Pokud si investor přeje realizovat kvalitní průmyslovou podlahu, měl by si prostřednictvím svého generálního dodavatele ohlídat všechny faktory, které ovlivňují její realizaci. Mezi ­nejvýznamnější faktory, bohužel ale velmi často podceňované především z důvodu ceny, patří dilatace. Dodavatelé průmyslových podlah ve většině případů automaticky použijí nejlevnější řešení, tj. tradiční rovnou dilataci.
„Každá přímá dilatace je potenciálním zdrojem vážných problémů a následných dodatečných finančních investic do oprav podlah a vysokých nákladů na servis manipulační techniky. To platí o všech místech, kde je intenzivní provoz vysokozdvižných vozíků. Investor by měl být o tomto informován, což se ale neděje. Ptáte se, z jakého důvodu? Protože generální dodavatel, resp. dodavatel podlahy má strach z toho, že by investor po něm mohl chtít nainstalovat kvalitní dilatace Cosinus, leč v rámci finančního balíčku, který již má s investorem domluvený,“ přibližuje problematiku PhDr. ­Petr Frýz, jednatel společnosti ­Dilatace s. r. o., která u nás zastupuje belgickou firmu HCJ (­Hengelhoef ­Concrete Joint), světového inovátora v oblasti dilatací.

Levnější dilatace e-Slide a jedna z jejích napodobenin


Vývoj dilatací průmyslových podlah

Před rokem 1980 se při realizaci průmyslových podlah používaly proříznuté smršťovací spáry. Od 80. let se postupně přešlo na tradiční přímé dilatace. V roce 2007 vyvinula firma HCJ sinusovou dilataci. O pět let později v roce 2012 doplnila své produktové portfolio o dilataci kosinusovou, která nebyla doposud technologicky překonána a v současné době patří k tomu nejlepšímu, co trh v oblasti dilatací nabízí.

Statické a dynamické zatížení hraje důležitou roli pro výběr dilatace

Odborníci společnosti HCJ odhadují, že až 70 % průmyslových podlah je v současné době špatně naprojektováno a přenos statického i dynamického zatížení není řešen dostatečně. Pouze malá část projektů průmyslových podlah bere vážně kvalitativní parametry dilatací a zahrnuje ji do svých výpočtů. Většina projektů však u dilatací pouze předpokládá neměnnou míru přenosu zatížení.
Obecně platí, že nejkritičtější statická zatížení průmyslových podlah pocházejí z regálů, kdy jsou tyto umístěny zády k sobě. Tento problém je stejný také pro dilatace a často rozhoduje o konečném výsledku průmyslové podlahy. Vysoce výkonná dilatace je mnohem více než jen její efektně vypadající vlnitý tvar. U statického zatížení je nejdůležitější přenášet zatížení a souběžně omezovat deformace!
Dynamické zatížení bere v potaz každodenní přejezdy manipulační techniky přes dilatační spoje, kdy jsou převáženy tisíce tun zboží. Velkou výzvou je přenést tato zatížení z jedné betonové desky na druhou co nejúčinněji. Uvědomme si, že dilatace je nedílnou součástí průmyslové podlahy. Jedině tehdy, když tyto spoje fungují spolehlivě, může být spolehlivá i celá podlaha!

Montáž ekonomické varianty sinusové dilatace e-Slide


Problémy přímých dilatací = slabá místa průmyslových podlah

Tradiční rovné dilatace a samozřejmě všechny pouze proříznuté smršťovací spáry představují v průběhu relativně krátké doby slabá místa průmyslových podlah především v souvislosti s přejížděním manipulační techniky (vysokozdvižných vozíků atp.) s nákladem. Evropská norma EN 1991-1-1 pracuje se zatížením koly v rozmezí od 13 kN do 85 kN. Norma předpokládá také plochu kontaktu kol s povrchem o velikosti 20 × 20 cm, což odpovídá vzduchovým pneumatikám. U těchto jsou kontaktní tlaky a jim odpovídající nárazy na lineární profil malé či zanedbatelné. Ve skutečnosti se však používají malá tvrdá kolečka ze syntetických materiálů, která nejsou do evropské normy zahrnuta. Ta pak způsobují u lineárních profilů těžké nárazy, kterými dochází k poškození podlahy, dilatačního spoje i vozíku samotného (koleček a ložisek) včetně převáženého nákladu citlivého na otřesy (elektronika, přístroje, chemikálie atp.). Vibrace a otřesy mají rovněž negativní vliv na zdraví obsluhy ­vozíku.

