ilustrační foto

Využití montovaných ocelových hal

Zejména ocelové konstrukce rámového typu jsou široce využívané zejména pro výrobní haly a sklady, ale také pro administrativní haly, prodejny či autosalony. Z ocelové konstrukce lze také velmi snadno a rychle vybudovat i tenisovou halu či tělocvičnu.

Ekonomičnost a dlouhá životnost ocelové konstrukce na straně jedné a výborné tepelně izolační vlastnosti na straně druhé zajišťují montovaným halám velkou konkurenční výhodu oproti průmyslovým budovám z jiných materiálů.

Opláštění ocelových konstrukcí

Ocelové haly se nejčastěji oplášťují ze sendvičových panelů, které v současnosti dosahují výborných izolačních i protipožárních vlastností. Technologie sendvičových panelů umožňuje rychlou, snadnou a bezchybnou montáž, rozmanité možnosti na estetické ztvárnění haly díky neomezené škále barev a různých profilací vnějšího plechu.  Na výsledný vzhled haly má také vliv způsob kladení panelů – vertikální či horizontální. Na výběr jsou panely různých tlouštěk, standardně jsou doporučovány panely tloušťky 100-120 mm, které zajistí příjemnou teplotu v zimě i v létě.

Sendvičové panely dosahují vysoké kvality, jsou trvanlivé, snadno omyvatelné a prakticky bezúdržbové. Díky těmto vlastnostem jsou také velmi vhodné pro využití v potravinářství, chladírenské haly a mrazírenské haly. U těchto hal je kladen největší důraz na hygienu, snadnou údržbu, nesmí se tam množit bakterie a plísně, toto ocelové haly opláštěné ze sendvičových panelů naprosto splňují.

Prosvětlení hal

Montované haly je možné prosvětlit buď střešními světlíky či okny. Zejména pro výrobní haly a sklady jsou doporučovány střešní hřebenové světlíky v kombinaci s bočními pásy plastových oken, které jsou ekonomické a dodají do haly maximální množství denního světla. U administrativních a prodejních hal jsou často využívané velké okenní výkladce někdy řešené z hliníku, které dodají punc luxusu. Stejně tak jako u autosalonů, které se řeší prosklenými hliníkovými fasádami pro exkluzivní vzhled haly.

Dispoziční řešení montovaných hal

Montované haly jsou nejčastěji řešené jako jednopodlažní u výrobních hal a skladů a dvoupodlažní u administrativních hal. Často jsou řešené I kombinovaně jako dvoupatrová administrativa s přilehlou výrobní halou. Při projekci je vždy kladen maximální důraz na ekonomické řešení ocelové konstrukce v kombinaci s požadavky investora na estetický vzhled haly.

V současné době montované haly představují díky výše zmíněným aspektům velmi výhodnou volbu pro nová firemní sídla a jejich provozovny.

 

Ing. Blanka Dostálová, UNIHAL s.r.o.

www.unihal.cz