Dílčím faktorem, bohužel velmi často podceňovaným, bývají dilatace. Jejich cena je jen nepatrným zlomkem celkové ceny podlahy, ale přitom jejich schopnost na kolik zvládnou přenést zatížení, která je dána konstrukcí dilatace, rozhoduje o dlouhodobé a bezproblémové funkčnosti průmyslové podlahy.

Subdodavatelé průmyslových podlah ve většině případů automaticky použijí nejlevnější řešení, tj. tradiční rovnou dilataci, která však nesplňuje vysoké nároky na přenos dynamického zatížení způsobeného přejezdy čím dál rychlejších vysokozdvižných vozíků vybavených zejména tvrdými kolečky ze syntetických materiálů. Tato pak způsobují u lineárních profilů těžké nárazy, kterými dochází k poškození podlahy, dilatačního spoje i vozíku samotného (koleček a ložisek) včetně převáženého nákladu citlivého na otřesy (elektronika, přístroje, chemikálie atp.) „Přímé dilatace jsou potencionálním zdrojem vážných problémů a následných dodatečných finančních investic do oprav podlah a vysokých nákladů na servis manipulační techniky. Musíme si uvědomit, že dilatace je nedílnou součástí celé průmyslové podlahy a ta bude spolehlivě fungovat jen tehdy, pokud i dilatační spoje fungují spolehlivě,“ říká PhDr. Petr Frýz, jednatel společnosti Dilatace s. r. o., která u nás zastupuje belgickou firmu HCJ (­Hengelhoef Concrete Joint), světového inovátora v oblasti dilatací. Ti uvědomělejší investoři si zvolí nějaký typ sinusové dilatace, která určitým způsobem zvládne přenos dynamického zatížení. Žádná z nich však nezvládá přenos statického zatížení. Přitom skladovací regály jsou čím dál vyšší a těžší a také uličky mezi nimi se stále více zužují.

Dilatace Cosinus Slide® dokáží jako jediné na světě přenést nejen dynamické, ale i statické zatížení a nabízejí řadu výhod.
Při přejezdech dilatací Cosinus Slide® vysokozdvižnými vozíky je přenos zatížení bezhlučný a bez ohledu na jejich rychlost a tvrdost koleček nevznikají vibrace ani otřesy. Díky typickému geometrickému tvaru vrchní a spodní části této dilatace vzniká v prostřední části podlahy druhý sinusový tvar, který také umožňuje „kluzný“ přenos zatížení. Při smršťování (vysychání) betonu se v podlaze s dilatací Cosinus Slide® nad sebou vytvoří po obou stranách dilatace vertikální, šachovnicově uspořádané, malé železobetonové konzole, které se po sobě posouvají a přenášejí zatížení. Zatížení je tak přenášeno samotnou podlahou a nikoli dilatačními spoji. Tato technologie, umožňující posouvání obou podlahových desek vůči sobě (horizontální dilataci), zároveň brání pohybu těchto dvou podlahových celků ve svislém směru. Podlaha tedy fakticky přejímá funkci samotné dilatace díky geniální konstrukci dilatace Cosinus Slide®.

Kotvení skladovacího regálu vedle dilatace není problém


Výhody dilatací Cosinus Slide®
-    Nevznikají žádné praskliny, odpadají tak nákladné a složité opravy, omezení provozu, což vede ke zvýšení životnosti podlahy.
-    Při přejíždění dilatačních spár nedochází k žádným otřesům, a tak je vyloučeno poškození převáženého zboží.
-    Výrazně méně se opotřebovávají namáhané součásti manipulační techniky jako jsou kolečka a ložiska, čímž se snižuje potřeba jejich drahých oprav.
-    Montáž je velmi snadná a nenáročná. Navíc lze v řadě případů při použití dilatací Cosinus Slide® snížit tloušťku betonové podlahy o 1 až 2 centimetry. Firma HCJ provádí v této souvislosti bezplatný výpočet.
-    Přejíždění těchto dilatací je i pro obsluhu vozíků zdravotně nezávadné, protože je bezhlučné a naprosto bez vibrací.
-    Díky této dilataci nemusí pronajímatel omezovat nájemce, kteří potřebují upravit rozmístění regálů např. ve skladovací hale. Regály je totiž možné kotvit i v těsné blízkosti dilatace či v extrémních případech je postavit přímo na ni!

