Jaké regiony obsluhuje tato divize, to již byla první otázka, kterou jsme Ing. Cucovi položili. Ten záhy vysvětluje:

Kromě Prahy a Středočeského kraje, kde působí všechny naše divize, vyvíjíme naše aktivity v krajích Jihočeském a Vysočina. Díky našemu zaměření na vodohospodářské projekty však získáváme zakázky i v jiných regionech ČR.

V oblasti energetických staveb má vaše divize řadu zkušeností s výstavbou malých vodních elektráren. Daří se vám pokračovat v této činnosti a jakou má tento segment perspektivu?

První malou vodní elektrárnu jsme rekonstruovali (MVE) na Štvanici již v letech 83-84. Pak jich byla celá řada. Pro povodí Vltavy jsme postavili MVE ve Vraňanech, Tróji a Klecanech. Později se tento typ elektráren stal zajímavým pro soukromé subjekty. Objevila se řada soukromých investorů, pro které jsme postavili MVE Bulhary, MVE Píšťany u Lovosic a také v Berouně. V současné době realizujeme MVE v Litoměřicích a Čelákovicích a dále rekonstrukci MVE v Miřejovicích, Smiřicích a Vranově nad Dyjí.

V čem spočívá zajímavost těchto staveb?

Každé z těchto děl je vysoce individuální. Nachází se ve specifických podmínkách té či oné řeky. To vždy přináší nové výzvy a zkušenosti. Momentální chování řeky nás vždy výrazně ovlivňuje. Zažili jsme na těchto stavbách i povodně. Jistě nemusím zdůrazňovat, že pro tyto případy musí být zpracovány například evakuační plány a speciální nouzové postupy. Tento typ staveb jednoduše vyžaduje zkušené lidi. Pohybujeme se pod hladinou vody a vyrovnáváme se se specifickými podmínkami. Například při výstavbě MVE v Litomyšli se zjistilo, že stavba je umístěna na geologickém zlomu s masívním přílivem spodní artézské vody. Spolu se Zakládáním staveb jsme provedli speciální zajištění stavební jámy tak, aby se stavba dala vůbec realizovat.

Jak si vysvětlujete zájem o výstavbu malých vodních elektráren?

Prvním důvodem je fakt, že potenciální investoři mohou získat dotaci na jejich výstavbu a druhým jsou pak výhodné výkupní ceny čisté energie. Ty jsou vyšší než z uhelných elektráren. Návratnost je tím pádem výrazně kratší než u jiných příležitostí.

Malých vodních elektráren jste postavili skutečně celou řadu. Jak si vysvětlujete zájem investorů o realizaci stavby právě vaší firmou?

Je pravdou, že máme výhodu referencí z mnoha úspěšně provedených děl tohoto typu. Je zde i určitá rizikovost realizace, se kterou se dokážeme vyrovnat. To nám pomáhá v získávání zakázek. Pokud jde o stejného investora, pak se k nám ve většině případů vrací právě díky již dříve úspěšně zvládnutým realizacím. Odpovědí na Vaši otázku tedy je to, že dokážeme stavbu postavit v požadovaném čase i kvalitě a zvládnout rizika spojená s prací na řece. Důležitá je i spolupráce a provázanost s dodavatelem technologií. To vyžaduje podrobnou znalost těchto technologií a schopnost koordinovat zakázku v návaznosti na jejich montáž. Další naši výhodu vidím v tom, že využíváme vlastní železobetonářské kapacity, armozávod, půjčovnu lešení i tesárnu. Máme vlastní bednění savek, jehož výroba představuje velmi náročné originální práce při tvorbě složitých prostorových tesařských konstrukcí. Tyto si dokážeme připravit sami, včetně rozkreslení detailů, vizualizací a sestavení jednotlivých prvků. V neposlední řadě se dokážeme trefit do minimálních tolerancí, které jsou vyžadovány pro montáž technologií.

Jsou malé vodní elektrárny budovány v souladu s moderními požadavky na ochranu přírody?

Bezesporu ano. Jednou ze zajímavých opatření, které je plně v souladu s ochranou přírody, je budování tzv. rybích přechodů.

Důležitou oblastí jsou ekologické stavby. Daří se vám získávat zakázky i v tomto segmentu stavební výroby?

V mezidobí jsme v tomto směru realizovali například ČOV v Jablonném v Podještědí. Spolupracujeme také na projektu, kde jsme členem sdružení, na akci s názvem Environmentální opatření Chebsko. To obsahuje Rekonstrukci ČOV v Chebu a Mariánských Lázních. Dokončujeme i rekonstrukci ČOV v Litovli, kde jsme ve sdružení se společností Strabag.

Jsou vodohospodářské stavby i nadále perspektivním oborem?

Účastníme se několika soutěží, kde čekáme na výsledek. Běží zde dotační programy a víme i o řadě připravovaných projektů. Vzhledem k tomu, že se blíží konec dotačních programů v roce 2013, mnoho času na realizaci právě těchto připravovaných staveb nezbývá. Jsou zde však i další hydrotechnické stavby. K nim patří například splavnění Vltavy z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou. To zahrnuje výstavbu několika hydrotechnických děl. Akce započala rekonstrukcí jezu v Českém Vrbném, pokračovala výstavbou nové plavební komory v Českém Vrbném a postupuje v současné době plavební komorou v Hlubokém nad Vltavou, kde jsme členy sdružení s SMP a.s. Potenciál zde tedy je.

Jak se snažíte překonat současnou krizi panující ve stavebnictví?

Především diverzifikací našich činností. Realizujeme vodohospodářské stavby, máme vlastní provoz železobetonových konstrukcí, stavíme stavby pozemního stavitelství. Zde jsme provedli v uplynulém období řadu bytových a obchodních projektů. Za všechny bych rád jmenoval Kaufland v Modřanech nebo bytový projekt Kajetánka. V naší činnosti se snažíme mít tyto tři oblasti pokud možno vyrovnány. Výhled pro naši divizi vypadá dobře i pro příští rok. Vidím řadu zakázek, které by nám měly naplnit výrobní program. Naší snahou je i rozvíjet naše zahraniční aktivity, například na Slovensku.

Děkujeme za rozhovory a srdečné přijetí
Ivo Románek

www.metrostav.cz