Dilatace Cosinus Slide® – podlaha se stává dilatací a dilatace se stává podlahou

Při přejezdech dilatací ­Cosinus Slide® je přenos zatížení bezhlučný, ale zejména, bez ohledu na rychlost vysokozdvižných vozíků a tvrdost jejich koleček, nevznikají žádné vibrace a otřesy. Díky typickému geometrickému tvaru vrchní a spodní části této dilatace vzniká v prostřední části podlahy druhý sinusový tvar, který umožňuje „kluzný“ přenos zatížení. Při smršťování (vysychání) betonu se v podlaze s dilatací Cosinus Slide® nad sebou vytvoří po obou stranách dilatace vertikální, šachovnicově uspořádané, malé železobetonové konzole, které se po sobě posouvají a přenášejí zatížení. Zatížení je tak přenášeno samotnou podlahou a nikoli dilatačními spoji. Tato technologie, umožňující posouvání obou podlahových desek vůči sobě (horizontální dilataci), zároveň brání pohybu těchto dvou podlahových celků ve svislém směru. Podlaha tedy fakticky přejímá funkci samotné dilatace. Není to žádný zázrak, je to dáno geniální konstrukcí dilatace Cosinus Slide®.

Křížení dilatace Cosinus Slide® joint


Výhody dilatace Cosinus Slide® pro investory a pronajímatele

Kolem dilatací Cosinus Slide® nevznikají žádné praskliny, odpadají tak nákladné a složité opravy, omezení provozu, což vede ke zvýšení životnosti podlahy. Při přejíždění dilatačních spár již nedochází k žádným otřesům, a tak je vyloučeno poškození převáženého zboží. Výrazně méně se opotřebovávají namáhané součásti manipulační techniky jako jsou kolečka a ložiska, čímž se snižuje potřeba jejich drahých oprav. Jen na úsporách za kolečka vysokozdvižných vozíků se investice vrátí za méně než 1 rok. Výměna koleček na jednom vozíku stojí ročně přibližně 750 eur. Použití dilatací Cosinus Slide® je velmi ekologické. Ubývá počet poškozených dílů u manipulační techniky a prodlužují se jejich servisní intervaly. Montáž je velmi snadná a nenáročná. Navíc lze v řadě případů při použití dilatací Cosinus Slide® snížit tloušťku betonové podlahy o 1 až 2 centimetry. Firma HCJ provádí v této souvislosti bezplatný výpočet. Přejíždění těchto dilatací je i pro obsluhu vozíků zdravotně nezávadné, protože je bezhlučné a naprosto bez vibrací. Velmi důležitou roli pro pronajímatele hraje fakt, že díky této dilataci nemusí omezovat nájemce, kteří potřebují upravit rozmístění regálů např. ve skladovací hale. Regály je totiž možné kotvit i v těsné blízkosti dilatace či v extrémních případech přímo do ní!

Dilatace e-Slide pro méně zatěžované podlahy

Dilatace e-Slide je vhodná pro méně zatěžované podlahy do výšky 200 mm. To je převážná většina realizovaných průmyslových podlah v logistických areálech u nás. Nabízí takzvaných „5e“ výhod. Je ekonomická (vynikající poměr cena/výkon), ergonomická (1 ks dilatace váží méně než 25 kg, což není moc pro 1 osobu), ekologická (nižší hmotnost = menší spotřeba oceli – optimalizovaná přeprava a redukce CO2), efektivní (patentovaný kluzný efekt vede k provozu bez vibrací a větší efektivitě práce s vozíky), environmentální (potřeba údržby vozíků i podlahy se snižuje, což šetří čas, peníze i životní prostředí).
Tato dilatace má 2 obrovské výhody pro investora. Je funkčně naprosto srovnatelná s dilatací ­Cosinus Slide®, neboť její zatížitelnost se pohybuje oproti ní v rozmezí ±15 %. Investor však více ocení její druhou výhodu, kterou je nízká cena. Ta je oproti standardní dilataci Cosinus Slide® o třetinu nižší. Žádná z napodobenin nejen že nedosahuje kvality dilatace e-Slide, ale nemůže konkurovat ani cenou.

Online kalkulátor přenosu zatížení zdarma – zvolte tu správnou dilataci pro Váš projekt!

Experty ze společnosti HCJ můžete požádat kdykoliv zdarma o kontrolu projektu, abyste měli jistotu, že jste si vybrali nejvhodnější dilataci pro váš projekt. V loňském roce navíc firma vyvinula unikátní Online kalkulátor přenosu zatížení, díky kterému je možné ověřit, jak bude dilatace fungovat ve vašem vlastním projektu. Požádejte o vaše osobní přihlašovací údaje do online kalkulátoru ještě dnes a vyzkoušejte si sami, jak funguje!

Referenční projekty HCJ v ČR i ve světě

V České republice a u našich východních sousedů se firmě podařilo dodat dilatace do projektů průmyslových podlah u investorů jako např. Volkswagen, Škoda, Jaguar Land Rover, ­Deichmann, ­Dhollandia, Panattoni, CTP, ­HOPI, Ahold nebo Barum Continental, jejíž manažer spočítal, že díky dilataci ­Cosinus Slide® firma výrazně každým rokem šetří na údržbě, opravách a výměnách koleček vysokozdvižných vozíků.
Ve světě byly tyto dilatace použity v projektech firem Boeing, Toyota, IKEA, CocaCola, Amazon, Audi, DHL a celé řady dalších světoznámých firem.

S využitím podkladů HCJ
Ing. Jiří Zahradnický