Cihelna Novosedly, která pro výrobu těchto cihel využívá lokální surovinu z místního hliniště denně vyrobí 25 až 30 tisíc produktů, přičemž právě 2/3 z nich tvoří cihly plněné minerální vatou. Zbytek výroby tvoří cihly pro jednovrstvé zdivo s obchodním názvem Porotherm EKO+Profi, které jsou na náš trh dodávány bez izolační výplně. Jak nám řekl při naší návštěvě ředitel zdejšího závodu, pan Jakub Šafář, „Od roku 2015 se řadí cihelna v Novosedlech mezi čtyři závody na světě v rámci koncernu Wienerberger, které disponují technologií pro výrobu cihel plněných minerální vatou. Jsme jedni z mála výrobců, kteří plní cihly minerální vatou, díky čemuž je cihla vyrobena čistě z přírodních, ekologických materiálů v souladu s požadavky na zdravý život uživatelů i udržitelnost životního prostředí. Modernizace plnící linky v roce 2019 pak reagovala na zvyšující se poptávku stavitelů po těchto moderních cihelných systémech, uzavírá Ing. Šafář.

Na naši otázku, proč stavět právě z cihel plněných minerální vatou a cihel Porotherm obecně nám výstižně odpověděla manažerka za značku Porotherm, paní Pavlína Jandová, když řekla: „Dům člověk staví jednou za život. Snažíme se proto investory přesvědčit, že volba robustního a staletími osvědčeného materiálu pro obvodové zdivo je klíčová. Řada lidí stále volí řešení s dodatečným zateplením, nicméně je prokázáno, že s našimi cihlami dokáží docílit vyššího tepelného odporu zdiva při jeho menší tloušťce již v jedné vrstvě zdiva. Mohou tak uspořit hned několik metrů čtverečních drahé vnitřní podlahové plochy. To spolu s tím, že na takto koncipované zdivo již není potřeba aplikovat dodatečný zateplovací systém se i při vyšší ceně cihly plněné minerální vatou určitě vyplatí, dodává paní Jandová.


A co říci závěrem?
Cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou jsou skutečně špičkovým produktem pro výstavbu rodinných domů. Disponují vynikajícími tepelně – izolačními vlastnostmi, které uživateli garantují minimální náklady na vytápění domu již v jedné vrstvě zdiva bez nutnosti zateplení, poskytují mu robustní konstrukční systém s dlouhodobou životností, vysokou požární odolnost, zvukovou neprůzvučnost, vynikající schopnost akumulace tepla a propustnost vodní páry. Veškeré tyto vlastnosti pak investorovi zaručují trvalý růst hodnoty nemovitosti i v průběhu dalších desetiletí.

Navíc se jedná o materiál, který je vyroben čistě z přírodních surovin, čímž je předurčen pro zdravý život a zdravé bydlení.

Ivo Románek