V první řadě jsou to však nevyhnutelné objemové změny, které probíhají v důsledku procesu vysychání betonu. Při něm uniká voda z betonu do okolí a dochází ke smršťování betonu (může se pohybovat od 0,3 do 0,5 mm/m). Toto smršťování pak musí převzít dilatace. Pokud se dilatace neprovede, tak začne podlaha praskat a objeví se trhliny. Klasické typy dilatací – rovné (přímé) a samozřejmě všechny pouze proříznuté spáry představují v průběhu relativně krátké doby slabá místa průmyslových podlah, a to především v souvislosti s přejížděním manipulační techniky.
Toho si byla velmi dobře vědoma i belgická firma ­Hengelhoef Concrete Joint (HCJ), kterou u nás zastupuje firma ­Dilatace s. r. o. Společnost HCJ přišla s ­řešením, jak eliminovat negativní ­vlivy, které vznikají při přejíždění rovných dilatací. Nejprve přišla na trh se sinusovou dilatací SINUS SLIDE®, která řeší přenos zatížení tak, že při přejíždění těchto dilatací nevznikají žádné otřesy a ani žádné vibrace. Následně tuto dilataci ještě vylepšila a uvedla na trh dokonalejší verzi v podobě dilatace ­COSINUS SLIDE®, která kombinuje řešení SINUS SLIDE® s unikátní technologií ­naprosto rovnoměrného přenosu ­zatížení na podlahu bez kotevních trnů.
Dilatace Cosinus Slide® joint je jediná, zcela unikátní dilatace s dvojitým „kluzným“ účinkem na kola a zatížení.
První kluzný účinek už měla i dilatace Sinus Slide®, ale druhý kluzný účinek má pouze Cosinus Slide® joint – výsledek testování.


PODLAHA SE STÁVÁ DILATACÍ / DILATACE SE STÁVÁ PODLAHOU

První „kluzný“ účinek

Při přejezdech dilatací Cosinus Slide® joint je přenos zatížení bezhlučný, ale především, bez ohledu na rychlost vysokozdvižných vozíků a tvrdost jejich koleček, nevznikají žádné vibrace a otřesy. To dokládá cerifikát od organizace ­Sirris, driving industry by technology.

Druhý „kluzný“ účinek

Díky typickému geometrickému tvaru vrchní a spodní části dilatace Cosinus Slide® joint vzniká v prostřední části podlahy druhý sinusový tvar, který umožňuje „kluzný“ přenos zatížení. Při smršťování (vysychání) betonu se v podlaze s dilatací ­Cosinus Slide® joint nad sebou vytvoří po obou stranách dilatace vertikální, šachovnicově uspořádané, malé železobetonové konzole, které se po sobě posouvají a přenášejí zatížení. Zatížení je tak přenášeno samotnou podlahou a nikoli dilatačními spoji. Tato technologie, umožňující posouvání obou podlahových desek vůči sobě (horizontální dilataci), zároveň brání pohybu těchto dvou podlahových celků ve svislém směru. Podlaha tedy fakticky přejímá funkci samotné dilatace.

Jednoduché spojování jednotlivých dílů dilatace Cosinus Slide® joint.


Hlavní benefity dilatace Cosinus Slide® joint


Oproti klasickým rovným dilatacím do průmyslových podlah přináší jejich unikátní zdvojená sinusová konstrukce, která je chráněna evropskými patenty, investorovi řadu výhod, a to včetně finančních.
Kolem dilatací Cosinus Slide® joint nevznikají žádné praskliny, čímž odpadají nákladné a složité opravy podlah a problémy s tím spojené, jako je například omezení provozu apod., což vede k výraznému zvýšení životnosti podlahy.
Při přejíždění dilatačních spár se zabudovanou dilatací Cosinus Slide® joint již nedochází k žádným otřesům a vibracím, čímž je jednou provždy vyloučeno poškození převáženého zboží. To je zvláště důležité při přepravě zboží, které je citlivé na vibrace, jako jsou např. elektronické součástky a zařízení, přístroje, chemikálie apod.
Absence otřesů a vibrací s sebou nese další podstatný benefit. Výrazně méně se opotřebovávají namáhané součásti manipulační techniky jako jsou kolečka, ložiska, elektronika apod. Tím se samozřejmě výrazně snižuje potřeba jejich drahých oprav, což ve výsledku uživateli přináší každoroční značnou úsporu finančních prostředků. Jen na úsporách za kolečka vysokozdvižných vozíků se investice vrátí za méně než 1 rok.
Použití těchto dilatací má i významný ekologický dopad. Ubývá totiž počet poškozených dílů u manipulační techniky a zároveň se prodlužují jejich servisní intervaly.
Použitím dilatací Cosinus Slide® joint lze optimalizovat betonovou podlahu – snížit její tloušťku, redukovat množství spár (dilatačních i smršťovacích), efektivněji rozmístit regály. V této souvislosti naše firma provádí bezplatný výpočet.
Montáž dilatace Cosinus Slide® joint je velmi snadná a nenáročná.
Komfort při přejíždění těchto dilatací je z hlediska zdraví prospěšný i pro samotnou obsluhu manipulační techniky. Zaměstnavatel přitom naplňuje požadavky Evropské směrnice 2002/44/EG týkající se vlivu vibrací na lidský organismus a zároveň šetří finanční prostředky na zbytečné vyplácení nemocenské.

Ukázka stavu dilatace po více jak 9 letech intenzivního provozu v distribučním centru firmy Toyota v Belgii.


Světové i tuzemské referenční projekty


Dilatace Cosinus Slide® joint byly použity v celé řadě projektů po celém světě pro ty nejzvučnější firmy jako například Toyota, Audi, GM, Scania, Boeing, CocaCola, Amazon, DHL, IKEA, ­Caterpillar, REWE, Adidas, Bridgestone, ­Walmart a řada dalších.
Mezi naše významné odběratele v České a Slovenské republice patří kupříkladu Volkswagen, ŠKODA, Porsche, Jaguar Land Rover, Ahold, Barum Continental, Deichmann, Dhollandia atd.

Unikátní testování dilatací nemá ve světě obdoby

Dilatace Cosinus Slide® joint vznikla pomocí složitých výpočtů. Její současnou podobu určilo více než 200 praktických testů, které byly postupně prováděny, a při nichž byla dilatace průběžně zdokonalována. Belgická firma Hengelhoef Concrete Joint (HCJ) je jediným výrobcem dilatací do průmyslových podlah, který tyto testy provádí!
Firma disponuje evropskými patenty, které jsou platné na 20 let. Nutno dodat, že jakékoliv napodobeniny od ostatních výrobců budou vždy nedokonalé!!!

Ukázka stavu dilatace v distribučním centru Toyota po 9 letech

Po devíti letech bezproblémového fungování dilatace v distribučním centru firmy Toyota v belgickém Diestu obdržela firma pozitivní hodnocení od facility managera Toyoty, který vyjádřil spokojenost s dilatací, která je i po devíti letech intenzivního provozu, kdy je dennodenně pojížděna vysokozdvižnými vozíky s těžkými náklady, stále v perfektním stavu.

DILATACE s. r. o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
e-mail: dilatace@dilatace.eu, www.dilatace.eu