„V divadle Bolšoj teatr jsme instalovali kompletně novou techniku. Dříve byla na hlavním jevišti pouze jedna podlaha, nyní máme dvě: jednu pro opery a druhou pro baletní představení“, vysvětluje Katerina Novikova, tisková mluvčí divadla Bolšoj teatr.
Skrytě pracují v novém divadle i pomocníci ze Stuttgartu: V novém strojním vybavení jeviště je ­instalována řada energetických řetězů a mnoho kilometrů kabelů od společnosti Lapp Kabel. Jak k tomu došlo?

Bolšoj teatr měl být vybaven nejmodernější jevištní technikou, která se ale musela současně vejít do starých, památkově chráněných prostor. Jednalo se tedy o velkou výzvu. Proto byla dodávkou jevištní techniky pověřena společnost Bosch Rexroth AG, která je celosvětově jedním z předních specialistů na technologie pohonů a řízení. „Instalovali jsme strojní vybavení na míru, kromě toho jsme museli některé pohony i nově vyvinout“, říká Wolf-­Guido Patten, vedoucí projektu Bolšoj teatr u společnosti Bosch Rexroth.

Uvnitř budovy proběhla důkladná stavební rekonstrukce. Oblast jeviště byla zcela vybourána a byly vytvořeny nové prostory pro jevištní techniku. Jen jáma pod jevištěm je hluboká více než 20 metrů. Pro bezpečný provoz instalovala firma Bosch Rexroth více než 600 pohonů. Požadavkem přitom byly výkonné pohony, protože všechny změny musí probíhat bleskově. Tak například naviják musí zdvíhat břemena s hmotností až jedné tuny rychlostí až 1,8 metru za sekundu. Každé ze čtyř hlavních pódií váží 80 tun. Hydraulika strojovny pódií zajišťuje zdvih 16 metrů nahoru a dolů rychlostí 0,7 metrů za sekundu. Stejně důležitý je i výkon: Hydraulické pohony musí pracovat absolutně bez rázů a potichu. Přirozeně nesmí divák za chodu pohonů nic slyšet, protože hluk by zničil iluzi.

Kromě toho je možné jak hydraulická, tak i elektrická zařízení synchronně ovládat řízením jeviště. V jevištní věži jsou uloženy dekorace pro různá představení. Stlačením jediného tlačítka se tak octnou na scéně například kulisy 2. aktu opery Tosca. Tento proces musí probíhat absolutně bezpečně, protože zatímco nahoře se pohybují sem a tam dekorace, pod nimi na jevišti se zdržují umělci. Společnost Bosch Rexroth vyvinula pro tyto účely speciální řízení jeviště, které vysoké požadavky na bezpečnost splňuje. Dokonce je možné regulovat i rychlosti pohonů, protože umělci se nepohybují vždy stejně rychle.

Zajištěním spolehlivého propojení pověřila společnost Bosch Rexroth společnost Lapp Systems, podnik skupiny Lapp. Společnost Lapp Systems je specialistou na průmyslové high-tech systémy. V divadle Bolšoj teatr bylo instalováno sedm energetických řetězů pro pódia jeviště, čtyři řetězy pro pódium orchestru, po jednom řetězu pro orchestřiště a transportní pódium a 2x2 řetězy pro ovládací pult. Každé pódium je připojeno k „výkonu“ a „datům“ pomocí jednoho energetického řetězu. Všechna pódia se mohou pohybovat nezávisle na sobě. Pro silové rozvody byly použity především kabely ÖLFLEX® FD 820 H.
Díky izolaci žil i vnějšímu plášti bez obsahu halogenů jsou tyto kabely samozhášivé podle IEC 60332-1-2.
Tím je zabráněno nákladným opravám v důsledku tvorby kyselin v případě požáru. Tyto kabely jsou proto používány převážně ve veřejných budovách, kde je obzvláště nutné chránit osoby a věcné hodnoty. Použity byly rovněž i samozhášivé kabely ÖLFLEX® FD 90 a extrémně flexibilní silové kabely ÖLFLEX® SERVO pro napájení motorů.

V datových rozvodech zajišťují spolehlivý přenos informací vysoce flexibilní kabely UNITRONIC® FD CP (TP) a nízkofrekvenční datové kabely. Před rušivými vlivy jsou chráněny měděným stínicím opletem.

Ani tyto datové kabely neobsahují halogeny a jsou samozhášivé, kromě toho disponují i atestem UL/CSA. Bezpečné a spolehlivé síťové rozvody zaručuje vysoce flexibilní LAN-kabel ETHERLINE® FD P FC UL/CSA.

Všechny instalované kabely jsou obzvláště odolné. Tak například kabel ÖLFLEX® FD 820 H je navržen pro životnost až pět miliónů cyklů střídavých ohybů v energetickém řetězu. Použité řetězy pro pódia jsou dlouhé 18,64 metru a jsou koncipovány jako tzv. cikcak řetězy. To znamená, že se při zajetí skládají do speciálního úložného koše, který je podle ruských předpisů kompletně opláštěn děrovaným plechem a nalakován na černo.

Stejně jako jeviště je výškově nastavitelné i pó­dium orchestru. Řetězy jsou ale v tomto případě výrazně kratší, takže nebylo nutné použít speciální úložný koš. Guido Help, systémový inženýr u společnosti Lapp Systems a vedoucí oddělení systémů pro vedení energií: „Jsme velice hrdí na to, že se na perfektních dojmech z představení ve světoznámém divadle Bolšoj teatr podílejí nyní i naše značkové produkty a systémy.“

Společnost Bosch Rexroth AG je celosvětově jedním z předních specialistů na technologie pohonů a řízení. Pro více jak 500  000 zákazníků vznikají pod značkou Rexroth na míru šitá řešení v oblasti pohonů, řízení a pohybů.

Společnost LAPP KABEL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je součástí celosvětově působící skupiny Lapp. Majitelem skupiny je rodina Lapp a pracuje v ní více než 3000 zaměstnanců. Skupinu tvoří 41 distribučních a 15 výrobních firem. Centrála LAPP GROUP je v německém Stuttgartu. Svůj počátek datuje do roku 1959,  kdy zakladatel společnosti Oskar Lapp začal jako první na světě průmyslově vyrábět ovládací kabel a uvedl ho na trh pod názvem ÖLFLEX®. Během svého více než padesátiletého působení na vyspělých průmyslových trzích se stala značka ÖLFLEX® synonymem nejvyšší kvality vysoce flexibilních ovládacích kabelů, stejně jako skupina Lapp synonymem špičkového výrobce a dodavatele průmyslových kabelů a kabelového příslušenství vůbec.

Lapp Kabel s.r.o.
Bartošova 315, 765 02 Otrokovice
tel.: 573 501 011, fax: 573 394 650
e-mail: info@lappgroup.cz, www.lappgroup.cz