Nejenom vnější fasáda, ale především vnitřní prostory získají nový vzhled, respektující však historické odkazy a zároveň umožňující využití moderní technologie. Po zpřístupnění všech prostor budou moci návštěvníci zhlédnout bohaté sbírky Národní galerie z období 19. století, případně posedět v galerijní kavárně, či obdivovat malebné střechy a uličky Malé Strany z jižní terasy.

Nedílnou součástí stavebních úprav byly práce spojené s kompletní  výměnou, resp. renovací původních dřevěných podlah. Bohaté prostorové členění i funkční určení jednotlivých prostor, místností a sálů vyústilo k nebývale rozmanité skladbě položených dřevěných podlah – od klasického vzoru pokládky na řemen či stromeček, přes vídeňské čtverce až po intarzované dřevěné kazety s osmiúhelníkovými a meandrovými vzory. Tuto variabilní škálu nově položených dřevěných podlah doplňují ještě podlahy prkenné ze smrkového dřeva.

Samozřejmě, každá ze zmíněných dřevěných podlah vyžadovala individuální přístup při pokládce a povrchové úpravě. Tak například klasické dubové vlysy položené na tradiční řemen, resp. stromeček, byly k podkladu tvořeného povrchově přebroušenými OSB deskami lepeny jednokomponentním polyuretanovým parketovým lepidlem UZIN MK 95, naproti tomu vídeňské čtverce a intarzované dřevené parkety na pero/drážka byly k podkladovými OSB deskám připevněny vruty.
Vzhledem k nutnosti vedení rozsáhlé rozvodové kabeláže a technologických sítí byly zkonstruovány zdvojené podlahy s vrchní vrstvou ze zmíněných OSB desek. Tyto desky pak tvořily vlastní podklad pro pokládku dřevěných podlah ať toho či onoho zmíněného typu.
Ve třech místnostech o celkové ploše přes 150 m2 budou moci návštěvníci galerijních expozic obdivovat jak vystavená díla umělecká, tak i dílo řemeslné: intarzované podlahy budou jistě požitkem pro oko znalce i laika. Možná, že i v případě těchto podlah by si zasloužilo vyvěsit informační štítek o tomto díle: „Původní podlaha, která byla podle všech dostupných informací převezena koncem dvacátých let minulého století z Protivínského zámku a jejíž stáří je odhadováno na cca 120 - 140 let, byla v rámci rekonstrukce kompletně rozebrána, jednotlivé segmenty odborně zrestaurovány, repasovány a případné neopravitelné části zcela nově vyrobeny v podobě dokonalých replik. Stejný postup byl zvolen i v místnostech s původními vídeňskými čtverci na celkové ploše přes 450 m2. Intarzované parkety jsou dokonalou a harmonickou skládačkou z různých dřevin, jako např. třešeň, ořech, javor, dub, palisandr či merbau“.

Tak jako byla rozmanitá pokládka a vzorování položených podlah, tak také byla zvolena jejich rozmanitá povrchová úprava, která však nese společné označení: parketové laky PALLMANN.

Vlastnímu lakování předcházelo několikastupňové broušení od hrubého základního přes střední až po finální jemné broušení. Mezikrokem v průběhu broušení dřevěných podlah bylo tmelení spár výrobkem Pallmann ­UNIKITT. V případě intarzovaných parket byl zvolen systém základního laku Pallmann ­ALLBASE, aplikovaného válečkem ve dvou vrstvách s následným nanesením disperzního vrchního laku Pallmann PALL-X 96. S ohledem na předpokládané vysoké zatížení prostor byl systém doplněn o dvě finální vrstvy dvousložkového vrchního laku na vodní bázi ­Pallmann PALL-X 98 s mezibrusem.

Rovněž v případě dubových vídeňských čtverců, formátu 58 x 58 cm, bylo při jejich lakování postupováno obdobným způsobem. Jak již bylo výše uvedeno, původní dřevěné podlahy byly kompletně demontovány a restaurovány. V případě nutnosti byly vytvořeny dokonalé repliky, které jsou od originálních dílců prakticky k nerozeznání. Budoucím návštěvníkům však můžeme prozradit, že původní parkety jsou položeny ve středu místností a nové po jejich obvodu. Jediný patrný rozdíl je v jejich tmavém (původní) a světlém (nové) barevném odlišení, které ve svém výsledku podtrhuje celkový výraz podlah.
V našem výčtu nesmíme zapomenout ani na klasické dubové vlysy, které byly opatřeny základním lakem Pallmann PALL-X 325 a vrchním lakem Pallmann PALL-X NANO. Smrková prkna byla po dokonalém přebroušení a základním lakování opatřena vrchním dvousložkovým lakem Pallmann SH 81 v jedné vrstvě s následnými třemi vrstvami Pallmann PALL-X 98.

Již dnes je zcela zřejmé, že po otevření Salmovského paláce veřejnosti a zpřístupnění výstavních expozic neujdou realizované dřevěné podlahy pozornosti návštěvníkům. Nebudou však konkurentem uměleckým dílům, ale důkazem řemeslné zručnosti a profesionality našich dnešních parketářských mistrů, kteří si ani v nejmenším nezadají se svými dávnými předchůdci.

Investor:
Národní galerie, Praha

Generální dodavatel stavby:
Konstruktiva Konsit a.s.

Hlavní dodavatel podlahářských a parketářských prací:
Podlahy Drápalík, Chrudim

Subdodavatelé parketářských prací:
Martin Sukup – Parketové podlahy, Velká nad Veličkou
Alfa Design s.r.o., Chrudim
Deba Bohemia s.r.o., Jablonec nad Nisou

Výrobce replik historických parket:
Marián Hulec – Zuma Parket, Praha

Dodavatel podlahové stavební chemie a parketových laků:
UZIN s.ro., Praha, www.uzin.cz

Produkty:
parketové lepidlo UZIN MK 95, parketový tmel Pallmann UNIKITT,
parketové laky: Pallmann ALLBASE, PALL-X 325, SH 81, PALL-X 96,     PALL-X 98
a PALL-X NANO