Případová studie: dánský developer logistických parků Verdion se rozhodl pro Cosinus Slide® joint
Společnost Verdion je realitní investor, developer a správce aktiv, který se zaměřuje na průmyslový a logistický sektor v rámci celé Evropy. Prostřednictvím své činnosti nabízí špičková technická řešení pro velké maloobchodní, výrobní a logistické společnosti.
Verdion v uplynulé době investoval do nového moderního logistického parku, který se nachází v dánském Allerød Kommune, cca 25 minut severovýchodně od centra Kodaně poblíž farmaceutického sektoru Northern Zealand a dalších průmyslových budov. Celková plocha distribučního centra je 26 000 m2. Tento developer se neustále snaží dosáhnout na nejvyšší standardy kvality ve všech oblastech svého podnikání. Volba dilatací Cosinus Slide® pro ­bezesparé podlahové desky v distribučním centru iPark Kodaň je toho jasným důkazem. S optimálním návrhem průmyslové podlahy developerovi pomohl výrobce dilatací Cosinus Slide®, belgická firma ­Hengelhoef Concrete Joints (HCJ). Nedílnou součástí práce byla také kontrola kvality montáže spojů týmem HCJ. Výsledkem této spolupráce je, že developer i jeho zákazníci budou mít do budoucna absolutně bezpečnou podlahu, o kterou se nebudou muset téměř vůbec starat.


Díky kontinuálnímu systému přenosu zatížení dilatace Cosinus Slide® má použité řešení tyto výhody:
-    Bylo možné snížit tloušťku podlahy ze 180 mm na 160 mm.
-    Investor ušetřil na realizaci podlahy cca 10 000 eur.
-    V budoucnu se sníží náklady na údržbu podlahy i vysokozdvižných vozíků.

Developer: Verdion
Generální dodavatel: Dansk Halentreprise
Dodavatel podlahy: Proreco

Správná investice vedoucí k nejnižším celkovým nákladům na vlastnictví
Fakt, že volba dilatace Cosinus Slide® v konečném důsledku vede k nejnižším celkovým nákladům na vlastnictví, potvrzuje i další příklad, kdy pracovníci firmy HCJ zpracovali pro developera působícího v ČR tři varianty použití dilatací s různými tloušťkami betonových desek u plánovaného projektu logistického parku o celkové rozloze 60 000 m2. V tabulce níže se pro snadnější pochopení počítá jen s cenou betonu a dilatací (v rastru 24 × 24 m) pro realizaci podlahy. V ceně nejsou zahrnuty další náklady jako izolace, drátky, práce atp.
Z tabulky vyplývá, že při stejné metráži použitých dilatací a průměrné ceně za 1 m3 betonu 2400 Kč vyjde celková cena (dilatace + beton) na 32 088 632 Kč v případě použití standardní sinusové dilatace (tloušťka betonu 18 cm), 32 502 820 Kč v případě použití sinusové dilatace Cosinus Slide® 160/215 (tloušťka betonu 17 cm / celková úspora betonu 600 m3), 30 225 232 Kč v případě použití dilatace Cosinus Slide® 115/160 (tloušťka betonu 16 cm / celková úspora betonu 1200 m3). Pokud se tedy investor rozhodne použít kosinusovou dilataci, která dovoluje snížit tloušťku betonové desky o 2 cm (na 16 cm), bude celková finanční úspora takového řešení 1 863 400 Kč. Pokud by investor zvolil řešení s dilatací Cosinus Slide® a snížením tloušťky betonové desky o 1 cm (na 17 cm), bude toto řešení o 414 188 Kč dražší, ale v celkové ceně průmyslové podlahy je toto navýšení zanedbatelné a činí v tomto případě jen něco málo přes 1 %. Pokud bychom navýšení porovnali s cenou kompletní stavby, jde o naprosto „neviditelnou“ částku vzhledem k benefitům, které toto řešení nabízí pro všechny zainteresované strany do budoucna. Z tabulky dále vyplývá, že díky snížení tloušťky betonové desky dramaticky šetříme přírodu, když při výrobě cementu potřebného pro výrobu betonu, do ovzduší nevypustíme dalších 126 t resp. 252 t CO2.
Kdybychom navíc při použití dilatace Cosinus Slide® upravili jejich rozvržení z 24 × 24 m na
24 × 30 m, což tato dilatace dovoluje, a snížili tak jejich metráž, dostaneme se tímto opatřením v obou případech pod cenu standardních dilatací, které vyžadují tloušťku betonu 18 cm a rastr dilatací 24 × 24 m.
Ve světě byly tyto dilatace použity například v projektech firem Boeing, Toyota, IKEA, ­CocaCola, Amazon, Audi, DHL, v ČR a SR můžete tyto dilatace nalézt např. ve firmách Volkswagen, Škoda, Jaguar Land Rover, ­Deichmann, Panattoni, Dhollandia, CTP, ­HOPI, Ahold či Barum Continental.

S využitím podkladů HCJ
Ing. Jiří Zahradnický