Oprava spočívala v rozšíření nosné konstrukce o chodníkové konzoly, zesílení konstrukce pomocí externí lepené výztuže a spřažené desky, sanace spodní stavby.

Popis mostu
Most 69-013 se nachází v centru města Vizovice v památkové zóně v blízkosti zámku. Byl postaven v roce 1938, tedy za tzv. "první republiky", a byl dimenzován na 22t strojní oračku.

Popis poruch mostu
Most byl ve velmi špatném stavu. Závady byly patrné jak na nosné konstrukci, tak i spodní stavbě. Historické zábradlí na mostě korodovalo, sloupky zábradlí byly ve vodorovném směru málo únosné.

Popis a způsob opravy
Vzhledem k nemožnosti vedení krátké objízdné trasy byla oprava prováděna po polovinách, tranzitní a těžká doprava byla odkloněna na objízdnou trasu.
Celková oprava mostu spočívala v:

- demolici mostního svršku
a chodníkového rozšíření
- zesílení a rozšíření nosné konstrukce
- provedení mostního svršku
- sanaci spodní stavby

Zesílení nosné konstrukce
Po odbourání mostního svršku bylo provedeno zesílení nosné konstrukce pomocí lepené externí výztuže. Na koncích trámů se zboku vyvrtaly otvory a přiložila se externí výztuž z pásoviny do epoxidového lepidla a pásoviny se na kraji šroubově spojily. V horní ploše desky byly osazeny spřahovací prvky Hilti.

Římsy, zábradlí
Povrch říms byl upraven raženým betonem s penetrací, simulující okolní zámkovou dlažbu chodníků. Zábradlí bylo z vetší části kovářským způsobem vyrobeno nové a zabetonováno do říms.

Sanace spodní stavby
Absence izolace rubu opěr byla nahrazena po otryskání penetrací krystalizačním přípravkem XYPEX pro zamezení pronikání vody z rubu opěry. Plochy opěr se opatřily sanační maltou a sjednocujícím ochranným barevně tónovaným nátěrem. Před opěry se provedla betonová patka jako ochrana před proudící vodou.

Závěr
Při rekonstrukci tohoto mostního objektu se vyskytly téměř všechny práce, které jsou při rekonstrukci možné (zesilování externích vyztuží, spřažená deska, sanace pohledových ploch, kovářským způsobem vyráběné zábradlí ...).

HLAVNÍ ÚČASTNÍCI OPRAVY MOSTU
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
správa Zlín
Projektant: Ing. Jaromír Rušar - MOSTY
Zhotovitel stavby: REPONT s.r.o.


Repont s.r.o.
Na Zelince 1167/19
751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 571 611 252, fax: 571 620 911
e-mail: info@repont.cz, www.repont.cz