Stavební průmysl v porovnání s jinými sektory podstatně více ovlivňuje stav životního prostředí a vývoj celé společnosti. Současně tak má i větší potenciál pozitivně ovlivnit udržitelný rozvoj společnosti při uplatnění optimalizačních přístupů v technologii, návrhu a managementu v rámci životního cyklu staveb, efektivního využívání progresivních materiálů a konstrukčních řešení, které následně vedou ke zkvalitňování výstavby budov.
Za jeden ze střípků celé mozaiky udržitelného rozvoje v oblasti stavebních materiálů pro výstavbu průmyslových podlah považuji dilataci Cosinus Slide® joint belgické firmy HCJ (Hengelhoef Concrete Joint). Tu u nás zastupuje firma Dilatace s. r. o. S jednatelem firmy, PhDr. Petrem Frýzem, jsme si měli možnost popovídat o novinkách v oblasti dilatací.

V čem vidíte slabá místa realizace průmyslových podlah?

Pokud chce mít investor kvalitní průmyslovou podlahu, tak by si měl prostřednictvím svého generálního dodavatele ohlídat všechny faktory, které ovlivňují její realizaci. Mezi nejvýznamnější, ale často velmi podceňované (především z důvodu ceny), patří dilatace. Dodavatelé průmyslových podlah ve valné většině případů automaticky použijí nejlevnější tradiční rovnou dilataci. Každá taková dilatace je však potencionálním zdrojem vážných problémů a následných dodatečných finančních investic do oprav podlah a vysokých nákladů na servis manipulační techniky. To platí o všech místech, kde je intenzivní provoz vysokozdvižných vozíků. Dilatací pod regály se toto samozřejmě netýká. :-)
Investor by měl být o tomto informován. To se ale neděje, protože generální dodavatel nebo dodavatel podlahy má strach, že po něm investor bude chtít namontovat dilatace Cosinus, ale v rámci finančního balíčku, který již mají s investorem domluvený.

Ekonomická varianta sinusové dilatace e-SlideZ jakého důvodu dochází u přímých dilatací k problémům a proč jsou slabým místem podlah?

Všechny tradiční rovné dilatace a samozřejmě všechny pouze proříznuté smršťovací spáry představují v průběhu relativně krátké doby slabá místa průmyslových podlah především v souvislosti s přejížděním manipulační techniky (vysokozdvižných vozíků atp.) s nákladem. Evropská norma EN 1991-1-1 pracuje se zatížením koly v rozmezí od 13 kN do 85 kN. Norma předpokládá také plochu kontaktu kol s povrchem o velikosti 20 × 20 cm, což odpovídá vzduchovým pneumatikám. U těchto jsou kontaktní tlaky a jim odpovídající nárazy na lineární profil malé či zanedbatelné. Ve skutečnosti se však používají malá tvrdá kolečka ze syntetických materiálů, která nejsou do evropské normy zahrnuty. Ta pak způsobují u lineárních profilů těžké nárazy, kterými dochází k poškození podlahy, dilatačního spoje i vozíku samotného (koleček a ložisek) včetně převáženého nákladu citlivého na otřesy (elektronika, přístroje, chemikálie atp.). Vibrace a otřesy mají rovněž negativní vliv na zdraví obsluhy vozíku.

Řešením je dilatace Cosinus Slide® joint, jejíž slogan zní „podlaha se stává dilatací a dilatace se stává podlahou. Jak tomu máme rozumět?

Při přejezdech dilatací ­Cosinus Slide® joint je přenos zatížení bezhlučný, ale zejména, bez ohledu na rychlost vysokozdvižných vozíků a tvrdost jejich koleček, nevznikají žádné vibrace a otřesy. Díky typickému geometrickému tvaru vrchní a spodní části této dilatace vzniká v prostřední části podlahy druhý sinusový tvar, který umožňuje „kluzný“ přenos zatížení. Při smršťování (vysychání) betonu se v podlaze s dilatací Cosinus Slide® joint nad sebou vytvoří po obou stranách dilatace vertikální, šachovnicově uspořádané, malé železobetonové konzole, které se po sobě posouvají a přenášejí zatížení. Zatížení je tak přenášeno samotnou podlahou a nikoli dilatačními spoji. Tato technologie, umožňující posouvání obou podlahových desek vůči sobě (horizontální dilataci), zároveň brání pohybu těchto dvou podlahových celků ve svislém směru. Podlaha tedy fakticky přejímá funkci samotné dilatace.
Není to žádný zázrak. Je to dáno geniální konstrukcí dilatace ­Cosinus Slide® joint. Tady bych chtěl zdůraznit, že zatím žádná, opravdu žádná dilatace od ostatních výrobců to neumí!!! A díky patentu to asi jen tak brzy ne­dokáže.

Křížení dilatace Cosinus Slide® jointJaké výhody dilatace nabízí pro samotné investory/pronajímatele?

