únosnosti vozovky a různých metod zlepšení podloží za běžného zatížení dopravou při svozu dřeva.

Nejdůležitější rady pro investory

• Projektanta vybírejte nejen podle nejnižší ceny, ale také podle referencí – ověřte si, že má dostatečné zkušenosti z podobných realizovaných. Cena projektové dokumentace tvoří okolo 5 % hodnoty díla, ale má zásadní vliv na užitnou hodnotu díla.
• Pokud si nejste jistí výběrem, před realizací si nechte projekt posoudit od osoby s praxí výstavby komunikací
• Při realizaci si najměte technický dozor s praxí při výstavbě komunikací
• V projektové dokumentaci se zaměřte na: posouzení podloží (je to základ pro výstavbu vozovky), správnost navržení odvodnění, výškové osazení pláně vůči okolnímu terénu, návrhu vozovkových konstrukčních vrstev

Projekt optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací trval čtyři roky a je jedním z prvních výstupů 1. výzvy programu Alfa Technologické agentury ČR. Projekt realizovalo konsorcium sdružující Mendelovu univerzitu v Brně – Lesnickou a dřevařskou fakultu, GEOSTAR, spol. s.r.o., a Centrum dopravního výzkumu a Ekostavby Brno, a.s. Tým odborníků čítající osm lidí pokračuje i po ukončení projektu na přenosu výsledků projektu do praxe. Dvě projekční kanceláře - Regioprojekt Brno, s.r.o. a A.KTI, s.r.o. - již metodiku uplatňují, z pozice investora je průkopníkem krajské ředitelství Brno Lesy ČR, které letos zavedlo metodiku jako závaznou.

Ochranu duševního vlastnictví nové metodiky zajišťovalo Centrum transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně. Jde o specializované celoškolské pracoviště, které se stará o ochranu duševního vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zároveň zabezpečuje profesionální obchodní a partnerskou komunikaci univerzity s představiteli průmyslu.