Kolem dilatací Cosinus Slide® joint nevznikají žádné praskliny, odpadají tak nákladné a složité opravy, omezení provozu, což vede ke zvýšení životnosti podlahy. Při přejíždění dilatačních spár již nedochází k žádným otřesům, a tak je vyloučeno poškození převáženého zboží. Výrazně méně se opotřebovávají namáhané součásti manipulační techniky jako jsou kolečka a ložiska, čímž se snižuje potřeba jejich drahých oprav. Jen na úsporách za kolečka vysokozdvižných vozíků se investice vrátí za méně než 1 rok. Výměna koleček na jednom vozíku stojí ročně 750 eur. Použití dilatací ­Cosinus Slide® joint je velmi ekologické. Ubývá počet poškozených dílů u manipulační techniky a prodlužují se jejich servisní intervaly. Montáž je velmi snadná a nenáročná. Navíc lze v řadě případů při použití dilatací Cosinus Slide® joint snížit tloušťku betonové podlahy o 1 až 2 centimetry. Naše firma provádí v této souvislosti bezplatný výpočet. Přejíždění těchto dilatací je i pro obsluhu vozíků zdravotně nezávadné, protože je bezhlučné a naprosto bez vibrací.
Velmi důležitou roli pro pronajímatele hraje fakt, že díky této dilataci nemusí omezovat nájemce, kteří potřebují upravit rozmístění regálů např. ve skladovací hale. Regály je totiž možné kotvit i v těsné blízkosti dilatace či v extrémních případech přímo do ní!

Daří se vám přesvědčit investory o tomto typu dilatace na úkor levnějších rovných dilatací?

Pokud se dostaneme přímo k investorovi, tak většinou ano. Problém je však v tom, že většina generálních dodavatelů a realizátorů průmyslových podlah se snaží snižovat či lépe řečeno optimalizovat svoje náklady na stavbu. Proto velmi zřídka informují investora o dilataci Cosinus Slide® joint. Důvod je velmi prostý. Pramení z obavy, jak již jsem dříve zmínil, že investor po nich bude tuto dilataci chtít, a to v rámci již dohodnutého (stávajícího) finančního balíčku. Osobně vím o několika takovýchto případech. Na druhou stranu se nám však stalo, že realizátor podlahy nahradil na vlastní náklady na místech, která jsou extrémně namáhaná pojezdem vysokozdvižných vozíků, přímou dilataci tou naší cosinovou.

 

Na začátku roku jste představili novou dilataci e-Slide Joint. V čem vidíte její největší benefity?

Nová dilatace e-Slide je vhodná pro podlahy do výšky 200 mm. To je převážná většina realizovaných průmyslových podlah v logistických areálech u nás. Nabízí takzvaných „5e“ výhod. Je ekonomická (vynikající poměr cena/výkon), ergonomická (1 ks dilatace váží méně než 25 kg, což není moc pro 1 osobu), ekologická (nižní hmotnost = menší spotřeba oceli – optimalizovaná přeprava a redukce CO2), efektivní (patentovaný kluzný efekt vede k provozu bez vibrací a větší efektivitě práce s vozíky), environmentální (potřeba údržby vozíků i podlahy se snižuje, což šetří čas, peníze i životní prostředí).
Tato dilatace má 2 obrovské výhody pro investora. První výhodou je, že je funkčně naprosto srovnatelná s dilatací Cosinus Slide® joint, neboť její zatížitelnost se pohybuje oproti ní v rozmezí ±15 %. Investor však více ocení její druhou výhodu, kterou je nízká cena. Ta je oproti standardní dilataci Cosinus Slide® joint o třetinu nižší. Zde bych chtěl zdůraznit, že každá z napodobenin našich dilatací má vyšší cenu, než naše dilatace e-Slide.

V jakých projektech bychom mohli nalézt vaše dilatace?

U nás a na Slovensku byste mohli naše dilatace vidět v projektech průmyslových podlah u investorů jako např. Volkswagen, Škoda, Jaguar Land Rover, Barum Continental, Deichmann, Dhollandia, CTP, HOPI, Ahold. Ve světě byly použity v projektech firem Boeing, Toyota, IKEA, CocaCola, Amazon, Audi, DHL a řady dalších světoznámých firem.

Zničená přímá dilatace a kolečko vysokozdvižného vozíkuCo byste chtěl říci závěrem?

Rád bych ještě upozornil čtenáře a odborníky na to, že naše dilatace jsou permanentně testovány, což žádný jiný výrobce nedělá. Současnou podobu dilatace ­Cosinus Slide® joint určilo více než 200 praktických testů, které byly postupně prováděny, a při nichž byla dilatace průběžně zdokonalována. Belgická firma ­Hengelhoef ­Concrete Joint (HCJ) je jediným výrobcem dilatací do průmyslových podlah, který tyto testy provádí! Firma disponuje evropskými patenty, které jsou platné na 20 let. Na úplný závěr bych chtěl zdůraznit, že žádná napodobenina není a nikdy nemůže být 100% funkční stejně jako originál.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický